CECE - Certified Expert in CE Marking

Målsætning

Med CECE – Certified Expert in CE Marking – opnår du den højest mulige kvalifikation inden for CE-mærkning.
På dette kursus får du en detaljeret gennemgang af hele CE-mærkningsprocessen. Kurset guider dig vha. billeder og animationer gennem CE-mærkningsprocessen fra risikovurdering til anbringelse af CE-mærkepladen. Derudover gennemgås forskellene i fremgangsmåde ved delmaskiner og komplette maskiner samt samlinger af maskiner. Maskindirektivet 2006/42/EF danner grundlaget for alle betragtninger. Den komplette kvalifikation til CECE er certificeret af TÜV NORD. Når prøven er bestået, får du tildelt et globalt anerkendt TÜV NORD-certifikat samt titlen "CECE – Certified Expert in CE Marking".

Ekspert

Indhold

Lovgivning om maskinsikkerhed i Europa

 • CE-mærkningsdirektiver
 • De 6 trin til CE-mærkning
 • Roller og ansvarsområder for importører/distributører, driftsansvarlige, producenter og repræsentanter

Lovgivningens rammebetingelser

 • Maskindirektivet i detaljer: Struktur, omfang, undtagelser
 • Andre relevante direktiver, som f.eks. EMC-direktivet eller ATEX-direktivet

Definition af kravene

 • Fastlæggelse af de væsentlige sikkerhedskrav
 • Anvendelse af standarder, tekniske specifikationer, direktiver, risikovurdering osv.

Fremgangsmåde ved overensstemmelsesvurdering

 • Moduler for procedure vedr. overensstemmelsesvurdering
 • Anvendelse af bemyndigede organer

Verificering af overensstemmelse

 • Designfasen
 • Fremstillingsfasen
 • Testfasen

Teknisk dokumentation

 • Krav til og samling af det tekniske dossier
 • Overensstemmelseserklæring og inkorporeringserklæring
 • Placering og anvendelse af CE-mærkepladen

Øvrige betragtninger

 • CE-mærkning af en samling af maskiner
 • Fremgangsmåde ved væsentlige ændringer på en maskine
 • Repræsentant: Krav, udpegelse og ansvarsområder
 • Praktiske øvelser og/eller diskussionsforum som afslutning på hvert modul

Målgrupper

Dette kursus henvender sig især til maskinproducenter, maskinimportører og -integratorer med særligt ansvar for CE-mærkning af maskiner. Endvidere henvender kurset sig til personer, som i det daglige arbejde er ansvarlige for maskinsikkerhed, herunder:

 • Konstruktører
 • Projektledere
 • Planlæggere
 • Systemintegratorer
 • Ansvarlige for sikkerhed og sundhed (H&S Managers)
 • Alle personer, som deltager i CE-mærkningsprocessen

Forudsætninger

Forudsætninger for at deltage i kurset

 • Deltagelse i kurset "Principper for CE-mærkning"
 • Deltagelse i kurset ”Maskinsikkerhedsekspert”
 • Deltagelse i kurset ”Maskindirektivet i sammenhæng med CE-mærkning"
 • Deltagelse i andre relevante CE-mærkningsseminarer
 • Bestået prøve til CMSE® Certified Machinery Safety Expert

Alternativt kan også mange års erfaring med CE-mærkning være adgangsgivende. Er du ikke sikker på, om din nuværende kvalifikation opfylder det krævede niveau? Henvend dig venligst til os. Vi giver dig en individuel rådgivning og viser dig mulige alternativer for at opfylde forudsætningerne for at deltage i CECE kurset.

Bemærk

Kurset henvender sig specielt til personer, som er direkte eller indirekte ansvarlige for CE-mærkningsprocesser. På sidste dagen af dette kursus indgår der en prøve med multiple-choice-spørgsmål. Når prøven er bestået, får du tildelt det globalt anerkendte TÜV-NORD-certifikat og titlen "CECE – Certified Expert in CE Marking". Certifikatet er gyldigt i fire år og kan derefter forlænges med yderligere fire år ved at deltage i en recertificering.

Yderligere information

Undervisningen foregår på dansk, materiale samt prøve er på engelsk.

CECE - Certified Expert in CE Marking
Online, language: en
Varighed
4 sessions + exam = 17 hours
Tid
09:00 - 13:00 CET
Maks. antal deltagere
12
Pris pr. deltager
DKK 12.600,-
Dato/tilgængelighed
fra 14.10.2024 Registrer
Fredericia
Varighed
3 dage
Tid
Start: kl. 8:30
Slut: kl. 16:15
Maks. antal deltagere
20
Pris pr. deltager
DKK 12.600,-
Dato/tilgængelighed
fra 02.09.2024 Registrer
Inhouse-kursus
Varighed
Efter aftale
Tid
Maks. antal deltagere
Efter aftale
Pris pr. deltager
Efter aftale
Dato/tilgængelighed
På forespørgsel Forespørgsel
Tilgængelige pladser Kun få pladser tilbage Lukket

Du ønsker at bestille denne uddannelse på en anden dato, eller på et andet sted og / eller at bestille en anden uddannelse type? Kontakt os venligst. Vi er glade for at informere dig personligt.

Din individuelle forespørgsel
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Kurser hos Pilz Skandinavien

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk