Řešení automatizace pro oblast sekundárních obalů

Kartonování sekundárního obalu

Než je možné ukládat primární balení do krabic, tedy provádět hlavní činnost sekundárního balení, je nutné navíc zajistit vhodnou transportní logistikou přísun a odvážení produktů. K tomu jsou zapotřebí dynamická, efektivní a flexibilní řešení pro bezpečnou automatizaci, která zajistí konkurenceschopnost.

V okamžiku, kdy se určité kryty a klapky zařízení otevírají, musí být současně zabezpečeny jiné klapky, aby se například zabránilo kontaktu s vysokými teplotami, které jsou potřebné pro smršťování fólií. Konektivita produktů a flexibilní sériové zapojení bezpečnostních senzorů a řídicí techniky zajišťují nejen maximální bezpečnost pracovníků, ale i hospodárný provoz balicího stroje.

Nabízíme bezpečná řešení automatizace pro procesy balení v sekundární oblasti, a to bez ohledu na to, zda budou použity bezpečnostní senzory, bezpečné malé řídicí jednotky nebo voliče provozních režimů. Spolehněte se na náš vysoký smysl orientace na potřeby zákazníka a na naše odborné znalosti norem. Rádi Vás podpoříme při řešení jakýchkoli požadavků.

Zvýšit bezpečnost při narovnávání krabic

Při optickém sledování stavu zásobníku krabic, příp. jejich přísunu k narovnávacímu zařízení brání řešení certifikované TÜV-SÜD pro úroveň PL d / SIL 2 tomu, aby pracovník obsluhy mohl vložit ruce do prázdného otvoru pro přísun materiálu a poranit se. Dokud je v zásobníku dostatečné množství krabic, které otvor zakrývají, není za chodu stroje možné do nebezpečného prostoru zasáhnout. Obaly přitom fungují jako přirozená ochrana a simulují pohyblivý ochranný kryt. Jestliže počet krabic v zásobníku dosáhne definovaného minima nebo pod něj poklesne, zaznamenají tuto skutečnost dva optické senzory a vypnou výstupy pomocí bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 nebo modulárního bezpečnostního relé myPNOZ. Stroj se zastaví a rozběhne se znovu teprve tehdy, až budou obaly do zásobníku opět doplněny.

Kombinace optických senzorů a bezpečnostního řízení poskytuje podnikům v obalovém průmyslu automatizované řešení bezpečného monitorování přísunu krabic. Pro automatizaci je zapotřebí PNOZmulti 2, jestliže se o bezpečnostní spínání má postarat konfigurační software. Modulární bezpečnostní relé myPNOZ se konfigurují pořadím sestavy hardwaru. Rádi Vám poradíme, které z řešení je to správné právě pro Vás.

Vaše výhody:

  • Vyšší produktivita při balení a úspora nákladů: Obalový materiál poslouží jako přirozená ochrana. Ohrazení apod. není zapotřebí
  • Vyšší bezpečnost pracovníků: minimalizace rizika úrazů při použití bezpečné řídicí techniky v kombinaci s optickými senzory schválenými TÜV- SÜD
  • jednoduchá integrace do současných balicích zařízení, i kdykoli později
  • minimální potřeba místa díky kompaktnímu pouzdru senzoru a individuálním možnostem montáže po straně nebo nad zásobníkem krabic
  • snadné provádění změny formátu
  • pokrytí aplikací podle EN 415 pro balicí stroje

Příklady aplikací:

Příklad aplikace řešení – preference rizika úrazů
  • Řešení získalo certifikát TÜV-SÜD pro PL d/SIL 2: Vyšší bezpečnost pracovníků, minimalizované riziko úrazů.
Příklad aplikace – bezpečný stroj
  • Dostatečný počet krabic v zásobníku: Žádné nebezpečí!
Příklad aplikace – zastavení stroje
  • Stroj se zastaví a rozběhne se znovu teprve v okamžiku, až budou obaly do zásobníku opět doplněny.

Přijďte za námi na veletrhu FACHPACK 2022

Na letošním evropském veletrhu obalů, techniky a procesů se v Norimberku dozvíte všechno o našich nových řešeních pro sekundární obaly.

Bezpečný přísun krabic je hvězdou letošního veletrhu v Norimberku. Podle požadavku může být použit s bezpečným malým řídícím systémem PNOZmulti 2 nebo modulárním bezpečnostním relé myPNOZ. Ochotně Vám poskytneme individuální konzultaci! Najdete nás v hale 3c, stánek 223. Těšíme se na Vás! 

Vstupenka na FACHPACK 2022

FACHPACK Logo

Rychlá identifikace poruch a vysoká využitelnost zařízení

Inteligentní a propojené výrobní procesy mohou výrazně zvýšit produktivitu Vašich balicích strojů. Musí přitom samozřejmě být k dispozici nejrůznější údaje. S naším řešením diagnostiky Safety Device Diagnostics můžete zaznamenávat diagnostické údaje, např. jednotlivá sériová čísla, stav verze, aktuální stavy a rovněž poruchové stavy. Maximálně rychlá identifikace poruch je zárukou krátkých prostojů.

Zjištěné diagnostické údaje můžete využít pro promyšlenou a cíleně plánovanou údržbu (Predictive Maintenance) strojů pro smršťování fólií.

Aplikace – balicí stroj pro smršťování fólií

Bezpečnost pro robotické buňky

Zabezpečení robotické buňky

Modul E/A PDP67 PN s rozhraním Profinet/Profisafe zajistí bezpečnost tam, kde není dostatek místa pro skříňový rozvaděč, např. v robotické buňce. Díky krytí IP67 a robustnímu zinkovému pouzdru je optimálně vhodný pro instalaci mimo skříňový rozvaděč, přímo na stroji. Údaje ze senzorů a ovladačů jsou do nadřazené řídicí jednotky předávány i při teplotách -30 °C až 70 °C včas a spolehlivě!

Tím je zaručeno, že robot je v zabezpečené poloze, jakmile některý pracovník potřebuje přístup ke stroji.

Více informací o obalové technice

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz