CMSE® - Certified Machinery Safety Expert

Číslo objednávky 1T000047 | Odborník | Mezinárodní

Cíle školení

Pilz nabízí ve spolupráci s TÜV NORD možnost získání certifikátu CMSE - Certified Machinery Safety Expert. Čtyřdenní kurz nabízí celkový přehled tématu bezpečnost strojů a je rozdělen do pěti modulů, jejichž obsahem jsou rozsáhlé informace o životním cyklu strojů. Moduly CMSE mají mezinárodní standard a jednotnou úroveň všude na celém světě. I certifikát vydávaný TÜV NORD má mezinárodní platnost.

Expert

Obsah

Modul 1: Úvod do bezpečnosti

 • Úvod do relevantních bezpečnostních předpisů
 • Příslušnosti a odpovědnosti
 • Úvod do systémů managementu bezpečnosti

Modul 2: Bezpečnost strojů

 • Legislativa týkající se konstrukce, výroby a údržby strojů a pracovního vybavení
 • Požadavky na shodu a metody jejího hodnocení při uvádění strojů do oběhu
 • Ustanovení týkající se pracovních prostředků a pracovišť
 • Ochrana bezpečnosti práce z hlediska strojů vč. ergonomie, hluku, vibrací a chemických substancí

Modul 3: Posouzení rizik

 • Posouzení rizik podle EN ISO 12100 a jeho aplikace
 • Metody posuzování rizik na základě konkrétních příkladů
 • Provádění posouzení rizik krok za krokem
 • Aplikace a používání dalších relevantních norem týkajících se strojů při procesu posuzování rizik
 • Stručný přehled možností snižování rizik po ukončení posouzení

Modul 4: Mechanická ochranná zařízení

 • Mezinárodní požadavky norem týkající se mechanických ochranných zařízení
 • Ochranná zařízení: definice, druhy a příklady použití
 • výpočet bezpečnostních vzdáleností podle EN ISO 13857

bezpečnostní komponenty a technologie

 • přehled bezpečnostních komponent, požadavků a aplikací
 • specifikace a používání, výhody a nevýhody (např. blokovací zařízení, světelné clony, přístroje s dvouruční obsluhou)
 • technická a doplňující ochranná opatření (např. ochranné ploty, světelné závory, povelové přístroje pro nouzové zastavení)
 • bezpečnostní požadavky na řídicí jednotky

bezpečnostní požadavky na elektrotechnická zařízení

 • podrobnější výklad EN 60204-1: elektrická výbava strojů a zařízení
 • sledování elektrických konstrukcí od napájení až po řádnou verifikaci
 • bezpečný provoz a údržba strojů s elektrickým vybavením

Modul 5: funkční bezpečnost řídicích systémů

 • podrobný pohled na požadavky EN ISO 13849
 • specifikace, návrh a validace funkčních bezpečnostních řídicích systémů
 • zjišťování Performance Level (PL) a Safety Integrity Level (SIL) ve vztahu k bezpečnostním funkcím
 • výběr architektury na základě praktických příkladů implementace kategorií
 • životní cyklus softwaru: požadavky a použití
 • verifikační a validační řízení
 • úvod do EN IEC 62061
 • praktická cvičení pro validaci PL a SIL

funkční bezpečnost fluidní techniky

 • požadavky EN ISO 4413 (hydraulické systémy) a EN ISO 4414 (pneumatické systémy)
 • opatření potřebná pro bezpečné používání hydraulických a pneumatických systémů
 • zvláštnosti hydraulických a pneumatických částí
 • konstrukce částí fluidní techniky se vztahem k bezpečnosti EN ISO 13849-1

Cílové skupiny

Upozornění

Součástí semináře je test Multiple-Choice. Po absolvování zkoušky obdrží účastníci mezinárodně uznávaný certifikát vydávaný TÜV NORD - „CMSE - Certified Machinery Safety Expert“, který má platnost 4 roky. Jednodenní recertifikace prodlouží jeho platnost vždy o další čtyři roky.

Podrobné informace, podmínky účasti a přihlášku najdete na stránkách www.cmse.com. Tam získáte také všechny informace o CMSE a můžete si ověřit své vědomosti kvízem.

Předpoklady

Účast na semináři CMSE předpokládá profesní zkušenosti a odborné znalosti. Nejste si jisti, zda Vaše současná kvalifikace
odpovídá potřebné úrovni? Kontaktujte nás. Poskytneme Vám individuální rady a ukážeme Vám možné alternativy, vhodné pro dosažení kvalifikační úrovně CMSE.

CMSE je rovněž předpokladem pro získání kvalifikace CECE - Certified Expert in CE Marking.

Přínosy školení

 • Využijte celosvětově uznávaný certifikát TÜV NORD pro Vás podnik, ale i pro vlastní kariéru.
 • Staňte se uznávaným expertem na bezpečnost strojů na Vašem pracovišti.
 • Certifikace za pouhé čtyři dny

Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.

Vaše individuální poptávka
Délka školení
4 dny
Čas
Maximální počet účastníků
Cena za účastníka
Datum/dostupnost
Na vyžádání Poptávka
Dostupná místa Zbývá už jen několik míst Obsazeno
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz