Sikker radarsensor PSENradar

Sikker overvågning af beskyttede områder under vanskelige anvendelsesforhold

Den sikre radarsensor PSENradar

Den sikre radarsensor PSENradar giver sammen med den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 en sikker komplet løsning til overvågning af beskyttelsesområder – inklusive overensstemmelsesvurdering for hele maskinen eller anlægget.

Sikre radarsensorer anvendes der, hvor optoelektroniske sensorer møder deres begrænsning: Barske miljøer som f.eks. udendørs eller i forbindelse med materialebearbejdning kan overvåges sikkert med PSENradar. Radarteknologien (FMCW: Frequency Modulated Continuous Wave) sørger nemlig også ved ydre påvirkninger som f.eks. støv, smuds, regn, lys, gnistregn og vibrationer for korte stilstandsperioder.

Den tilgrundliggende volumenovervågning med en frekvens på 24 - 24,25 GHz kan anvendes op til SIL 2, PL d og kategori 3, hvilket ofte er en forudsætning for anvendelse i robotapplikationer. Den komplette løsning har også flere interfaces, som f.eks. Ethernet og Profisafe, der gør det muligt ganske enkelt at anvende sikkerhedsradarsensoren i retrofit-applikationer.

Komplet radarløsning med overensstemmelsesvurdering

Har du brug for en komplet radarsensorløsning inklusive godkendelse af hele maskinen? I forbindelse med overvågning af beskyttelsesområder tilbyder vi en komplet serviceløsning lige fra risikovurdering over systemintegration til overensstemmelsesvurdering fra en og samme leverandør.

Sammen med den konfigurerbare sikre, lille styring PNOZmulti 2 og PSENradar får du en sikker, rentabel og omfattende, komplet løsningtil barske miljøer.

Vores serviceydelser

PSENradar med den lille styring PNOZmulti 2

Enkel konfiguration med PSENradar Configurator

PSENradar Configurator

Sensorerne vælges og konfigureres nemt ved hjælp af den passende konfigurator, så idrifttagningen sker hurtigt. Den sikre radarsensorløsning omfatter afhængigt af applikation op til seks radarsensorer, en kontrolenhed og den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2.

Afhængigt af størrelsen på det område, der skal overvåges, kan det passende beskyttelsesområde defineres for hver enkelt sensor. Beskyttelsesområdet afhænger af sensorens placering, installationshøjde og hældning. Ud over beskyttelsesområdet kan der også konfigureres et advarselsområde. Hvis en person træder ind i advarselsområdet, kan det meldes med et optisk signal. På denne måde kan anlæggets produktivitet holdes dobbelt så høj.

Download PSENradar Configurator

Fordele ved den sikre radarsensor PSENradar

 • Modstandsdygtig mod støv, smuds, regn, lys, gnistregn, damp og vibrationer
 • Den højere sikkerhedskategori kat.3 / PL d muliggør sikring af robotteknologiske applikationer
 • Stor fleksibilitet takket være optimeret sensorjustering og individuel konfiguration af beskyttelsesområde
 • Sikker, komplet løsning med den lille styring PNOZmulti 2 samt mulighed for retrofit-applikationer takket være flere interfaces
 • Overtrædelsesbeskyttelse: Til forhindring af maskinens genstart, hvis der befinder sig personer i farezonen

Egenskaber for den sikre radarsensor PSENradar

Sensor PSENrd 1.1

Sensor PSENrd 1.1

 • Åbningsvinkel: 110° horisontalt, 30° vertikalt (bred) eller horisontalt 50°, vertikalt 15° (smal)
 • Rækkevidde: 4 m
 • Frekvens: 24 GHz
 • Reaktionstid: maks. 100 ms
 • Kapslingsklasse: IP67
 • Kan anvendes i applikationer op til SIL 2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849-1), kategori 3 ved anvendelse af 2 sensorer
Sensor PSENrd 1.1

Sensor PSENrd 1.2

 • Åbningsvinkel: 20-100° horisontalt, 20° vertikalt, konfigurerbar i 10°-trin
 • Rækkevidde: 5 m
 • Frekvens: 60 GHz
 • Reaktionstid: maks. 100 ms
 • Kapslingsklasse: IP67
 • Kan anvendes i applikationer op til SIL 2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849-1), kategori 3
Sensor PSENrd 1.2

Evalueringsenhed med USB eller Ethernet/PROFIsafe-interface

 • Tilslutningstype: USB (PSEN rd1.x I/O analysing unit) eller Ethernet/PROFIsafe (PSEN rd1.x I/O PN analysing unit)
 • Serieforbindelse: op til 6 sensorer
 • Zonesæt: op til 32
 • OSSD-udgange: op til 4
 • Kapslingsklasse: IP 20
 • FMCW: Frequency Modulated Continuous Wave
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit

Applikationer med PSENradar

Radarsensorer anvendes i mange forskellige brancher, især når optoelektroniske sensorer møder deres begrænsning. Forudsætningen for anvendelsen er en helhedsbetragtning af maskinen, som vi gerne hjælper dig med.

Blandt de sikkerhedsrelaterede funktioner, som dækkes af det sikre radarsystem PSENradar, er overvågning af farezoner og overtrædelsesbeskyttelse. Mens overvågning af farezoner indstiller maskinen i en sikker tilstand, så snart f.eks. en person træder ind i zonen, forhindrer overtrædelsesbeskyttelse automatisk genstart af maskinen, hvis der stadig befinder sig personer i farezonen, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse. Længere nede finder du nogle anvendelseseksempler.

Takket være radarsensorernes teach-in-funktion "Self-teaching background" kan f.eks. kasserede produkter fjernes uden overtrædelse af beskyttelsesområdet og aktivering af maskinstop. Det giver en højere produktivitet.

Anvendelse af radarsensoren PSENradar

Nyhed: Sikker overvågning af beskyttelsesområder med robotteknologiske applikationer

Nu kan du få endnu en sensor til det sikre radarsystem PSENradar til sikker overvågning af beskyttelsesområder med robotteknologiske applikationer, også i barske miljøer: PSEN rd1.2 med den ligeledes nye analyseenhed PSEN rd1.0 I/O PS ETH , som dækker sikkerhedskategori kat. 3 / PL d. Dermed har du, sammen med det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, en sikker komplet løsning til sikring af robotteknologiske applikationer til rådighed.

Eksempler på applikationer

Metalbearbejdning

Overtrædelsesbeskyttelse inden for metalbearbejdning

Den sikre radarsensor anvendes typisk i sværindustrien, hvor der ofte er f.eks. svejsegnister, spåner, støv, skarpt lys samt vibrationer.

Når en robotcelle sikres, skal man altid sørge for overtrædelsesbeskyttelse og sikker genstart. Mens robotterne er i drift, er PSENradar ikke aktiv.

Træbearbejdning

Sikker bearbejdning af træ takket være overvågning af beskyttelsesområde

Ved bearbejdning af træ, bl.a. ved savning, er det ofte umuligt at bruge optoelektroniske sensorer på grund af støv og flyvende spåner.

Den optimale løsning til overvågning af personer i farezonen er her sikker overvågning af beskyttelsesområder, der består af PSENradar og PNOZmulti 2. Takket være den individuelle udformning af beskyttelsesområdet er det nemt at sikre forskellige applikationer.

Udendørs

Sikring af udendørsapplikationer med radarsensorer

Især udendørs kan beskyttelsesområder overvåges sikkert takket være radarsensorer. Det kan f.eks. være en portalkran eller løfteanordninger. Her er der store temperaturforskelle samt fugt på grund af regn, sne eller tåge.

Hvis portalkranerne bevæger sig i en bestemt retning, sikres det med radarsensorerne, at der ikke opholder sig personer i dette område.

Vores produktprogram: De sikre radarsensorer PSENradar

PSENradar

Sammensæt selv din egen sikre radarsensor PSENradar med op til 6 sensorer pr. styreenhed.

Tilbehør til sikkert radarsystem

Her finder du det passende tilbehør til det sikre radarsystem.
Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk