PES – ovládací panel Obsluha a monitorování

Školicí systém pro profesionální podporu vyučování: Nejdůležitější funkce obsluhy a monitorování

Ovládací panel Obsluha a monitorování

PES – ovládací panel Obsluha a monitorování je součástí rozsáhlého výukového systému Pilz Education Systems PES, který zahrnuje četné modely. Tento modulární školicí systém tvoří celá řada modulů používaných v moderním průmyslu, které zde slouží pro praktickou výuku jejich ovládání.

Moduly PES simulují funkce stroje nebo zařízení a používají se pro praktické seznámení s konkrétním systémem. Jsou tvořeny různými bezpečnostními a automatizačním funkcemi, přehledně uspořádanými na ovládacím panelu.

 

Optimální pomůcka pro přenos vědomostí v oblasti bezpečné automatizace

Zde najdete všechny informace o našich výukových systémech, jejich funkcích a variantách, které si můžete objednat.

Pilz Education Systems PES

Modulární školicí a výukové systémy

S ovládacím panelem Obsluha a monitorování budete mít kompletní přehled o automatizaci Vašich zařízení

Ovládací panel Obsluha a monitorování

Ovládací panel Obsluha a monitorování slouží pro vizualizaci kompletního stroje nebo zařízení. V rámci výuky je možné vysvětlit funkceHuman Machine Interfaces a např. načítání diagnostických dat z různých řídicích jednotek i vyhledávání chyb.

K tomu všemu slouží jedna pomůcka: vizualizační terminál PMIvisu vč. vizualizačního softwaru PASvisu pro široký přehled o celém stroji. Volič provozních režimů PITmode umožňuje výběr provozního režimu pro řízení stroje a rovněž regulaci přístupových oprávnění pracovníků obsluhy.

Cíle výuky PES – ovládací panel Obsluha a monitorování

  • Vizualizace všech bezpečnostních a automatizačních funkcí stroje nebo zařízení
  • Načtení diagnostických dat z různých řídicích jednotek
  • Vyhledávání chyb pomocí Pilz Human Machine Interface PMI
  • Výběr a přidělování provozních režimů
Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz