Nástroje pro řešení diagnostiky PVIS

Snadná diagnostika - s koncepcí diagnostiky PVIS na bázi serveru OPC / OPC UA

Nástroje pro řešení diagnostiky PVIS

Spolehlivá a komfortní diagnostika je předpokladem efektivní nepřerušované výroby s výhodnými náklady. S PVIS vyvinula firma Pilz obecně platné diagnostické řešení pro široké spektrum využití od malých strojů až po velká zařízení.

Nástroje PVIS OPC využívají jeden server OPC. Získáte tedy rozšířenou diagnostiku PVIS na bázi standardních softwarových rozhraní. Nástroje PVIS OPC lze integrovat do téměř jakéhokoli prostředí. Získáte tak optimální řešení pro jakoukoli aplikaci s produkty Pilz!

Vaše výhody

 • Úspora času při vyhledávání a odstraňování závad - rychlé opětovné spuštění stroje
 • Obsluha je hlášením v nešifrovaném textu ihned informována o tom, o jakou závadu se jedná
 • Aktivní podpora uživatele při odstraňování závad pokyny krok za krokem
 • PVIS jmenuje „kompetentní osobu“ pro odstraňování závad - např. technika údržby
 • Zkrácená doba mezi zastavením a opětovným spuštěním stroje

Výhody pro výrobce strojů a integraci systémů

 • Předdefinovaná hlášení závad a popis nápravy krok za krokem pro celou řadu ochranných zařízení
 • Úspora času díky jednoduchému projektování
 • Jednoduché používání za pomoci vícejazyčných, předem definovaných hlášení
 • Flexibilní koncepce - jednoduché vkládání nových hlášení, úprava předdefinovaných hlášení podle potřeby
Výhody pro výrobce strojů a integraci systémů

Výhody pro provozovatele strojů

 • Úspora času a peněz díky snadno srozumitelnému textu hlášení
 • Rychlé obnovení výroby díky konkrétním návrhům na řešení problému
 • Jednoduchá obsluha bez znalosti programování
 • Specifické řešení diagnostiky díky inteligentní koncepci specifické pro konkrétní stroj
Výhody pro provozovatele strojů

S diagnostickým řešením PVIS budete vždy v obraze - vlastnosti

S diagnostickým řešením PVIS budete vždy v obraze - vlastnosti
 • K řešení diagnostiky PVIS patří: PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server a PVIS ActiveX Control
 • Převod čísel chyb z různých automatizačních přístrojů prostřednictvím diagnostického serveru OPC na formu textových hlášení a nápovědy pro nápravu
 • Texty pro nápravu v různých jazycích - jednoduché aktivování si provádí uživatel v projektu
 • Od verze 2.0.0 je nabízena podpora OPC UA diagnostického serveru PVIS OPC
 • Server OPC - nástrojem PVIS OPC je možné vizualizovat diagnostická hlášení z více řídících jednotek současně (např. z konfigurovatelných malých řídících jednotek PNOZmulti a řešení pohonů PMC)
 • Diagnostická hlášení na různých diagnostických přístrojích, přístup z více PVIS ActiveX Controls na jeden server PVIS OPC

Charakteristické znaky při projektování

Charakteristické znaky při projektování
 • Zpracování projektů diagnostiky jednoduchým využitím známého programovacího softwaru (PNOZmulti Configurator, PASmotion)
 • Pro přístroje a moduly jsou k dispozici předem definované texty hlášení a popis nápravy
 • Texty je možné převzít, upravit nebo zadat jako kompletně nové
 • Diagnostická hlášení mohou být rozšiřována na základě bitových a slovních informací z řídicí jednotky

Charakteristické znaky za provozu

Charakteristické znaky za provozu
 • Jednoznačné informace o vzniklé závadě - obsluha je pak schopna rychle reagovat
 • Cílená podpora při vyhledávání a odstraňování chyb - zvýšená schopnost reakce na závady v provozu a tím i lepší produktivita
 • Hlášení nápovědy pro odstranění závad ochranných zařízení jsou předem definována a uložena v paměti
 • PVIS ukládá pro pozdější analýzu všechny události s dobou „vzniku“ a „odstranění“ do kruhové paměti „Event Log“

 

Součásti hlášení událostí PVIS

Součásti hlášení událostí PVIS
 • Jasná textová hlášení k událostem
 • Hlášení s popisem možné nápravy ke každé události (až osm kroků)
 • Místní údaje v textové podobě pro označení provozních prostředků, místa a příslušnosti
 • Pořadí priorit hlášení - zobrazení spouštěcí události na prvním místě

Naše portfólio: Řešení diagnostiky PVIS

Licence pro PVIS Tools

V závislosti na účelu můžete volit mezi základní licencí, uživatelskou licencí, licencí pro projekt, licencí pro upgrade základní licence, licencí pro upgrade uživatelské licence nebo licencí pro upgrade licence pro projekt.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz