Sikker automatisering af førerløse transportsystemer

En mand ved siden af et AGV-system i produktionen

For at garantere effektive processer i logistik- eller produktionsmiljøer gælder det om at forhindre stilstandsperioder. Vi hjælper både producenter og partnere med at udvikle individuelle sikkerhedsløsninger til autonome køretøjer, som f.eks. førerløse transportkøretøjer og -systemer.

Takket være mange års brancheerfaring hjælper vi dig med at implementere dine projekter med vores rådgivningskompetence samt Safety-komponenter og helhedsløsninger.

Vi gør dit AGV-system sikkert!

Brug Safety-komponenter og helhedsløsningen bestående af sensorteknologi, styringsteknik og Security-løsning til at automatisere dit førerløse transportkøretøj eller -system. Det forhindrer uautoriseret adgang til AGV-systemet. Naturligvis får du også effektivitet og udgiftsbesparelser med vores løsninger. Vi tilbyder dig også den passende serviceydelse efter behov, så din applikation kan implementeres direkte hos dig i overensstemmelse med standarden ISO 3691-4 og med en CE-godkendelse. På denne måde får du som producent og driftsansvarlig implementeret den komplette pakke til dit AGV-system safe & secure af os.

Kollisionsbeskyttelse for menneske og AGV-system

Produktbillede af sikkerhedsscanneren PSENscan

Sikkerhedsscanneren PSENscan muliggør sikring og produktiv områdeovervågning af førerløse transportsystemer. PSENscan registrerer objekter på køretøjets kørevej og sørger også ved høje hastigheder for maksimal sikkerhed uden reduktion af produktiviteten. Op til 70 beskyttelsesområder giver mulighed for dynamisk tilpasning af beskyttelsesområderne ved sving eller kørsel uden om forhindringer. Tilpasningen af beskyttelsesområdet sker ved hjælp af direkte evaluering af encoder-indgangene i laserscanneren.

Læs mere om sikkerhedsscanneren PSENscan

Registrer, lokaliser og naviger alt – helt sikkert!

Sikkerhedsscanneren PSENscan stiller afstandsdataene til rådighed for lokalisering og navigation. Dataene kan anvendes direkte via C++-biblioteket eller som ROS-moduler. Brug dem til din egen SLAM-algoritme (Simultaneous Localisation and Mapping). På denne måde oprettes der kort over omgivelserne til navigation, og de automatisk styrede køretøjer undviger f.eks. forhindringer. Du nyder godt af en mere dynamisk og samtidig sikker implementering af mobile applikationer i produktionsmiljøer.

I hvidbogen om mobil robotteknologi finder du mange flere oplysninger om anvendelsen af laserafstandsdata til robotlokalisering.

Forsidefoto med hvidbog

Du kan bare integrere og sætte i gang!

I kombination med sikkerhedsscanneren PSENscan, med det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ samt betjenings- og signalmodulerne PITestop og PITsign får du en omkostningsoptimeret løsning takket være komponenter, der er tilpasset hinanden. Firewallen SecurityBridge sørger også for, at ingen har uautoriseret adgang til den mobile platforms interne IT-netværk under drift. Ud over sikker automatisering hjælper vi dig også gerne med en omfattende servicepakke i forbindelse med sikker drift af førerløse transportsystemer.

Gå til den passende serviceydelse

Som vores partner får du følgende fordele:

  • Komplet Safety-løsning fra én og samme leverandør sparer tid og omkostninger
  • Robuste komponenter muliggør høj grad af tilgængelighed
  • Åbne interfaces giver stor fleksibilitet
  • International overensstemmelsesvurdering, f.eks. CE-mærkning af AGV-systemer og efter behov af hele applikationen samt kurser og rådgivning
  • Tilpasning af AGV-applikationen til kravene i ISO 3691-4
To mænd giver hinanden hånden

Til implementering af din individuelle, mobile, robotteknologiske applikation

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk