PES-betjeningspanelerne Sensorteknologi

Kursussystem til professionel undervisningshjælp: De vigtigste sensorteknologi-funktioner

Betjeningspanelerne Sensorteknologi

PES-betjeningspanelerne Sensorteknologi er en del af Pilz Education Systems PES, der består af mange moduler. Disse modulopbyggede kursussystemer består af moderne, industrielt anvendte moduler til praktisk undervisning.

PES simulerer en maskines eller et anlægs funktion og anvendes til kursusformål. De består af forskellige sikkerheds- og automatiseringsfunktioner, der er overskueligt anbragt på et betjeningspanel.

Optimalt hjælpemiddel til vidensudveksling inden for sikker automatisering

Her finder du alle informationer om vores kursussystemer, deres funktioner, og de varianter, som du kan bestille.

Pilz Education Systems PES

Modulopbyggede kursus- og undervisningssystemer

Lær med betjeningspanelerne Sensorteknologi, hvordan en farebringende bevægelse skal sikres

Betjeningspanelerne Sensorteknologi

Betjeningspanelerne Sensorteknologi gengiver en farebringende bevægelse og viser, hvordan tre forskellige sikkerhedsfunktioner med funktionel sikkerhed kan implementeres.

Det hele befinder sig på betjeningspanelerne: Maskiner og anlæg skal i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF være udstyret med en nødstopanordning, således at farer i nødsituationer kan afværges eller forhindres. Dette vises ved hjælp af nødstopknappen PITestop. For at kunne overvåge processer i fareområdet, mens beskyttelsesdøren er åbnet, anvendes der tohåndstryk eller bekræftelsesknapper. Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode overtager overvågningen af beskyttelsesdøren. Til- og frakobling af den farebringende bevægelse kan foretages ved hjælp af belyste trykknapper.

Vælg mellem tre varianter af betjeningspanelerne Sensorteknologi

Betjeningspanelet Sensorteknologi I: Kursussystem-modul med nødstopanordning, tohåndstryk (PITjog, til beskyttelse af personer, som overvåger processer i fareområdet, mens beskyttelsesdøren er åben) og kodet sikkerhedsafbryder til overvågning af beskyttelsesdøre.

Betjeningspanelet Sensorteknologi II: Kursussystem-modul med nødstopanordning, tretrins-bekræftelsesknap (PITenable, som manuelt betjent signalgiver ved arbejde i fareområdet) og kodet sikkerhedsafbryder til overvågning af beskyttelsesdøre.

Betjeningspanelet Sensorteknologi III: Kursussystem-modul med nødstopanordning, tretrins-bekræftelsesknap (PITenable, som manuelt betjent signalgiver ved arbejde i fareområdet) og kodet sikkerhedsafbryder til overvågning af beskyttelsesdøre. I driftstypen "Klargøringsdrift" simuleres der sikkert reduceret hastighed. To initiatorer overvåger her en motors drejeskive.

Indlæringsmål med PES-betjeningspanelerne Sensorteknologi

  • Undervisning i anvendelse af maskindirektivet 2006/42/EF samt risikovurdering af en maskine og et anlæg
  • Sikring af farebringende bevægelser
  • Implementering af forskellige sikkerhedsfunktioner med funktionel sikkerhed
  • Anvendelse af tohåndstryk i forskellige driftstyper
  • Anvendelse af en bekræftelsesknap under arbejde i fareområdet
  • Anvendelse af belyste trykknapper
  • Opbygning af en styrestrømkreds
  • Udførelse af en funktionskontrol

Vores produktprogram: PES-betjeningspanelerne Sensorteknologi

Betjeningspanelerne Sensorteknologi

Kursussystem-moduler med nødstopanordning, tohåndstryk, bekræftelsesknapper og kodede sikkerhedsafbrydere til overvågning af beskyttelsesdøre.
Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk