Bezpečně omezená rychlost

Safely Limited Speed (SLS)

„Bezpečně omezená rychlost“ (SLS - Safe Limited Speed) podle EN 61800-5-2 je zřejmě nejznámější bezpečnostní funkce. V praxi se tato bezpečnostní funkce často používá jako „bezpečně redukovaná rychlost“. Přitom musí být <1109/>zaručen definovaný přechod z provozní rychlosti v automatickém režimu na sníženou rychlost v seřizovacím režimu. Jestliže monitorovací funkce identifikuje porušení mezní hodnoty, musí být bezpečně vypnut pohon. Druh a způsob vypnutí závisí na aplikaci, žádoucí je však definované zabrzdění funkcí „Bezpečné zastavení 1“ (SS1 - Safe Stop 1) s následným odpojením od přívodu energie.

Obecně lze „<1115/>bezpečný rozsah rychlosti<1116/>“ (SSR – Safe Speed Range) využít k nepřetržitému monitorování procesů. Omezení náhle zvýšené rychlosti však neodstraní všechna rizika. Nebezpečnou situaci může vyvolat i náhlé nesprávné snížení rychlosti. Jestliže se osy nacházejí ve vzájemné definované vzdálenosti, může náhle snížená rychlost jedné z nich způsobit nebezpečné stlačení. Pro tyto případy byla definována funkce „Bezpečný rozsah rychlosti“ (SSR – Safe Speed Range). Touto funkcí se dotčené osy vypnou a tím se vyloučí ohrožení pracovníků obsluhy i stroje.

Další informace o bezpečném monitorování pohybů najdete na naší stránce:

SLP - Safe limited position = bezpečně omezená poloha
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?