Obstarávání strojů bez rizika

Cíle školení

Na co musíte dbát, jestliže uvádíte do provozu nové nebo přestrojené stroje? Jaké bezpečnostní aspekty jsou důležité při nákupu strojů? Toto školení zahrnuje celý životní cyklus stroje - od rozhodnutí, zda investovat do nového nebo použitého stroje až po odstavení stroje z provozu nebo jeho prodej. Navíc je zaměřeno na zpracování specifikací z pohledu bezpečnosti. Dozvíte se více o tom, čeho si musíte všímat při umístění strojů na nová pracoviště. To je důležité zejména tehdy, jestliže stroj má být uveden do provozu (oběhu) v jiné zemi nebo tam, kde platí odlišné právní předpisy.

Speciální základy

Obsah

 • Management rizik a s ním spojené náklady
 • Role a odpovědnosti všech osob zúčastněných na procesu obstarávání
 • Strategie obstarávání: Povinnost péče, která přísluší dodavateli
 • Specifikace stroje (specifikace požadavků / definice realizace)
 • Hledání možných dodavatelů
 • Návrh kupní smlouvy, smluvní proces
 • Předání stroje / proces přejímky před koupí
 • Nákup opotřebovaných strojů
 • Používání strojů v zahraničí
 • Analýza nákladů a užitků

Cílové skupiny

 • Pracovníci údržby
 • Techničtí vedoucí, vedoucí provozů
 • Pověřenci pro bezpečnost a ochranu bezpečnosti práce
 • Pracovníci odpovědní za nákup/investice
 • Konstruktéři
 • Projektanti
 • Systémoví integrátoři

Přínosy školení

 • Využijte možnost získat aktuální praktické znalosti pro správný způsob obstarávání strojů.
 • Poskytneme Vám doporučení jak se právními prostředky zabezpečit pro případ vad.
 • Naučte se využívat aktuální zdroje podle potřeby tak, abyste vždy uměli identifikovat všechny aspekty relevantní pro proces obstarávání.
Obstarávání strojů bez rizika
Délka školení
1 den
Čas
Maximální počet účastníků
Cena za účastníka
Datum/dostupnost
Na vyžádání Poptávka
Dostupná místa Zbývá už jen několik míst Obsazeno

Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.

Vaše individuální poptávka
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Školení

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz