Arealovervågning med 2D-laserscannere

Lær 2D-laserscannernes mange anvendelsesmuligheder at kende!

Arealovervågning med 2D-laserscannere

Uanset om det er sikring af farlige områder eller adgangsovervågning: 2D-laserscannere giver en fleksibel løsning på dit sikkerhedsbehov. Takket være den frie konfiguration af advarsels- og beskyttelseszoner samt mulighederne for tilpasning til bygningsforholdene kan de integreres optimalt i mange forskellige applikationer.

Hvad kan sikkerheds-laserscannere i dag? I det følgende orienterer vi dig om de vigtigste applikationer.

Stationær sikring af fareområder

Applikationer med interaktion mellem menneske og maskine stiller høje krav til sikkerhedsløsningen. 2D-laserscannere registrerer, når en person nærmer sig en farlig bevægelse, og afbryder bevægelsen sikkert. På denne måde kan beskyttelses- og advarselszoner konfigureres fleksibelt og tilpasses til bygningsforholdene. Når advarselszonen betrædes, nedbremses den farlige bevægelse kontrolleret. Hvis personen når beskyttelseszonen, stoppes den farlige bevægelse.

 

Din fordel

  • Enkel integration i applikationen: Fri konfiguration af beskyttelses- og advarselszoner inklusive tilpasning til bygningsforholdene

Sikring af førerløse transportsystemer

For at beskytte mennesker og objekter mod skader kræves der en pålidelig sikring af førerløse transportsystemer (FTS). 2D-laserscannere kan takket være deres kompakte konstruktion integreres optimalt i FTS. Sådan registrerer de objekter på køretøjets strækning. Dermed har de langt flere fordele end stationære sikringer på FTS-strækningen. Også ved høje hastigheder, der medfører en længere bremselængde, sørger sikkerheds-laserscannere for maksimal sikkerhed – og det sker uden at gå på kompromis med produktiviteten.

Din fordel

  • Ingen unødvendige stilstandsperioder: Overvågning af hastighederne for fleksibel tilpasning af beskyttelseszonerne

Overtrædelsesbeskyttelse

Især i svært overskuelige fareområder samt ved robotapplikationer kræves der et pålideligt sikkerhedskoncept. Her er der ud over en sikker beskyttelsesdørskontakt eller lysgitre ved adgangen til fareområdet også behov for overtrædelsesbeskyttelse. 2D-laserscannere registrerer, at der befinder sig en person i fareområdet. Så længe der stadig befinder sig personer i beskyttelseszonen, forhindrer laserscannerne, at den farlige bevægelse starter igen.

Din fordel

  • Samtidig løsning af to udfordringer: Sikring af farlige områder og genstartkontrol

Adgangssikring

For at sikre farlige områder mod betrædelse i yderst forskellige applikationer kræves der en fleksibel løsning. 2D-laserscannere sikrer ikke kun indgange optimalt mod personers adgang, men egner sig også optimalt til applikationer, hvor der samtidig tilføres og bortskaffes materiale. Ekstra sensorer skelner her mellem mennesker og materiale. Hvis den tilladte materialeform registreres, omskifter sikkerheds-laserscanneren beskyttelseszonen. Nu kan materialet passere indgangen. Hvis en person betræder beskyttelseszonen, forbliver indgangen lukket. Den farlige bevægelse standses.

Din fordel

  • Skelnen mellem menneske og materiale for at opnå en sikker tilførsel og bortskaffelse af materiale

2D-laserscanner PSENscan app

2D-laserscanner PSENscan app

Har du hørt om PSENscan-appen? Her får du alt at vide om vores 2D-laserscanners forskellige anvendelsesmuligheder og får samtidig mere at vide om PSENscans egenskaber. Download hellere appen med det samme!

Vores program: 2D-laserscannere

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk