PES – ovládací panel Senzorika

Školicí systém pro profesionální podporu vyučování: Nejdůležitější funkce senzorů

Ovládací panel Senzorika

PES – ovládací panel Senzorika je součástí rozsáhlého výukového systému Pilz Education Systems PES. Tento modulární školicí systém tvoří celá řada modulů používaných v moderním průmyslu, které zde slouží pro praktickou výuku jejich ovládání.

Moduly PES simulují funkce stroje nebo zařízení a používají se pro praktické seznámení s konkrétním systémem. Jsou tvořeny různými bezpečnostními a automatizačními funkcemi, přehledně uspořádanými na ovládacím poli.

Optimální pomůcka pro přenos vědomostí v oblasti bezpečné automatizace

Zde najdete všechny informace o našich školicích systémech, jejich funkcích a variantách, které si můžete objednat.

Pilz Education Systems PES

Modulární školicí a výukové systémy

S ovládacími panely Senzorika se naučíte, jak zajistit nebezpečné pohyby

Ovládací panel Senzorika

Ovládací panely Senzorika slouží pro seznámení s nebezpečnými pohyby a ukazují, jak lze spolehlivě realizovat tři různé bezpečnostní funkce.

To vše najdete na ovládacích panelech: Stroje a zařízení musí být podle směrnice o strojích vybaveny zařízením pro nouzové zastavení, aby bylo v kritickém případě možné odvrátit nebezpečí nebo mu zabránit. To ukazuje příklad tlačítka pro nouzové zastavení PITestop. Aby bylo možné při otevřených ochranných dveřích sledovat procesy v nebezpečném prostoru, používá se dvouruční nebo potvrzovací tlačítko . Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode přebírá funkci monitorování ochranných dveří. Zapínání, příp. vypínání nebezpečného pohybu lze provádět osvětlenými tlačítky.

Vyberte si ze tří variant ovládacího panelu Senzorika

Ovládací panel Senzorika I: Modul školicího systému se zařízením pro nouzové zastavení, dvouručním tlačítkem (PITjog na ochranu osob, které sledují při otevřených ochranných dveřích procesy v nebezpečném prostoru) a kódovaným bezpečnostním spínačem pro monitorování ochranných dveří.

Ovládací panel Senzorika II: Modul školicího systému se zařízením pro nouzové zastavení, třístupňovým potvrzovacím tlačítkem (PITenable jako ručně ovládaným vysílačem povelů při práci v nebezpečném prostoru) a kódovaným bezpečnostním spínačem pro monitorování ochranných dveří.

Ovládací panel Senzorika III: Modul školicího systému se zařízením pro nouzové zastavení, třístupňovým potvrzovacím tlačítkem (PITenable jako ručně ovládaným vysílačem povelů při práci v nebezpečném prostoru) a kódovaným bezpečnostním spínačem pro monitorování ochranných dveří. V provozním režimu „Seřizování“ je zde simulována bezpečně redukovaná rychlost. Otočný kotouč motoru přitom monitorují dva iniciátory.

Cíle výuky PES - ovládací panel Senzorika

  • Seznámení s používáním směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a posouzením rizik stroje a zařízení
  • Zabezpečení nebezpečných pohybů
  • Bezpečné provádění různých bezpečnostních funkcí
  • Používání dvouručního tlačítka v různých provozních režimech
  • Používání potvrzovacího tlačítka při práci v nebezpečném prostoru
  • Používání osvětlených tlačítek
  • Struktura řídicího el. obvodu
  • Provádění zkoušky funkcí

Vhodné rozšiřovací moduly:

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz