Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip

Den sikre automatiseringsløsning til kantpresser

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip

De kamerabaserede beskyttelsessystemer PSENvip er medkørende beskyttelsesanordninger til kantpresser og overvåger optisk den komplette kantbukningsproces. De er installeret på kantpressens overvange og registrerer selv de mindste fremmedlegemer i beskyttelseszonen mellem sende- og modtageenhed. Dette produkt udmærker sig ved robusthed og få stilstandsperioder.

Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området tilslutningsteknik.


 

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 – den integrerede løsning til moderne kantpresser

PSENvip 2 er den anden, udvidede generation af det kamerabaserede beskyttelsessystem. Det, der udmærker denne kantpressesikring, er enkel håndtering, maksimal produktivitet og få stilstandsperioder. Modtagerens volumen er blevet reduceret med omkring 50 procent i forhold til den tidligere produktversion, hvilket sparer dig for vigtig plads.

Brug PSENvip 2 sammen med automatiseringssystemet PSS 4000! For at gøre dette skal du blot tilslutte Fast Analysis Unit til PSENvip 2 som modul. Nyd godt af kantbukningsværktøjets endnu kortere frakoblingstid og korte efterløbsvej.

PSENvip 2 har ikke noget moduldisplay: Den komplette idrifttagning og konfiguration udføres enkelt og direkte ved hjælp af et webinterface på kantpressens styring. På denne måde kan du som bruger foretage alle indstillinger centralt ét sted.

Bemærk venligst, at produkterne fra første generation af PSENvip 1 er udgået fra juni 2023 og ikke længere er tilgængelige. Skal du bruge flere oplysninger om dette?
Så er du velkommen til at kontakte os!

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2

Fordele ved PSENvip 2 – et overblik

 • Maksimal sikkerhed i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne EN 12622
 • Innovativ optik med LED-lys til minimal stilstandstid og høj produktivitet
 • Robuste beskyttelsessystemer: modstandsdygtige over for refleksioner samt eksternt og diffust lys samt over for vibrationer og temperaturlagdeling
 • LED-lyskildens lange levetid sørger for mindre vedligeholdelsesarbejde
 • Reducerede klargøringstider takket være enkel første justering og hurtigt værktøjsskift
 • Idrifttagning og konfiguration via webinterface på kantpressestyringen
 • Kantbukningsværktøjet har minimal frakoblingstid og kort efterløbsvej – takket være integreret FAST-funktion i analyseenheden Fast Analysis Unit

Beskyttelsessystemets egenskaber

Beskyttelsessystemets egenskaber
 • Stor beskyttelseszone (19 x 38 mm) med tre aktive områder
 • Implementerbar afstand mellem sende- og modtageenhed ved PSENvip 2 op til 13 m, ved PSENvip R LR op til 18 m
 • Forudseende måleområde til registrering af pladen
 • LED-lysstråle, der er ufarlig for det menneskelige øje!
 • Komplet integration i systemmiljøet ved hjælp af Fast Analysis Unit (i PSS 4000) og konfiguration via kantpressestyringens HMI

Nyhed: Sikker og produktiv bukning takket være integreret måling af bukkevinkel

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 og automatiseringssystemet PSS 4000 står for maksimal produktivitet og enkel håndtering. Med modulet til måling af bukkevinkel videresendes brugbare billeddata fra det kamerabaserede beskyttelsessystem direkte til pressestyringen, og man sikres dermed en effektiv bukningsproces. Bukkevinkelværdien vises på maskinens brugerflade. Både de omfattende manuelle målinger af vinklerne og dyre afstandsmålesystemer bortfalder. Her er dine fordele: 

 • Tidsbesparende
 • Omkostningseffektiv løsning
 • Kvalitetskontrol over hele emnets længde
 • Mindre behov for plads til anbringelse af ekstra moduler

Vil du gerne vide mere om anvendelse af modulet til måling af bukkevinkel i praksis? Kantpresseproducenten Bystronic anvender modulet og rapporterer om sine erfaringer. Rapporten er til rådighed på tysk og engelsk.

Gå til rapporten (tysk)

Gå til rapporten (engelsk)

Modul til måling af bukkevinkel

Den komplette løsning til kantpresser og presse-retrofit

Dynamisk muting, der giver større produktivitet

Produktivvarianten af det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 giver som komplet løsning med Fast Analysis Unit (FAU P) i automatiseringssystemet PSS 4000 dynamisk tilpasning af beskyttelseszonen. Dvs. at overværktøjets hastighed tilpasses kontinuerligt og først reduceres til laveste niveau fra beskyttelseszonen. Det gør det muligt at implementere produktivitetsstigninger på op til 50 procent.

Med det integrerede, certificerede funktionsmodul til produktivvarianten kommunikeres oplysninger som værktøjsklasse, muting-slutpunkt eller beskyttelsesfelttilstande til PSENvip, og sikkerhedsfunktioner som position, hastighed, bremserampe, efterløbsveje og beskyttelseszone overvåges. Det manuelle programmeringsarbejde reduceres kraftigt, og applikationen tages hurtigt og sikkert i brug.

Sikker kantbukning med store værktøjer

På kantpresser anvendes der også værktøjer, som på grund af deres størrelse ikke kan sikres med en almindelig løsning. I henhold til standarden EN 12622 skal alle bukkelinjer nemlig være sikret med en beskyttelseszone, der ligger mindst 15 mm foran medarbejderen. Forudsætningen for, at kravene i standarden opfyldes, er her, at værktøjet i fuldt omfang befinder sig i beskyttelsessystemets synsfelt. Her hjælper de kamerabaserede beskyttelsessystemer PSENvip.

Med funktionen Specialværktøjer, som er certificeret af TÜV Süd, findes der for beskyttelsessystemerne PSENvip nu en klassificering af forskellige værktøjsstørrelser. I værktøjsklasse 1 udføres sikringen i overensstemmelse med standarden. Kamerabilledet i værktøjsklasserne 2 og 3 kan dog på grund af værktøjets størrelse kun delvist registrere det.

De kamerabaserede beskyttelsessystemer PSENvip kan også overvåge store værktøjer sikkert: Dette sker ved at lægge omskiftningspunktet højere eller ændre hastigheden ved sænkning ned mod pladen. De kontrollerer værktøjskonturen og kategoriserer den i værktøjsklassen 1, 2 eller 3. Den fundne klasse meddeles til styringen, der derefter frigiver værktøjerne i klasserne 2 og 3. De omskiftningspunkter, der er defineret ved hjælp af risikoanalysen, overvåges også.

Dette er vigtigt for dig som kunde: Ved korrekt og sikkerhedsteknisk fejlfri parametrering af PSENvip (basis- og produktivvariant med PSS 4000) er der ikke tale om en væsentlig ændring i henhold til apparat- og produktsikkerhedsloven, og certificeringsarbejdet minimeres.

Yderligere oplysninger om dette finder du i leksikonartiklen "Væsentlig ændring"

Komplet løsning til kantpresser og retrofit på presser

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip Long Range til specialpresser

Long-Range-varianten PSENvip R LR er den første og eneste beskyttelsesanordning til kantpresser med et beskyttelsesområde på op til 18 meter. Dermed egner den sig optimalt til overvågning af specialpresser som f.eks. tandempresser. Monteringen af PSENvip R LR på eksisterende presser går enkelt og hurtigt: Senderen forbliver den samme, du skal blot udskifte modtageren. Overvåg din tandempresse med kun ét beskyttelsessystem, og slip for kombinationen af medkørende beskyttelsesanordning og lysgitre!

Med Long-Range-varianten får du også et Hot-Plug-kompatibelt beskyttelsessystem: Når du stiller to kantpresser ved siden af hinanden, kan du blot klappe senderen og modtageren i midten væk. Senderen på maskine 1 arbejder så blot videre med modtageren på maskine 2 – helt uden genstart! På denne måde undgår du med PSENvip R LR unødvendige stilstandsperioder. Derudover overbeviser Long-Range-varianten af PSENvip med den sædvanlige store robusthed.

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip LR

Brancheanvendelse af det sikre beskyttelsessystem

Vores produktprogram: Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip

Beskyttelsessystemet PSENvip

De kamerabaserede beskyttelsessystemer PSENvip fås i forskellige varianter. Fokus ligger her på sikkerhed og produktivitet.

Tilbehør til beskyttelsessystemet

Pilz tilbyder et bredt program af tilbehørsdele til det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk