Safe Motion – i mål som vinder

Opnå indtil Performance Level PL e med alle feedbacks

Safe Motion

Safe Motion gør dine ønsker til virkelighed: Med sikkerhedskortet opnår dit drev op til Performance Level PL e iht. EN ISO 13849-1 med alle gængse motor-feedbacks og feltbusser! Dermed øges dine maskiners produktivitet med op til 20 %. Du har drevintegrerede sikkerhedsfunktioner til rådighed som f.eks. "Sikkert reduceret hastighed". Dermed sparer du tid, reducerer fejl og øger sikkerheden under klargøring.

Effektivt og sikkert – kom i mål som vinder med Safe Motion! 

Sikre Motion Monitoring-funktioner

Derudover giver sikkerhedskortet sikre Motion Monitoring-funktioner i overensstemmelse med EN 61800-5-2. Ved hjælp af den sikre og hurtige kommunikation med realtids-Ethernet SafetyNET p RTFL forbindes Safe Motion-løsningen direkte til den sikre, lille styring PNOZmulti 2, og derudover muliggøres sikker tværgående kommunikation mellem drevene.

Få fordel af korte reaktionstider, og reducer arbejdsomfang og omkostninger til hardware ved at skifte fra I/O-komponenter til sikker kommunikation.

Fordele, som gør, at du er på den sikre side:

 • Minimale stilstandsperioder takket være korte reaktionstider
 • Sikkerhed indtil PL e med én sensor (standard-feedback-system)
 • Større produktivitet takket være nye Motion Monitoring-sikkerhedsfunktioner med fleksibel tilpasning af fejlreaktionen
 • Fleksibel konfiguration og hurtig idrifttagning takket være overskuelige softwareværktøjer
 • Åben drevløsning til alle gængse bussystemer, uafhængigt af motortyper og feedback-systemer

Safe Motion-løsningens egenskaber:

Safe Motion-løsningens egenskaber.
 • Omkostningsreduceret, fordi der med et standard-feedback-system opnås maksimal sikkerhed indtil PL e – uden ekstra sensor
 • Servoforstærkerne PMCprotego D er dimensioneret iht. EN/IEC 62061 (SIL 3), EN ISO 13849-1 (indtil PL e)
 • Sikkerhedskortet PMCprotego S er i overensstemmelse med EN 61800-5-2
 • Med ét softwareværktøj kan du nemt og hurtigt centralt parametrere flere sikkerhedskort
 • Enkel udskiftning af moduler takket være SD-hukommelseskort (standard- og sikkerhedskonfiguration)
 • Mindre ledningsføring takket være integreret netfilter (i overensstemmelse med EMC-standarder)

 

Sikre stop-funktioner

Sikkert frakoblet moment (Safe torque off)

Sikkert frakoblet moment (Safe torque off)

Med funktionen "Sikkert frakoblet moment" (STO) sker der en sikker afbrydelse af energiforsyningen til motoren direkte i servoforstærkeren. Drevet kan ikke fremkalde farlige bevægelser. Hvis STO aktiveres i forbindelse med et drev i bevægelse, går motoren ukontrolleret i stå.

Sikkert stop 1 (Safe stop 1)

Sikkert stop 1 (Safe stop 1)

Med funktionen "Sikkert stop 1" bremses drevet reguleret ned, og derefter sker der en sikker afbrydelse af energitilførslen til motoren. Drevet kan ikke fremkalde flere farlige bevægelser i stilstand.

Sikkert stop 2 (Safe stop 2)

Sikkert stop 2 (Safe stop 2)

Med funktionen "Sikkert stop 2" bremses drevet reguleret ned, og derefter indledes et "Sikkert driftsstop". I "Sikkert driftsstop" bevares
alle drevets reguleringsfunktioner.

Sikre bevægelsesfunktioner

Sikkert driftsstop (Safe operating stop)

Sikkert driftsstop (Safe operating stop)

Funktionen "Sikkert driftsstop" overvåger aksens opnåede stop-position og forhindrer, at positionsvinduet forlades. Samtidig bibeholdes drevets reguleringsfunktioner i fuldt omfang. Hvis det overvågede positionsvindue forlades, sker der en sikker frakobling af drevet.

Sikkert begrænset hastighed (Safe-limited speed)

Sikkert begrænset hastighed (Safe-limited speed)

Funktionen "Sikkert begrænset hastighed" (SLS) overvåger, at drevet overholder en defineret maksimumhastighed. Overskrides hastighedsgrænseværdien, sker der en sikker frakobling af drevet.

Sikkert hastighedsområde (Safe speed range)

Sikkert hastighedsområde (Safe speed range)

Funktionen "Sikkert hastighedsområde" udvider funktionen SLS med overvågning af en minimumhastighed. Resultat: Der findes både en maksimumhastighed, som ikke må overskrides, og en minimumhastighed, som ikke må underskrides. Hvis en af grænserne over- eller underskrides, slukkes drevet.

Sikker bevægelsesretning (Safe direction)

Sikker bevægelsesretning (Safe direction)

Med funktionen "Sikker bevægelsesretning" sikres det, at et drev kun kan bevæge sig i én (defineret) retning. Hvis den foreskrevne omdrejningsretning ikke overholdes, sker der en sikker frakobling af drevet.

Sikkert begrænset position (Safe limited position)

Sikkert begrænset position (Safe limited position)

"Sikkert begrænset position" (SLP) overvåger alle yderpositioner, som f.eks. den sikre områdeovervågning af robotter eller lineære akser.

Sikkert begrænset trinmål (Safe limited increment)

Sikkert begrænset trinmål (Safe limited increment) 

Funktionen "Sikkert begrænset trinmål" (SLI) overtager de sikre bevægelsesopgaver ved materialetilførsel til processen i "sikkert begrænsede trin". Dette er f.eks. relevant ved valsefremføring på presser.

Sikre bremsefunktioner

Sikker bremsestyring (Safe brake control)

Sikker bremsestyring (Safe brake control)

Funktionen "Sikker bremsestyring" muliggør sikker aktivering af bremser og forhindrer på denne måde nedstyrtning af hængende last.

Sikker bremsetest (Safe brake control)

Sikker bremsetest (Safe brake test)

Funktionen "Sikker bremsetest" kontrollerer bremsens funktion. Med denne test kan man finde fejl i bremsestyringen og i bremsens mekanik. Afhængigt af applikationen og kravene i risikoanalysen udføres bremsetesten i hver enkelt produktionscyklus eller også kun for hver 24 timer.

Sikre Motion Monitoring-funktioner i overensstemmelse med EN 61800-5-2

Sikkert overvåget bevægelsesretning (SDI-M)

Sikkert overvåget bevægelsesretning (SDI-M)

Funktionen "Sikkert overvåget bevægelsesretning" sørger for overvågning af drevbevægelsens retningsangivelse. Ved overskridelse udsendes der et signal, og der deaktiveres ikke straks. Afhængigt af konfiguration udløses der ikke et SS1.

Sikkert overvåget trinmål (SLI-M)

Sikkert overvåget trinmål (SLI-M)

Med funktionen "Sikkert overvåget trinmål" overvåges den relative position sikkert. Den aktuelle position ved aktivering af overvågningen fungerer som referenceposition. Ved overskridelse udsendes der et signal, og der deaktiveres ikke straks. Afhængigt af konfiguration udløses der ikke et SS1.

Sikkert overvåget hastighed (SLS-M)

Sikkert overvåget hastighed (SLS-M)

Funktionen "Sikkert begrænset hastighed" sørger for overvågning af en defineret maksimumhastighed. Ved overskridelse udsendes der et signal, og der deaktiveres ikke straks. Afhængigt af konfiguration udløses der ikke et SS1. Permanent overvågning kan vælges.

Sikkert overvåget driftsstop (SOS-M)

Sikkert overvåget driftsstop (SOS-M)

Takket være funktionen "Sikkert overvåget driftsstop" bevares stilstandspositionen aktiv. Når det overvågede positionsvindue forlades, udsendes der et signal, og drevet slukkes ikke straks. Afhængigt af konfiguration udløses der ikke et SS1.

Sikkert overvåget position (SLP-M)

Sikkert overvåget position (SLP-M)

"Sikkert overvåget position" overvåger den absolutte position, som f.eks. yderpositioner i forbindelse med områdeovervågning på robotter og lineære akser. Ved overskridelse udsendes der et signal, og der deaktiveres ikke straks. Afhængigt af konfiguration udløses der ikke et SS1. Permanent overvågning kan vælges.

 

Sikkert overvåget hastighedsområde (SSR-M)

Sikkert overvåget hastighedsområde (SSR-M)

Ved hjælp af funktionen "Sikkert overvåget hastighedsområde" overvåges minimum- og maksimumhastighed. Ved over- eller underskridelse af grænseværdierne udsendes der et signal, og der slukkes ikke straks. Afhængigt af konfiguration udløses der ikke et SS1. Permanent overvågning kan vælges.

Sikker genstartsspærre (SRL) og Sikker statusudgang (SSO)

Ud over Monitoring-funktionerne forhindrer funktionen "Sikker genstartspærre", at sikkerhedsmodulet kan forlade driftstilstanden STO ved hjælp af et reset. Dermed er uventet eller utilsigtet start af motoren ikke mulig. Aktiveringen kan tilsluttes den sikre indgang: "ACT" eller "SS1_ACT" eller "STO_ACT". Sikkerhedsmodulets aktuelle status er til rådighed takket være "Sikker statusudgang". Aktiveringen sker via udgangene: "Ready", "FSRUN" og "FAULT".

Alsidige anvendelsesområder – Safe Motion som skalerbar løsning

Servoforstærkeren med integreret sikkerhedskort PMCprotego DS giver en fleksibel og skalerbar sikkerhedsløsning. Du kombinerer individuelt alle sikkerhedsfunktioner, som din applikation har behov for.
Funktionen "Sikkert frakoblet moment" er grundlaget for alle sikkerhedsfunktioner. Den findes allerede i servoforstærkeren PMCprotego D's grundudstyr. Med sikkerhedskortet får du mange flere sikkerhedsfunktioner.

Grundlæggende kan løsningen anvendes til alle applikationer, hvor hastigheden overvåges afhængigt af driftstypen. Eksempler på applikationer kunne f.eks. være:

 • Sikker klargøring
 • Hængende laster/vertikale akser
 • Procesovervågning/-iagttagelse
 • Sikker indgriben i processen
 • Bearbejdningscentre
 • Førerløse transportsystemer
 • Pick & Place med robotter
 • Scenebyggeri
 • Palletering

 

Alsidige anvendelsesområder

Brancheanvendelse

Vores produktprogram: PMCprotego

PMCprotego S – sikkerhedskort

Sikkerhedskort til indsætning i servoforstærkeren PMCprotego D muliggør maksimal sikkerhed indtil PL e for alle feedbacks.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk