Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini

Bezpečné blokování a bezpečné přidržení v jednom produktu!

Obrázek blokovacího zařízení ochranného krytu PSENmlock

Bezpečný systém ochranných dveří PSENmlock nabízí bezpečné blokování a spolehlivé přidržení jako ochranu osob a procesu až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PL e.

Dvoukanálové zapojení přitom umožňuje bezpečné přidržení. Spínač je proto vhodný zejména pro stroje s nebezpečným doběhem, u nichž je nutné bezpečné uzamčení do PL d nebo PL e.

Společně s řídicí technikou Pilz tak získáte bezpečné kompletní řešení pro spolehlivé monitorování a ovládání uzamčení oddělovacích ochranných zařízení.

Vyberte si vhodnou variantu PSENmlock

Vybírat si můžete ze základních variant PSENmlock pro jednotlivé propojení a variant PSENmlock pro zapojení do série. Obě varianty se na přání dodávají s funkcí Power-reset nebo automatický reset i s různým kódováním.

Základní varianty a varianty pro sériové zapojení

PSENmlock základní varianty a varianty pro sériové zapojení

Kromě základních variant PSENmlock pro jednotlivé propojení nabízíme i další varianty pro sériové zapojení. Jejich výhodou je cenově výhodná instalace díky snížené potřebě kabelů a sériovému zapojení bezpečných vstupních a výstupních signálů.

Kombinace se Safety Device Diagnostics (SDD) nabízí jednoduchou a rozsáhlou diagnostiku bezpečnostních senzorů a zkracuje tak doby prostojů. Navíc SDD umožňuje záměrné aktivování jednotlivých spínačů, příp. dveří bez cenově náročného jednotlivého propojení ve skříňovém rozvaděči. Získáte efektivní sériové zapojení a podstatně snížíte náklady na kabeláž.

Varianty s funkcí Power-reset a automatickým resetem

PSENmlock Varianty s funkcí Power-reset a s automatickým resetem

PSENmlock nabízí varianty s Power-reset a automatickým resetem. Zatímco u variant s Power-reset musí být po použití únikového odblokování proveden reset, tedy vypnutí přívodu napětí, u variant s automatickým resetem tato nutnost odpadá. Zde k resetu dochází zrušením únikového odblokování a zavřením ochranného zařízení.

Nouzové odblokování nelze používat u variant s automatickým resetem. Podle EN ISO 14119 musí být totiž nouzové odblokování vždy resetováno nástrojem nebo jiným opatřením (např. Power-reset).

Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini – ideální řešení pro aplikace s kritickým nedostatkem místa

Potřebujete zabezpečit kryty, klapky nebo malé otočné a posuvné dveře? Bezpečnostní blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini je se svými rozměry 30x30x159 mm o 60 % menší PSENmlock a je proto ideálním řešením tam, kde je kritický nedostatek místa.

Více informací o blokovacím zařízení ochranného krytu PSENmlock mini

Doplňte si řešení Vašich ochranných dveří

Můžete volit mezi modulem dveřní kliky PSENmlock s integrovaným únikovým uvolněním a samostatnou dveřní klikou a samostatným únikovým uvolněním:

PSENmlock Modul dveřní kliky s integrovaným únikovým odblokováním

Modul dveřní kliky s integrovaným únikovým uvolněním

S modulem dveřní kliky PSENmlock získáte kliku s integrovaným ovladačem a integrovaným únikovým uvolněním – vhodné pro blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock. Žlutá dveřní klika (vnější) umožňuje vysunutí ovladače pro otevření, příp. zavření dveří. Červenou dveřní klikou (vnitřní) se ovládá únikové odblokování. Modul dveřní kliky je vhodný pro montáž na vnitřní i vnější stranu dveří i pro dveře otevíravé doleva nebo doprava. Je vybaven blokovacím úchytem až pro 5 zámků na ochranu před opětovným náběhem stroje a může být používán společně s kódovanými a plně kódovanými spínači PSENmlock.

Dveřní kliky kombinovatelné s bezpečným systémem ochranných dveří PSENmlock

Samostatné dveřní kliky

Namísto modulu dveřní kliky můžete s PSENmlock kombinovat i jednoduché kliky. Naše kliky pro otočné a posuvné brány jsou optimálně připraveny pro systém PSENmlock a umožňují tak hospodárné a prostorově úsporné řešení pro zabezpečení ochranných bran.

Dvě provedení únikového odblokování, kombinovatelné se všemi variantami PSENmlock

Únikové uvolnění

Dvě provedení únikového uvolnění je možné volitelně zkombinovat se všemi variantami PSENmlock : 

 • -  PSENml escape release je se senzorem spojeno přímo tyčí.
 • -  PSENml escape release cordset se na PSENmlock montuje pomocí tažného lanka. To umožňuje prostorově oddělenou montáž blokovacího zařízení ochranného krytu a únikového uvolnění.

Tlačítková jednotka PITgatebox: Obsluha bezpečnostního spínače a přístupových oprávnění

Zkombinujte PSENmlock s tlačítkovou jednotkou PITgatebox a získáte další ovladače a tlačítka pro jednoduchou obsluhu Vašeho blokovacího zařízení ochranného krytu: k dispozici jsou tlačítka NOUZOVÉHO zastavení, osvětlená tlačítka nebo klíčové spínače a tlačítka.

Navíc nabízíme i varianty PITgatebox s integrovaným systémem přístupových oprávnění PITreader. Tím je zajištěno, že k zařízení budou mít přístup pouze oprávnění pracovníci, kteří mohou vydávat příkazy k zastavení, odblokování, zablokování nebo  potvrzení. Zabráníte tak nežádoucím odstávkám stroje nebo ztrátě kvality produktů.

Tlačítková jednotka PITgatebox: Práce se spínačem ochranných dveří a přístupovým oprávněním

Výhody blokovacího zařízení ochranného krytu PSENmlock

 • Maximální bezpečnost: spolehlivé blokování a bezpečné uzamčení až do PL e  
 • Vysoká přidržovací síla 7500 N
 • Dobře viditelné diagnostické údaje v zabudovaném stavu: LED na 3 stranách modulu
 • Dlouhá doba životnosti: robustní pouzdro a mechanická odolnost
 • Flexibilně uložený ovladač: pro vysoké vyrovnání tolerance – i u snížených dveří
 • Žádné náhodné aktivování zajištění díky integrovanému blokování opětovného náběhu
 • Úspora energie v důsledku jištění bistabilním magnetem
 • Snížené náklady na kabelové propojení díky sériovému zapojení

Charakteristické vlastnosti bezpečnostního blokování ochranného krytu PSENmlock

 • Splňuje všechny požadavky EN/ISO 14119
 • Bezpečné blokování do úrovně PL e / SIL 3, bezpečné uzamčení do PL e / SIL 3
 • Varianty produktu: Základní varianty a varianty pro sériové zapojení s/bez Power-reset
 • Kódované varianty: kódovaná, plně kódovaná, unikátně plně kódovaná
 • bezpečné zajištění silou 7500 N, integrovaná síla západky 30 N
 • LED na 3 stranách modulu
 • krytí IP67
 • Připojení: M12, 8pól. a M12, 12pól., pigtail
 • Pomocné odblokování na 3 stranách
 • Nouzové odblokování (nelze používat u variant s automatickým resetem)
 • Kompatibilní s SDD
LED na 3 stranách modulu

Příklad aplikace: Robustní design a vysoké zajištění i pro těžké dveře

Bezpečný systém ochranných bran PSENmlock na stroji

S přidržovací silou až 7500 N brání bezpečnostní blokování ochranného krytu PSENmlock náhodnému otevření ochranných zábran a nabízí maximální bezpečnost.

Je lhostejné, zda je modul dveřní kliky PSENmlock integrovaný nebo zda je použit jako samostatné příslušenství: Díky volitelnému únikovému odblokování, může být PSENmlock použito i u průchozích ochranných bran ke strojům ve špatně přehledném prostoru. S modulem dveřní kliky PSENmlock získáte únikové odblokování integrované přímo do dveřní kliky. Vzdálené únikové blokování naproti tomu nabízí možnost montáže zámku dveří na místě nepřístupném obsluze. Vaši pracovníci budou optimálně chráněni i v případě nebezpečí.

Více informací:

Spektrum našich produktů: Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini

Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini

Bezpečné blokování a spolehlivé uzamčení pouze v jednom produktu – blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock

Příslušenství blokovacího zařízení ochranného krytu PSENmlock

Ideálně přizpůsobeno pro blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock: Příslušenství pro montáž na standardní profily a posuvné brány.

Modul dveřní kliky PSENmlock

Modul dveřní kliky s integrovaným ovladačem a integrovaným únikovým odblokováním, flexibilní montáž na vnitřní i vnější stranu ochranných bran.
Navinutý žlutý kabel

Spojovací technika

Široký výběr adaptérů a kabelů k bezpečnostnímu blokovacímu zařízení PSENmlock najdete právě zde.

Spojovací technika
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz