Den sikre radarsensor PSENradar

Sikker overvågning af beskyttelseszoner under vanskelige anvendelsesforhold

Den sikre radarsensor PSENradar

Sikre radarsensorer anvendes der, hvor optoelektroniske sensorer møder deres begrænsning: Barske miljøer som f.eks. udendørs eller i forbindelse med materialebearbejdning kan overvåges sikkert med PSENradar. Radarteknologien (FMCW: Frequency Modulated Continuous Wave) sørger nemlig også ved ydre påvirkninger som f.eks. støv, snavs, regn, lys, gnistregn og vibrationer for korte stilstandsperioder.

Den tilgrundliggende volumenovervågning med en frekvens på 24 - 24,25 GHz kan anvendes op til SIL 2, PL d og kategori 3, hvilket ofte er en forudsætning for anvendelse i robotapplikationer. Den komplette løsning har endvidere flere interfaces, som f.eks. Ethernet, Profisafe og FSoE, der gør det muligt ganske enkelt også at anvende sikkerhedsradarsensoren i retrofit-applikationer.

Den sikre radarsensor PSENradar giver sammen med den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2 en sikker, komplet løsning til overvågning af beskyttelseszoner – inklusive overensstemmelsesvurdering for hele maskinen eller anlægget.

Den sikre radarsensor PSENradar – ideel til barske miljøer

Det sikre radarsystem, der er modstandsdygtigt mod ydre påvirkninger som støv, snavs, regn eller lys , er også ideelt til brug under særligt barske anvendelsesforhold.

Enkel konfiguration med PSENradar Configurator

PSENradar Configurator

Sensorerne vælges og konfigureres nemt ved hjælp af den passende konfigurator, så idrifttagningen sker hurtigt. Den sikre radarsensorløsning omfatter afhængigt af applikation op til seks radarsensorer, en kontrolenhed og den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2.

Afhængigt af størrelsen på det område, der skal overvåges, kan den passende beskyttelseszone defineres for hver enkelt sensor. Beskyttelseszonen afhænger af sensorens placering, installationshøjde og hældning. Ud over beskyttelseszonen kan der også konfigureres en advarselszone. Hvis en person træder ind i advarselsområdet, kan det meldes med et optisk signal. På denne måde kan anlæggets produktivitet holdes dobbelt så høj.

Fordele ved den sikre radarsensor PSENradar

  • Modstandsdygtig mod støv, smuds, regn, lys, gnistregn, damp og vibrationer
  • Den højere sikkerhedskategori kat.3 / PL d muliggør sikring af robotteknologiske applikationer
  • Stor fleksibilitet takket være optimeret sensorjustering og individuel konfiguration af beskyttelseszone
  • Sikker, komplet løsning med den lille styring PNOZmulti 2 samt mulighed for retrofit-applikationer takket være flere interfaces
  • Overtrædelsesbeskyttelse: Til forhindring af maskinens genstart, hvis der befinder sig personer i farezonen

Den passende radarsensor til din applikation

Er du på udkig efter det passende radarsystem til dit anlæg? I det følgende finder du en oversigt over de radarsensorer, vi har til rådighed.

Ud over den symmetriske synsvinkel gør de to nye sensorer det også muligt at konfigurere asymmetriskeog korridorformede synsvinkler. Det betyder, at du nu kan integrere radarsensorerne endnu mere fleksibelt i dit produktionsmiljø. Du får især fordel af højere produktivitet under trange pladsforhold, hvor maskiner står tæt på hinanden, eller ruter fører direkte forbi maskiner. Sensoren PSEN rd1.2 F-FOV LR har en rækkevidde på op til 9 meter.

  PSEN rd1.1 sensor Sensoren PSEN rd1.2. Sensoren PSEN rd1.2 F-FOV Sensoren PSEN rd1.2 F-FOV LR
Sikkerhedsniveau PL d, kat. 2 PL d, kat. 3 PL d, kat. 3 PL d, kat. 3
Rækkevidde 4 m 5 m 5 m 9 m
Frekvens 24 GHz 60 GHz 60 GHz 60 GHz
Synsfelt Symmetrisk Symmetrisk Symmetrisk, asymmetrisk, korridorformet Symmetrisk, asymmetrisk, korridorformet
Åbningsvinkel

Bred åbningsvinkel
110° horisontalt, 30° vertikalt
Smal åbningsvinkel:
50° horisontalt, 15° vertikalt

Horisontalt (kan konfigureres i 10°-afsnit): 10-100°,
Vertikalt: 20° 
Horisontalt (kan konfigureres i 10°-afsnit): 10° - 100°
Vertikalt: 20° 
Horisontalt (kan konfigureres i 10°-afsnit): – til 5 m 10°-100° åbningsvinkel - 5 til 9 m: 10° - 40° åbningsvinkel
Vertikalt: 20°

Et overblik over de forskellige åbningsvinkler:

Åbningsvinkel for PSEN rd1.1 sensor

Åbningsvinkel for sensoren PSEN rd1.2 F-FOV

Åbningsvinkel for sensoren PSEN rd1.2.

Åbningsvinkel for sensoren PSEN rd1.2 F-FOV LR

Analyseenhed med USB, ProfiSafe og EtherCAT FSoE

Du finder de tilhørende analyseenheder, der passer til radarsensorerne, i vores portefølje. Med mange forskellige interfaces som USB, Ethernet, ProfiSafe og EtherCAT FSoE tilbyder vi dig altid den passende løsning til de forskellige feltbussystemer. På den måde kan du integrere radarsystemerne direkte i din applikation. Sammen med den sikre, lille styring PNOZmulti 2 som FSoE-master kan du helt enkelt implementere den sikkerhedsrelevante netværksforbindelse til det sikre radarsystem i EtherCAT-kommunikationssystemet som et-kabel-løsning – med minimal ledningsføring.

Analyseenhederne gør det muligt at konfigurere op til 32 zonesæt og giver dig dermed mange forskellige muligheder for integration i din applikation. Med det integrerede SD-kort giver den nye analyseenhed også mulighed for at gemme definerede konfigurationer, hvilket gør det nemt at udskifte analyseenheden helt uden konfigurator.<span style="font-family: "Calibri",sans-serif">

Produktbillede af PSENradar-analyseenhed med USB, ProfiSafe og EtherCAT FSoE

Overvågning af beskyttelseszoner med den sikre radarsensor PSENradar

Radarsensorer anvendes i mange forskellige brancher, lige fra træ- og metalbearbejdning til udendørsområder. Blandt de sikkerhedsrelaterede funktioner, som dækkes af det sikre radarsystem PSENradar, er overvågning af farezoner og overtrædelsesbeskyttelse.

Mens sikring af farezoner indstiller maskinen i en sikker tilstand, så snart f.eks. en person træder ind i zonen, forhindrer overtrædelsesbeskyttelse automatisk genstart af maskinen, hvis der stadig befinder sig personer i farezonen, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse.

Sikring af farezoner og overtrædelsesbeskyttelse

Applikation med robot i forbindelse med metalbearbejdning

Robotter inden for metalbearbejdning

Den sikre radarsensor anvendes typisk i sværindustrien, hvor der ofte er f.eks. svejsegnister, spåner, støv, skarpt lys samt vibrationer.

Når en robotcelle sikres, skal man altid sørge for overtrædelsesbeskyttelse og sikker genstart. Robotapplikationen kræver et højere sikkerhedsniveau. Den sikre radarsensor PSEN rd1.2 muliggør overvågning af beskyttelseszoner op til sikkerhedskategori PL d,  kategori 3.

Illustration af træbearbejdning

Sikker bearbejdning af træ takket være overvågning af beskyttelseszoner

Ved bearbejdning af træ, bl.a. ved savning, er det ofte umuligt at bruge optoelektroniske sensorer på grund af støv og flyvende spåner.

Den optimale løsning til overvågning af personer i farezonen er her sikker overvågning af beskyttelseszoner, der består af PSENradar og PNOZmulti 2. Takket være den individuelle udformning af beskyttelseszonen er det nemt at sikre forskellige applikationer.

Illustration med radarsensorer

Sikring af udendørsapplikationer med radarsensorer

Især udendørs kan beskyttelseszoner overvåges sikkert ved hjælp af radarsensorer. Det kan f.eks. være en portalkran eller løfteanordninger. Her er der store temperaturforskelle samt fugt på grund af regn, sne eller tåge.

Radarsensorerne sikrer, at der ikke opholder sig personer i kørevejens område. Med en rækkevidde på op til 9 meter kan store områder også sikres produktivt.

Vores produktprogram: De sikre radarsensorer PSENradar

PSENradar

Sammensæt selv din egen sikre radarsensor PSENradar med op til 6 sensorer pr. styreenhed.

Tilbehør til sikkert radarsystem

Her finder du det passende tilbehør til det sikre radarsystem.
Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk