Servozesilovač PMCprotego D

PMCprotego D - se Safe Motion dosáhnete více

Servozesilovač PMCprotego D

Moderní servozesilovače PMCprotego D používejte jako regulátory pohonu všude tam, kde je žádána bezpečnost! Regulátor pohonu podporuje všechny relevantní sběrnice, zpětnovazební snímače a typy motorů. PMCprotego D lze snadno integrovat do stávajícího prostředí Vašeho zařízení. To zaručuje otevřenost vůči běžně dostupným systémům.

Funkce „bezpečné vypnutí momentu - Safe torque off (STO)“ je zahrnuta již v základní výbavě (on board). Velký počet dalších bezpečnostních funkcí, jako je bezpečně redukovaná rychlost, bezpečné zastavení provozu nebo bezpečné odstavení z provozu, lze snadno realizovat pomocí zásuvné bezpečnostní karty PMCprotego S. Bezpečnostní funkce jsou nezávislé na typu používaného motoru a snímače. Díky řešení Safe Motion dosáhnete pro jakoukoli odezvu až Performance Level PL e.

Flexibilita je u PMCprotego na prvním místě: servozesilovač může být použit i jako řízení Motion Control na bázi safe-drive. Jestliže volitelnou kartu PMCprimo C jednoduše vložíte do druhého zásuvného slotu PMCprotego D, vznikne kompaktní systém All-in-One Motion Control.

 

Doplňte si Vaše řešení: servomotory PMCtendo SZ

Servomotory PMCtendo SZ jsou vhodným doplňkem servozesilovačů PMCprotego D. Motory mají kompaktní rozměry skříní, nepatrné rozběhové momenty a vysokou dynamiku.

Jsou proto vhodné zejména pro souběžně se pohybující osy a pro použití v omezených prostorách a zajišťují trvale vysokou kvalitu procesů.

Zjistit více

Servomotory PMCtendo SZ

Přesvědčivé výhody od špičkového výrobce regulační techniky

 • bezpečnostní funkce integrované do pohonů až do PL e s jakýmkoliv systémem feedbacku bez závislosti na typu snímače
 • podpora různých sběrnic, druhů feedbacku a motorů
 • modulární systém se dvěma zásuvnými místy pro bezpečnostní kartu a rozšiřovací kartu I/O nebo kartu Motion Control
 • nepatrné investiční náklady vzhledem k možnosti integrování do stávajícího prostředí
 • bezpečné ovládání brzd u vertikální os v kombinaci s bezpečnostní kartou PMCprotego S
 • Snižte náklady použitím variant s nižším napájecím napětím (1x 110 V AC až 3x 230 V AC, velikost 1-24)

Flexibilní regulátor pohonu - vlastnosti PMCprotego D

Flexibilní regulátor pohonu
 • 3 konstrukční velikosti s jmenovitým proudem 01-12A, 24A, 24-72A pro nejrůznější aplikace
 • bezpečné vypínání momentu (STO) je již zahrnuto v základní výbavě, další bezpečnostní funkce v kombinaci s bezpečnostní kartou
 • zásuvné místo pro rozšiřovací karty (sběrnice, bezpečnostní karta, karta Motion Control atd.)
 • Servozesilovače pro motory se zpětnou vazbou, jako resolver nebo enkodér sinus-kosinus (Hiperface, Endat), BiSS, s inkrementálním snímačem nebo bez senzoru
 • provoz bez snímače pro synchronní a asynchronní motory do 60.000ot/min
 • zásuvné místo pro karty SD pro rychlé uvedení do provozu a servis
 • Komunikace: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (připravuje se) nebo s volitelnými kartami PROFINET, PROFIBUS
 • Atesty pro využití kdekoli na světě

Jednoduchá regulace jakékoli aplikace s PMCprotego D

 • mnohostranně využitelné, protože je podporováno až 50 systémů odezvy a nejrůznější technologie motorů
 • díky integrovaným řešením regulace lze plnit i komplexní úkoly (velmi klidný chod, důležitý např. ve zdravotnické oblasti, vysoké otáčky motoru
 • soulad s evropskými normami, např. pro úspory energie a bezpečnostní techniku
 • maximálně jednoduchá obsluha a manipulace pro rychlou instalaci a uvedení do provozu

 

Integrovaná diagnostika

Servozesilovač předává všechny potřebné informace a hlášení nadřazeným řídicím systémům: 

 • data motoru
 • data regulátoru
 • stavy různých rozhraní
 • chybová hlášení
 • výstražná hlášení
 • průběh pohybů

Využijte pro grafickou úpravu dat grafické pomůcky.

Monitorujte kdykoli stav Vašeho zařízení s PMCprotego D. Rychle tak odstraníte eventuální problémy. Ušetřete čas při uvádění do provozu a během výroby!

 

Integrovaná diagnostika

Používání servozesilovačů v praxi

Spektrum našich produktů: Servozesilovač PMCprotego D

PMCprotego D

Bezpečné servozesilovače PMCprotego D mají funkci "bezpečné vypnutí momentu - Safe torque off (STO)" již v základní výbavě. Pro funkce bezpečného pohybu, zastavení a brzdění se do zesilovače vkládá bezpečnostní karta PMCprotego S.

Příslušenství pro PMCprotego D

Vyberte si z široké palety vhodné příslušenství. Kontaktujte nás bez obav, pokud potřebujete individuálně přizpůsobenou variantu.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz