Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator

Originál pro konfiguraci Vašeho PNOZmulti

Nakonfigurovat bezpečnostní logiku pro malé řídicí jednotky PNOZmulti

S nástrojem PNOZmulti Configurator si Váš bezpečnostní obvod zpracujete jednoduše na počítači. Konfigurační nástroj Vám pomůže při projektování, zpracování konfigurace, dokumentaci a uvádění malých řídicích jednotek Pilz do provozu.

Na grafickém uživatelském rozhraní kompatibilním s Windows® jsou pro Vás připraveny všechny prvky pro vytvoření bezpečnostního zapojení v podobě symbolů nebo v nabídce menu . Při provádění konfigurace bezpečnostního zapojení máte k dispozici online nápovědu s dokumentací. Jakmile konfiguraci dokončíte, nástroj provede kontrolu zapojení a vyhledá případné zdroje chyb.

Od verze 10.9 nástroje PNOZmulti Configurator si můžete Váš nakonfigurovaný uživatelský program otestovat funkcí „Simulace“ ještě dříve, než ho začnete používat.

Aby hotové konfigurované bezpečnostní zapojení bylo chráněno před nežádoucími změnami, můžete si je certifikovat. Necertifikované konfigurace Vašich bezpečnostních zapojení můžete kdykoli zpracovávat, měnit nebo rozšiřovat. Jednoduše si je vyvolejte v PNOZmulti Configurator! Konfiguraci si můžete vytisknout a použít jako podklad pro dokumentaci.

Znáte už 2. generaci malých řídících jednotek PNOZmulti? Úspěšná historie pokračuje!

Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator – nové funkce

Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator nabízí od verze SW 10.13 nové prvky pro jednoduchou konfiguraci bezpečných uživatelských programů prováděných konfigurovatelnými malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2. Lze tak efektivně splnit rozmanité požadavky kladené na monitorování bezpečnostních funkcí.

 • L-Muting: Pro aplikace bezpečnostních mříží byla rozšířena funkce mutingu bezpečnostní clony
 • Konfigurace sledu signálů pro blokování a odblokování bezpečnostního systému ochranných dveří PSENmlock.
 • Monitorování analogových funkcí: Matematické funkce rozšířené o násobení a dělení analogových hodnot
 • dva nové logické prvky digitální enkodér a digitální dekodér: Pro kódování a dekódování vstupních, příp. výstupních signálů

Hardware podporuje od verze 10.13 dva nové rozšiřující moduly :

 • vstupně-výstupní modul PNOZ m EF 4DI4DORD s různými reléovými výstupy, pro bezpečné aplikace v průmyslové spalovací technice. Využijte možnosti kombinace se základním modulem PNOZ m B1 Burner!
 • Modul pro monitorování mutingu PNOZ m EF 1MM2DO se dvěma polovodičovými výstupy pro monitorování jedné osy (dostupný od prvního čtvrtletí 2021)

Využijte tyto nové, příp. rozšířené funkce pro malé řídicí jednotky PNOZmulti 2. Všechny novinky si můžete prohlédnout také na videonahrávce!

Demoverze nástroje PNOZmulti Configurator je ke stažení zdarma

 

PNOZmulti Configurator SW - verze 10.12

Pro funkčně bezpečný výběr provozních režimů do PL d / SIL CL 2 jsou nyní k dispozici dva nové prvky (funkční moduly) pro volbu provozního režimu. Ve spojení se systémem výběru provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode, speciálně PITreader, získáte dvě komfortní a bezpečná řešení pro práci s Vašimi stroji a zařízeními.

 • Výběr provozního režimu tlačítkem: Provozní režim je možné volit jednak tlačítkovým boxem PIT oe4S nebo lze použít běžná tlačítka. Oprávnění k výběru se konfiguruje pomocí PITreader a příslušným RFID klíčem. V PNOZmulti lze zvolený provozní režim načíst.
 • Výběr provozního režimu na dotykovém panelu: Bezpečnou volbu provozního režimu umožní alternativně i tlačítka na HMI. Provozní režim tedy spolehlivě nastavíte i na ovládacím a vizualizačním terminálu PMIvisu. I zde se oprávnění uděluje pomocí PITreader a příslušně nakonfigurovaného RFID klíče.

Nastavování přístupových oprávnění umožní nová verze softwaru 10.12, která dovoluje připojit na základní jednotku PNOZ m B1 až 4 čtečky PITreader.

Taková je komplexní bezpečnost od jednoho dodavatele. Konfiguraci softwarového nástroje Vám přiblíží názorné video!

Od verze 10.12 je k dispozici navíc PNOZ m B1 Burner, nový základní modul malých řídicích jednotek PNOZmulti 2, určený speciálně pro podporu aplikací pro spalovací techniku. Bezpečné řízení a monitorování spalovacích zařízení podle EN50156 a EN 298 zajistí integrovaný funkční modul hořáku. Všechny další bezpečnostní funkce související se zařízením zajišťuje PNOZmulti 2.

Výhody ve zkratce

 • Software s předdefinovanými certifikovanými moduly
 • jednoduché dodatečné změny a úpravy konfigurace
 • krátké prostoje strojů a vysoká využitelnost díky jednoduché a transparentní diagnostice
 • celosvětový bezpečnostní standard pro různá automatizační prostředí a různé komunikační systémy
 • rychlé uvedení do provozu, velmi malé nároky na kabelové propojení - přesvědčte se sami!

Přehled charakteristických znaků

Bezpečnostní zapojení - konfigurace namísto propojování

 • intuitivní ovládání: Vytvořit bezpečnostní zapojení je nyní hračka
 • volně konfigurovatelné: parametry pro všechny vstupy a výstupy zadáte pohodlně několika kliknutími v softwarovém nástroji
 • logickými operátory je propojíte funkcí Drag-and-Drop do bezpečnostního zapojení
 • všechny vstupní, logické a výstupní prvky snadno vyberete z pracovní plochy

Automatická kontrola chyb, ochrana před změnami

 • bezpečně: softwarový nástroj zkontroluje vytvořené bezpečnostní zapojení a objeví případné zdroje chyb
 • chráněno: hotovou konfiguraci si můžete nechat certifikovat, takže bude chráněna před nežádoucími změnami
 • flexibilně: necertifikovaná schémata zapojení můžete kdykoli zpracovávat, měnit, rozšiřovat
 • jednoduše: k dokumentaci si vytiskněte konfiguraci schématu zapojení

Spektrum našich produktů: Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator

Licence pro PNOZmulti Configurator

Abyste mohli využít plnou šíři konfigurátoru PNOZmulti, obstarejte si licenční kód: Podle požadavku můžete mít k dispozici různé alternativy - od základní licence až po licenci pro upgrade projektu.

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz