Základy znalostí o značce CE

Číslo objednávky 1T000041 | Pokročilý | Mezinárodní

Cíle školení

Řízení ke značce CE popisuje postup certifikace produktů podle požadavků v Evropském hospodářském prostoru. Na konci procesu se umístěním plakety CE dokumentuje, že jsou splněny všechny bezpečnostní požadavky podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. Získáte základní informace o všem, co se týká směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a jejích požadavků na značku CE pro stroje. Kterých strojů se směrnice o strojních zařízeních týká? Jaká odpovědnost přísluší výrobci a provozovateli stroje (zaměstnavateli)? Při tomto školení dostanete odpovědi na otázky, které souvisí s výrobou strojů, příp. koupí a uváděním do provozu nových i použitých strojů. Navíc Vám poskytneme stručný přehled norem z oblasti designu a konstrukce strojů, které jsou uváděny do provozu a provozovány v rámci Evropského hospodářského prostoru. Školení Vás krok za krokem provede procesy nutnými k získání značky CE pro stroje. Zkušenosti získané při praktických cvičeních na modelu 3D stroje Vám po absolvování školení umožní lépe posuzovat stav Vašich strojů a zaručí shodu s požadovanými předpisy.

Pokročilý

Obsah

 • Rozsah používání a požadavky směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
 • Důležitá opatření na ochranu bezpečnosti práce
 • Harmonizované normy ve směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES
 • Evropské zákonodárství pro stroje a zařízení
 • Zásady a postupy pro získány značky CE pro stroje
 • Odpovědnost v průběhu celého cyklu života stroje
 • Požadavky na dokumentaci: Prohlášení shody, technická dokumentace a umístění značky CE

Cílové skupiny

Školení je určeno zejména pro výrobce strojních zařízení, dovozce a firmy, které tato zařízení uvádějí do provozu, tj. pro všechny účastníky procesu se zvláštní odpovědností týkající se značky CE. Navíc je velmi užitečné pro osoby, jejichž každodenní náplní práce je bezpečnost strojů, např.:

 • pracovníci uvádějící stroje do provozu
 • konstruktéři
 • vedoucí projektů
 • plánovači
 • systémoví integrátoři
 • pověřenci pro bezpečnost
 • vedoucí výroby, příp. odpovědní pracovníci ve výrobě
 • pracovníci odpovědní za přestrojování a údržbu strojů a zařízení
 • techničtí pracovníci nákupu

Přínosy školení

 • značka CE ve shodě s normami
 • praktická cvičení a ověřování na příkladu skutečného stroje

Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.

Vaše individuální poptávka
Délka školení
1 den
Čas
Maximální počet účastníků
Cena za účastníka
Datum/dostupnost
Na vyžádání Poptávka
Dostupná místa Zbývá už jen několik míst Obsazeno
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz