PSSuniversal - moduly I/O pro řídicí jednotky a systémy I/O

Individuálně kombinovat

Moduly I/O pro řídicí jednotky a systémy I/O

Vstupní a výstupní moduly je možné sestavovat dohromady individuálně podle konkrétní potřeby. K dispozici je velký výběr modulů I/O pro zabezpečené, nezabezpečené, digitální a analogové zpracování signálu. Při pozdějších změnách systémů moduly jednoduše doplníte nebo vyměníte. Výsledkem je vysoká flexibilita. PSSuniversal podporuje jedinečnou kombinaci bezpečnostních a automatizačních funkcí v jednom systému.

Moduly I/O, flexibilní řešení - výhody pro Vás

  • individuálně sestavitelné vstupní/výstupní moduly pro systém I/O Remote a řídicí systém PSSuniversal
  • možnost řešení bezpečnostních i standardních úloh řízení
  • přesné přizpůsobení potřebám díky citlivé granularitě systému
  • jednoduchá výměna modulů pro pozdější úpravy
  • identická struktura hardwaru u systému I/O Remote i řídicího systému
  • jednoduchá výměna
Moduly I/O, flexibilní řešení

Přehled vlastností modulů I/O

Přehled vlastností modulů I/O
  • pro bezpečné, nezabezpečené, digitální nebo analogové zpracování signálů
  • v libovolném pořadí lze namontovat až 64 I/O modulů.
  • napájecí moduly pro vytvoření různých skupin potenciálů nebo jako modul Refresh pro vyšší výkonové třídy
  • základní moduly jako nosné jednotky pro moduly zaručují jednoduchou výměnu v případě změn systému

Moduly I/O - připravené pro nejrůznější aplikace

Pro nejrůznější aplikace je k dispozici velký počet vstupních a výstupních modulů pro funkční bezpečnost i standardní řídicí funkce. Díky jemné struktuře systému je zaručena maximálně flexibilní přizpůsobivost k nejrůznějších periferním modulům.

Moduly odolné vůči teplotě

Drsné podmínky vyžadují komponenty, které budou spolehlivě pracovat i při silně kolísajících teplotách. Pro takové použití jsou určeny speciální moduly PSSuniversal, které mají v typovém označení uvedeno písmeno T. Výhodné jsou všude tam, kde by vyhřívání skříňových rozvaděčů bylo náročné, resp. nehospodárné nebo naopak v místech, kde panují vysoké teploty. Snášejí dobře vlhkost a orosení v rozsahu teplot od -30 °C do +60 °C, stejně jako stupeň znečištění 2.

Moduly I/O - připravené pro nejrůznější aplikace

Individuální stejně jako Vaše aplikace v oboru

Naše portfólio: Moduly I/O pro řídicí jednotky a systémy I/O

Základní moduly PSSuniversal

Nosiče pro moduly I/O a pro moduly napájení proudem. Díky snadnému nasunutí na základní moduly jednoduchá výměna při úpravách systému.

Standardní moduly I/O PSSuniversal

Pro zpracování digitálních nebo analogových signálů V libovolném pořadí lze namontovat až 64 I/O modulů.

Příslušenství PSSuniversal

Pro PSSuniversal Vám jako příslušenství nabízíme - kromě jiného - koncové úhelníky pro uzavřené lišty, ukončovací desky, svorky, kabely USB a konektory.

Napájecí moduly PSSuniversal

Pro interní napájení proudem a vytváření různých skupin potenciálů

Bezpečné moduly I/O PSSuniversal

Pro zpracování digitálních nebo analogových signálů 64 modulů I/O může být namontováno v libovolném pořadí.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz