PSSuniversal – kommunikationsmoduler til decentrale I/O-systemer

Skræddersyset løsning til din applikation

Kommunikationsmoduler til decentrale I/O-systemer

Med kommunikationsmodulerne i PSSuniversal implementerer du mange forskellige applikationer. I kombination med I/O-modulerne i PSSuniversal anvender du modulerne som Remote I/O til arbejdsområdet. Dermed får du en optimal løsning til den skræddersyede periferiudvidelse. Tilslutningen til en overordnet styring sker via gængse industrielle kommunikationsprotokoller. Remote I/O-funktionen er også til rådighed med de særlige moduler PSSuniversal I/O som del af automatiseringssystemet PSS 4000.

Skræddersyet løsning til din applikation – dine fordele

 • Kommunikation til styringsniveauet sker via almindelige feltbusprotokoller
 • Sikkerhedsrelaterede funktioner og/eller automatiseringsfunktioner bearbejdes decentralt i arbejdsområdet
 • Optimal tilgængelighed ved hjælp af sikker blokfrakobling
 • Hurtig idrifttagning og enkel konfiguration ved hjælp af uafhængig periferitest
 • Korte reaktionstider og fravær af tilbagekobling
 • Billig løsning for tilslutning til en central styring
Skræddersyset løsning til din applikation

Hurtig og enkel idrifttagning – oversigt over egenskaberne

Hurtig og enkel idrifttagning
 • Sikre styringsfunktioner og standardstyringsfunktioner fysisk blandet, men logisk adskilt
 • I sin helhed dimensioneret efter kategori 4 i henhold til EN 954-1 og efter SIL 3 i henhold til IEC 61508 samt andre internationale standarder
 • Enkel konfiguration med vores software
 • Reduktion af koblingstider
 • Temperaturbestandige moduler

Tilbagekoblingsfri kommunikation ved hjælp af sikker gruppefrakobling

Hvis der opstår en hændelse, som er til fare for en gruppe af standardudgange (f.eks. flere motorer), frakobles forsyningsspændingen ved hjælp af den sikre gruppefrakobling. På denne måde sikrer du, at en komplet del af anlægget frakobles på en sikker måde, hvis der opstår en potentiel fare (der trykkes f.eks. på et nødstop), mens andre dele kan arbejde videre.

Hurtig konfiguration med PSSuniversal Assistant

Sammensæt dit system hurtigt og enkelt med "drag & drop": Til denne opgave er PSSuniversal Assistant det praktiske konfigurationsværktøj. Du får PSSuniversal Assistant gratis. Hvis du køber en passende licens, kan du få frigivet programmet til programmeringsopgaver.

Tilbagekoblingsfri kommunikation ved hjælp af sikker gruppefrakobling

Ideelt tilpasset til din brancheapplikation

Vores program: PSSuniversal – kommunikationsmoduler

PSSuniversal kombinerede kommunikationsmoduler

Du anvender kommunikationsmodulerne til implementering af sikkerhedsrelaterede applikationer og standardapplikationer.

PSSuniversal-kommunikationsmoduler i automatiseringssystemet PSS 4000

Kommunikationsmodulerne PSSuniversal I/O til implementering af sikkerhedsrelaterede applikationer og standardapplikationer i automatiseringssystemet PSS 4000.

PSSuniversal standardkommunikationsmoduler

Disse kommunikationsmoduler er velegnede til implementering af standardapplikationer.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk