Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Driftstypevælger- og adgangsautorisationssystemet PITmode

Safety- og Security-funktioner i ét system

Driftstypevælger- og adgangsautorisationssystemet PITmode kombinerer Safety- og Security-funktioner i ét system. Med modulerne er det muligt funktionelt sikkert at vælge driftstype samt regulere adgangsautorisation til maskiner og anlæg.

PITmode-moduler kan bruges i maskiner og anlæg, hvor der skal omskiftes mellem forskellige styringsforløb og driftstyper. Hver enkelt medarbejder kan få tildelt maskinfrigivelser og autorisationer, der er tilpasset dennes kvalifikationer, via kodede transpondernøgler med RFID-teknologi. Den sikre analyseenhed (Safe Evaluation Unit) registrerer den fastlagte driftstype, som f.eks. automatisk drift, manuel indgriben under begrænsede forhold eller servicedrift, analyserer den og omskifter funktionelt sikkert. Dermed undgås fejlbetjening og manipulation, og mennesker og maskiner beskyttes.

Oversigt over PITmode-modeller

PITmode fusion – det modulopbyggede driftstypevælger-system

PITmode fusion er den modulopbyggede udgave af driftstypevælgersystemet. Det består af udlæsningsenheden PITreader med RFID-teknologi og en separat analyseenhed (Safe Evaluation Unit – SEU). Transpondernøglen indlæses og programmeres i PITreader. Den sikre analyseenhed (Safe Evaluation Unit) analyserer den valgte driftstype og omskifter funktionelt sikkert op til fem driftstyper. Det er også muligt at foretage en komplet, sikker autorisationsstyring med PITmode fusion. Ved at adskille komponenterne kan PITmode fusion integreres fleksibelt i eksisterende betjeningspultes design og kombineres med eksisterende knapper.

Driftstypevælgersystemet PITmode fusion
Adgangsautorisationssystemet PITreader

PITreader – regulering af adgangsautorisation

Med PITreader kan du implementere opgaver i forbindelse med adgangsautorisationer til maskiner og anlæg. Mulighederne går lige fra den enkle frigivelse over autentificering for bestemte maskindelsfunktioner til en kompleks hierarkisk autorisationsmatrix. Her kan PITreader med RFID-teknologi anvendes fleksibelt som standalone-modul eller sammen med en Pilz-styring. Transpondernøglerne fås i en frit programmerbar variant samt med fast indkodede autorisationer. For at beskytte mod manipulation kan RFID-nøglerne kodes med firmaspecifikt programmerede PITreadere.

PITmode – det kompakte all-in-one-modul

Med det kompakte all-in-one-modul PITmode er knapperne til driftstypevalg samt Safe Evaluation Unit integreret i ét modul. Driftstype og autorisation vises på en sikker måde med LED. Nøglernes individuelle kodning forhindrer manipulationer. Driftstypevælgeren fås også med piktogrammer til værktøjsmaskiner, hvilket er optimalt til international anvendelse.

PITmode-driftstypevælger

Fordele ved driftstypevælger- og adgangsautorisationssystemet PITmode

  • Funktionelt sikker omskiftning af driftstype ved hjælp af selvovervågning indtil PL d
  • Regulering af adgangsautorisationer
  • Høj grad af beskyttelse mod manipulation ved hjælp af den firmaspecifikke kodning
  • Integreret webserver til konfiguration af PITreader og transpondernøgler
  • Læsning/skrivning og datalagring på nøgler
  • Programmering af transpondernøgler på PITreader ved hjælp af kodning
  • Spærring/låsning af dataområder på nøglen
  • Forinstalleret gruppebaseret autorisationsstyring
  • Integreret brugerstyring
  • Multicolor-LED-ring til brugerinformation

Vores produktprogram: Driftstypevælgeren PITmode

Driftstypevælgeren PITmode

Driftstypevælgeren PITmode gør det muligt at foretage sikker omskiftning af driftstype og regulering af adgangsautorisation – i samme modul.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk