Mezinárodní norma EN/IEC 61800-5-2

Norma IEC 61800-5-2 (v Evropě EN 61800-5-2) se zabývá požadavky na funkční bezpečnost „elektrických výkonných hnacích systémů s nastavitelnými otáčkami“. Díl 5-2 řady mezinárodních norem IEC / EN 61800 je produktová norma pro elektrické hnací systémy s integrovanými bezpečnostními funkcemi. Díl 5-2 stanovuje požadavky na vývoj bezpečných pohonů z hlediska jejich funkční bezpečnosti.

Výrobci tedy mohou při aplikaci a dodržování normativních ustanovení provádět zabudování bezpečných pohonů do zařízení a strojů podle požadavků nadřazených norem EN / IEC 61508 (základní norma pro funkční bezpečnost elektrických a elektronických systémů), EN / IEC 62061 (funkční bezpečnost řídicích jednotek strojů) a EN ISO 13849 (bezpečnost strojních zařízení).

Norma EN 61800-5-2 rozděluje bezpečnostní funkce na funkce zastavení (Stop) a ostatní bezpečnostní funkce, například funkce bezpečného pohybu nebo bezpečného brzdění.

Bezpečné funkce Stop podle EN 61800-5-2

Pokud jde o bezpečnost os, jedná se na jedné straně o to, aby se zabránilo jejich nečekanému rozběhu, na druhé straně o možnost, jak bezpečně v případě nebezpečí pohybující se osy vypnout. IEC / EN 61800-5-2 definuje tři funkce zastavení, které odpovídají třem kategoriím zastavení (Stop) 0, 1 a 2 z EN / IEC 60204-1:

 

EN / IEC 60204-1 EN / IEC 61800-5-2
Kategorie Stop 0

Safe torque off STO / Bezpečně vypnutý moment

Kategorie Stop 1 Safe stop 1 SS1 / Bezpečný stop 1
Kategorie Stop 2 Safe stop 2 SS2 / Bezpečný stop 2


Pokud bezpečnostní funkce identifikují chybu nebo narušení mezní hodnoty, musí být aktivovány funkce definovaných reakcí. V EN / IEC 61800-5-2 se často hovoří o omezení rychlostí nebo poloh. Toho se dosahuje tím, že v případě narušení mezní hodnoty je aktivováno zastavení motoru jako funkce reakce. Existují však také aplikace, u nichž je přímé vypnutí při porušení mezní hodnoty u jednotlivé osy pouze hlášeno a nadřazená bezpečnostní řídicí jednotka se postará o koordinované zabrzdění celého komplexu os. Rovněž externí monitorovací přístroje mohou porušení mezních hodnot pouze nahlásit. V kombinaci s bezpečným procesem vypínání je pak možné splnit požadavky normativních bezpečnostních funkcí. Řešení integrované do pohonu pro monitorování pohybů představuje náš systém PMCprotego DS.

Bezpečné funkce pohybu podle EN / IEC 61800-5-2 a bezpečné monitorovací funkce

EN/ IEC 61800-5-2 popisuje kromě funkce Stop tzv. „bezpečné pohybové funkce“, které mají snížit rizika v běžném provozu. Bezpečnou monitorovací funkci lze považovat za doplňující bezpečnostní funkci: Monitorovací funkce vychází z normativní pohybové funkce. Překročení parametrizovaných mezních hodnot je nahlašováno, avšak neaktivuje žádnou funkci reakce na chybu.

Funkce bezpečného pohybu Funkce bezpečného monitorování
Safe direction (SDI) Safely-monitored direction SDI-M
/ Bezpečně monitorovaný směr pohybu
Safely-limited increment (SLI) Safely-monitored increment SLI-M
/ Bezpečně monitorovaný rozsah kroku
Safely-limited speed (SLS) Safely-monitored speed SLS-M
/ Bezpečně monitorovaná rychlost/
Safe operating stop (SOS) Safely-monitored operation stop SOS-M
/ Bezpečně monitorované zastavení provozu/
Safe speed range (SSR) safely-monitored speed range SSR-M
/ Bezpečně monitorovaný rozsah rychlosti
Safely-limited position (SLP) safely-monitored position SLP-M
/ Bezpečně monitorovaná pozice
Safely-limited acceleration (SLA) Safely monitored limited acceleration (SLA-M)
/ Bezpečně monitorované omezené zrychlení
Safe acceleration range (SAR) Safely-monitored acceleration range (SAR-M)
/ Bezpečně monitorovaný rozsah zrychlení

Vsaďte u bezpečného monitorování pohybu na produkty Pilz!

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?