PMDsrange – elektroniske overvågningsmoduler

Overvåg så let som ingenting enhver situation

Brug de elektroniske overvågningsrelæer fra Pilz! Uanset om det er overvågning af spænding, fasefølge, strøm, isolation, aktiv effekt, temperatur, stilstand eller fejlspænding – du finder det rigtige modul til enhver overvågningsopgave. Den pålidelige elektroniske overvågning og styring af din maskine eller dit anlæg har altid førsteprioritet.

Fordele ved brug af overvågningsmodulerne PMDsrange

  • Korte idrifttagningstider med indstilling af parametrene på forsiden
  • Pladsbesparelser i styreskabet: Bredder på kun 22,5 mm
  • Hurtig diagnose ved hjælp af LED-tilstandsindikator

Brugervenlige egenskaber

  • Temperaturovervågningsmoduler har ATEX-godkendelse
  • Mål (H x B x D): 87 x 22,5 x 122 mm
  • Mulighed for omskiftning af måleområder
  • Til rådighed ved alle driftsspændinger

Betjeningen – et spørgsmål om indstilling: Indstil overvågningsrelæerne i PMDsrange på de ønskede områder og driftstyper ved hjælp af en skruetrækker. Fastgørelse på DIN-skinne uden værktøj sikrer enkel og hurtig montering.

Spar plads i styreskabet: Overvågningsrelæets kompakte, smalle hus har en bredde på 22,5 mm. Sammen med dets høje ydelses- og funktionskoncentration skal det kun bruge minimal plads i styreskabet.

Kontakterne – holder hele livet: Alle overvågningsrelæernes kontakter er konstrueret til en strømstyrke fra 100 mA til 5 A. Visse overvågningsmoduler har relæer med særlige kontakter, så de også på en sikker måde kan omskifte mindre strømme ned til 1 mA.

Klemmer: Vores klemmer er dimensioneret til kabeltværsnit fra 0,25 til maks. 4 mm. Der kan fastgøres op til 2 kabler (maks. 1,5 mm pr. kabel) i en klemme.

LED-indikatorer: Alle overvågningsrelæer har to kraftige LED'er – en grøn indikator til driftsspænding og en rød fejl- og tilstandsindikator.

De elektroniske overvågningsrelæer i brug

"Flasketransportanlæg" med spændingsovervågning

Brug f.eks. spændingsvagten til netovervågning i flasketransportanlæg. Overvågningsrelæet sørger for kontrolleret slukning af anlægget. Derudover beskytter det mod ukontrolleret genstart.

"Valser" med fasefølgeovervågning

Brug fasefølgevagter til drejefeltovervågning. Reducer på denne måde farlige situationer for mennesker og maskiner. F.eks. ved valser med forkert indstillet omdrejningsretning.

 

"Hospital" med isolationsovervågning

Anvend isolationsovervågningen på hospitaler. På denne måde kan du f.eks. på operationsstuer opnå færre stilstandsperioder ved hjælp af forebyggende vedligeholdelse og et informationsforspring.

"Ventilationsanlæg" med overvågning af aktiv effekt

Der er lige så mange forskellige målere af aktiv effekt, som der er anvendelsesmuligheder. Ud fra den målte aktive effekt kan du bestemme afledte værdier som f.eks. niveau, volumen, drejningsmoment og lufttryk. I et ventilationsanlæg kan du på denne måde kontrollere tilsmudsning, gennemstrømning og slid.

"Transportsnegl" med strømovervågning

Har du brug for strømovervågning til f.eks. en transportsnegl? Strømovervågning kan beskytte mod blokering og slid samt muliggøre forebyggende vedligeholdelse.

"Motor" med temperaturovervågning

Beskyt dine motorer mod overophedning ved hjælp af temperaturovervågning. Undgå desuden automatisk igangsætning. Dette er især nødvendigt ved forringet køling samt hyppig igangsætning og nedbremsning af motoren.

"Automatisk værktøjsskift på boremaskine" med stilstandsovervågning

Påbegynd det automatiske værktøjsskift, straks efter at stilstanden er indtrådt! Det er muligt med stilstandsovervågning. Ved værktøjer med forskellige standsningstider kan du hurtigt fortsætte arbejdet. På denne måde øger du dine intervaltider. Uden stilstandsregistrering ville det automatiske værktøjsskift tilpasse sig efter det værktøj, som skal bruge den længste standsningstid.

"Overvågning af fejlspænding og isolation på svejsetransformatorer"

I henhold til VDE 0545 overvåges svejsetransformatorer, f.eks. inden for fremstilling af uforarbejdede biler, for farlige berøringsspændinger og isolationsfejl. Overvåg op til seks sekundærviklinger på svejsetransformere for farlige spændinger uafhængigt af hinanden. Registrer også kort- og jordslutninger. Overvåg og vis samtidig de korrekte jordforbindelser.

Du kan selvfølgelig også bruge overvågningsrelæerne PMDsrange til andre, ikke nævnte applikationer.

Vores program: PMDsrange

PMDsrange – elektroniske overvågningsrelæer

Brug de elektroniske overvågningsmoduler i PMDsrange til overvågning af spænding, fasefølge, strøm, isolation, aktiv effekt, temperatur, stilstand og fejlspænding.

Tilbehør

På denne side får du tilbehør til de elektroniske overvågningsmoduler PMDsrange.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk