Danmark | dansk

Muting

Muting betyder sikker, automatisk og midlertidig omgåelse (afbrydelse af lyd eller lys) af en berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordning (lysbom, lysgitter, lystæppe eller laserscanner) i løbende drift. F.eks. kan materiale på denne måde transporteres ind i eller ud af et fareområde (permanent omgåelse er også mulig og kaldes blanking). Under muting-cyklussen, der består af fire faser, skal denne tydeliggøres med en muting-lampe.

Via særlige sensorer startes mutingcyklussen kun af mutingstyringen, når materialet transporteres gennem beskyttelseszonen. Mutingsensorerne skal være placeret således, at personer ikke er i stand til at aktivere dem. Muting-sensorerne udløser straks afbrydelse af den farebringende bevægelse, hvis en person får adgang til beskyttelsesområdet.

Man skelner ved muting-sensorernes placering mellem sekventiel muting og kryds-muting. Ved sekventiel placering er flere sensorer tilsluttet efter hinanden, således at de skal aktiveres eller deaktiveres efter hinanden i en bestemt rækkefølge.

De to sensorers placering i kryds-muting er, som navnet siger, på kryds. De skal begge aktiveres samtidig for at udløse muting-cyklussen.

Typiske anvendelsesområder er i bilindustrien, i tappeanlægs palleteringsanlæg og inden for fremstilling af stenprodukter (cementsten, tagsten etc.).

Muting-fase 1:

 • Materiale foran fareområdet
 • Lysbom aktiv
 • Muting-lampe slukket

Muting-fase 2:

 • Muting-sensorerne 1 og 2 aktiveret
 • Lysbom omgået
 • Muting-lampe aktiv

Muting-fase 3:

 • Muting-sensorer 3 og 4 aktiveret
 • Lysbom omgået
 • Muting-lampe aktiv

Muting-fase 4:

 • Muting-proces afsluttet
 • Lysbom aktiv igen
 • Muting-lampe slukket
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk