Danmark | dansk

CECE - Certified Expert in CE Marking

Målsætning

Med CECE – Certified Expert in CE Marking – opnår du den højest mulige kvalifikation inden for CE-mærkning. I dette kvalifikationsprogram forklares den komplette CE-mærkningsproces detaljeret. Under hele kurset anskueliggøres vejen fra risikovurdering til anbringelse af CE-mærkaten ud fra en virtuel maskinmodel. Modellen viser forskellene i fremgangsmåde ved delmaskiner og komplette maskiner samt samlinger af maskiner. Selvfølgelig udgør maskindirektivet 2006/42/EF grundlaget for alle betragtninger. Den komplette kvalifikation til CECE er certificeret af TÜV NORD. Når prøven er bestået, får du et globalt anerkendt TÜV NORD-certifikat samt titlen "CECE – Certified Expert in CE Marking".

Ekspert

Indhold

Lovgivning om maskinsikkerhed i Europa

 • Direktiver om emnet CE-mærkning
 • CE-mærkningens seks trin
 • Roller og ansvarsområder for importør/distributør, driftsansvarlige, producenter og bemyndigede

Lovgivningens rammebetingelser

 • Maskindirektivet i detaljer: Struktur, omfang, undtagelser
 • Andre relevante direktiver, som f.eks. EMC-direktivet eller ATEX-direktivet

Definition af kravene

 • Fastlæggelse af de grundlæggende betingelser
 • Anvendelse af standarder, tekniske specifikationer, direktiver, risikovurdering etc.

Fremgangsmåde ved overensstemmelsesvurdering

 • Moduler om fremgangsmåden ved overensstemmelsesvurdering
 • Anvendelse af prøvningsinstitutter

Verificering af overensstemmelsen

 • Konstruktionsfase
 • Produktionsfase
 • Kontrol

Teknisk dokumentation

 • Anmodning om og sammensætning af teknisk dokumentation
 • Overensstemmelses- og inkorporeringserklæring
 • Placering og anvendelse af CE-mærkaten

Ekstra

 • CE-mærkning af samling af maskiner
 • Fremgangsmåde ved væsentlige ændringer af en maskine
 • Bemyndigede: Krav, overdragelse og ansvarsområder
 • Praktiske øvelser og/eller diskussioner ved afslutningen af hvert modul

Målgrupper

Denne kvalifikation henvender sig især til maskinproducenter, maskinimportører og -integratorer med særligt ansvar inden for CE-mærkning. Endvidere henvender det sig til personer, som i det daglige arbejde er ansvarlige for maskinsikkerhed, f.eks.:

 • Konstruktører
 • Projekteringspersonale
 • Planlæggere
 • Systemintegratorer
 • Sikkerhedsansvarlige
 • Alle personer, som deltager i CE-processen
 • Ansvarlige for arbejdsbeskyttelse

Forudsætninger

Forudsætninger for at deltage i kurset

 • Deltagelse i kurset "Principper for CE-mærkning", eller
 • Deltagelse i kurset "Den komplette CE-proces i henhold til maskindirektivet" inden for de sidste 2 år, eller
 • du har allerede kvalificeringen CMSE – CMSE – certificeret maskinsikkerhedsekspert eller
 • du har allerede kvalificeringen CMSE – Certified Machinery Safety Expert

Henvisning

Kursusindholdet henvender sig specielt til personer, som er direkte eller indirekte ansvarlige for CE-processer. Dette kursus indeholder en multiple-choice-test ved afslutningen af dag nummer to. Når prøven er bestået, får du det globalt anerkendte TÜV-NORD-certifikat som "CECE – Certified Expert in CE Marking". Certifikatet er gyldigt i fire år og kan derefter forlænges med yderligere fire år ved at deltage i en recertificering.

Københavnsområdet

Bestillingsnummer 1T000127
Varighed 2 dage
Start: kl. 8:30
Slut: kl. 16:15
Maksimalt deltagerantal 20
Pris DKK 9.250,- pr. person
Yderligere information
Training Form
Datoer og ansøgning
21. maj 2019 - 22. maj 2019

Inhouse-kursus

Bestillingsnummer 1T000127
Varighed Efter aftale
Maksimalt deltagerantal Efter aftale
Pris Efter aftale
Yderligere information
Training Form
Datoer og ansøgning
På forespørgsel
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk