Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Sikkerheds-laserscanneren PSENscan

Produktiv arealovervågning – også i serieforbindelse!

Sikkerheds-laserscanneren PSENscan

Sikkerheds-laserscannerne PSENscan giver dig mulighed for todimensionel arealovervågning med en åbningsvinkel på 275 grader og en beskyttelseszone med en rækkevidde på op til 5,5 meter. Takket være den frie konfiguration af advarsels- og beskyttelseszonerne samt tilpasningen til bygningsforholdene kan sikkerheds-laserscannerne integreres optimalt i mange forskellige applikationer. Sikkerheds-laserscanneren PSENscan er især velegnet til stationær og mobil områdesikring samt adgangssikring.

Brug PSENscan Configurator til hurtig og komfortabel konfiguration af alle nødvendige parametre til drift af din sikkerheds-laserscanner PSENscan!

Sammen med de konfigurerbare små styringer PNOZmulti eller styringerne PSSuniversal får du en rentabel, komplet løsning fra én og samme leverandør.

Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området Tilslutningsteknik

Overblik over alt – fordele ved sikkerheds-laserscanneren PSENscan

 • Stor åbningsvinkel med 275 grader
 • Altid den rigtige rækkevidde takket være modulvarianter med rækkevidder for beskyttelsesområdet på 3 og 5,5 meter
 • Enkel integration i applikationen ved hjælp af kompakt kabinet samt fri konfiguration af beskyttelses- og advarselszonerne
 • Samtidig overvågning af op til 3 separate zoner samt indstilling af op til 70 konfigurationer, der kan skiftes
 • Serieforbindelse af op til 4 scannere ud fra master-slave-princippet
 • Integreret betjeningsdisplay til direkte modtagelse af informationer
 • Udskifteligt lagermedie til overførsel af konfigurationen
 • Høj kapacitet takket være modstandsevne mod støv
 • Enkel montering og justering af scanneren med det passende tilbehør
Sikkerheds-laserscanneren PSENscan i serieforbindelse

Sikkerheds-laserscannerens egenskaber

Sikkerheds-laserscannerens åbningsvinkel
 • I overensstemmelse med og godkendt i henhold til EN/IEC 61496-1 (type 3), EN ISO 13849-1 (PL d) og IEC 61508 (SIL 2)
 • Åbningsvinkel: 275 grader
 • Rækkevidde: 3 resp. 5,5 m sikkerhedszone, 40 m advarselszone
 • Reaktionstid: 62 ms
 • Kapslingsklasse: IP65
 • Enkel konfiguration med PSENscan Configurator
 • Yderligere funktioner for Light-, Master- og Slave-varianten: Muting, EDM, override
 • Yderligere funktioner for Master- og Slave-varianten: Genstart i overensstemmelse med EN ISO 61496-3, vertikale applikationer

Nyhed: Enkel overførsel af konfigurationen med det udskiftelige hukommelsesmodul

Ved udskiftning af en eksisterende sikkerheds-laserscanner med en ny, f.eks. efter en skade, skal det nye modul konfigureres igen. Det koster tid og arbejde. Ved at bruge vores sikkerheds-laserscanner PSENscan sparer du unødvendig tid til den nye konfiguration, når du udskifter dit modul.

Vores sikkerheds-laserscannere har et udskifteligt hukommelsesmodul med "Fast Replacement-funktion", hvor din konfiguration er gemt. Dermed kan du ved udskiftning ganske enkelt overføre den eksisterende konfiguration til dit nye modul. Det er blot vigtigt, at der er tale om den samme model. Du fjerner simpelthen hukommelsesmodulet fra din gamle PSENscan og sætter det i din nye PSENscan. Efter start udfører scanneren en selvtest og er derefter klar til brug igen. På denne måde er det også helt enkelt at kopiere konfigurationer!

Hukommelsesmodul med

Optimal sikring af farlige områder – med sikkerheds-laserscannere

Stationær sikring af fareområder

Stationær sikring af farlige områder

Sikkerheds-laserscanneren PSENscan registrerer, når en person nærmer sig en farlig bevægelse. Når advarselszonen betrædes, sker der en kontrolleret nedbremsning af den farlige bevægelse, og når beskyttelseszonen betrædes, stoppes bevægelsen.

Overtrædelsesbeskyttelse

Overtrædelsesbeskyttelse

I farlige områder med dårligt overblik registrerer sikkerheds-laserscannerne PSENscan, hvor personer befinder sig. På denne måde forhindrer de, at den farlige bevægelse sættes i gang igen.

Adgangssikring

Adgangssikring

Sikkerheds-laserscannerne PSENscan sikrer optimalt, at personer ikke får adgang til farlige områder. Derudover egner de sig takket være integrerede muting-indgange også til applikationer, hvor materiale føres til og fra samtidigt.

Sikring og dynamisk navigation af førerløse transportsystemer (FTS)

For at beskytte mennesker og objekter mod skader kræves der en pålidelig sikring af førerløse transportsystemer (FTS). Sikkerheds-laserscannerne PSENscan registrerer objekter på køretøjets kørevej og sørger også ved høje hastigheder for maksimal sikkerhed uden reduktion af produktiviteten.

Desuden understøtter PSENscan den dynamiske navigation af førerløse transportsystemer takket være ROS (Robot Operation System) og giver dig derfor ny muligheder inden for området produktionslogistik. Du kan dermed nemt og uden at skulle foretage yderligere programmering straks integrere adskillige sikkerheds-laserscannere i eksisterende ROS-miljøer.

Registrering af objekter på køretøjets kørevej

Sikker overalt

FTS kan sikres overalt med kun to sikkerheds-laserscannere. 2D-laserscannerne registrerer objekter på køretøjets kørevej og sørger dermed for rettidig nedbremsning af det førerløse transportsystem.

 

Sikker kurvekørsel

Sikker kurvekørsel

For også at sørge for en sikker kørevej i kurver kan der konfigureres forskellige beskyttelses- og advarselszoner. Der kan således skiftes til den passende beskyttelses- og advarselszone afhængigt af den aktuelle kørevej.

Afstandsmåling

Overblik over omgivelserne

Sikkerheds-laserscannerne PSENscan måler afstanden til objekter omkring dem. Disse informationer kan bruges til direkte navigation af førerløse transportsystemer.

ROS-pakker til navigation af førerløse transportsystemer (FTS)

Med vores ROS-pakker (Robot Operation System) understøtter sikkerheds-laserscanneren PSENscan ud over den produktive arealovervågning også den dynamiske navigation af førerløse transportsystemer (FTS): Du har alle de nødvendige data til navigation i overensstemmelse med ROS til rådighed, dvs. uden at skulle foretage yderligere programmering. Du kan f.eks. indlæse dem i en SLAM-algoritme (Simultaneous Localisation and Mapping). På denne måde opretter du kort over omgivelserne til dynamisk navigation, og det førerløse transportsystem undviger f.eks. forhindringer. Du nyder godt af en mere dynamisk og samtidig sikker implementering af mobile applikationer i produktionsmiljøer.

Applikationer med sikkerheds-laserscanneren PSENscan kan fleksibelt tilpasses til kundespecifikke opgaver. Takket være den enkle overførsel af scanner-rådata (måledata) kan der derudover også implementeres yderligere applikationer i robotteknologimiljøer. Pilz ROS-pakker opfylder industrikravene fra ROS-Industrial-Consortium og udvikles og testes af Pilz i overensstemmelse med udviklingsstandarderne. Dermed kan nye softwarefunktioner hurtigt implementeres.

Fleksibel løsning til dine applikationer

Sikkerheds-laserscannerne PSENscan giver alene, i serieforbindelse og sammen med andre produkter en skræddersyet løsning til din applikation.

Sikkerheds-laserscannerens brancheanvendelse

Vores produktprogram: Sikkerheds-laserscanneren PSENscan

Sikkerheds-laserscanneren PSENscan

Sikkerheds-laserscannerne PSENscan giver dig mulighed for todimensionel arealovervågning med en åbningsvinkel på 275 grader og en beskyttelseszone med en rækkevidde på op til 5,5 meter.

Tilbehør til PSENscan

Perfekt tilpasset til sikkerheds-laserscanneren PSENscan: Kompatibelt tilbehør til hurtig og enkel montering.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk