Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Små styringer  >  Software  >  PNOZmulti værktøjer

Værktøjer til det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti

PNOZmulti Configurator – det originale program til konfiguration af din sikkerhedskreds

Konfigurer dit sikkerhedskredsløb helt enkelt på din pc med PNOZmulti Configurator. Konfigurationsværktøjet hjælper dig med projektering, konfigurationsoprettelse, dokumentation og ibrugtagning af styringerne fra Pilz.

Overskuelig opbygning, intuitiv håndtering

I den grafikbaserede Windows®-konforme brugerflade er alle elementer klar til brug i din sikkerhedskreds enten som elementer eller i menuer. Under konfigurationen af sikkerhedskredsen er online-hjælpen med dokumentation til rådighed, og når konfigurationen er afsluttet, kontrollerer værktøjet kredsen for fejlkilder.
Den færdigkonfigurerede sikkerhedskreds kan certificeres, således at den er beskyttet mod utilsigtede ændringer. Du kan altid bearbejde, ændre eller udvide ikke-certificerede konfigurationer af din sikkerhedskreds ved at åbne dem i PNOZmulti Configurator. Konfigurationen kan udskrives og anvendes som dokumentation.

Program PNOZmulti-værktøjer

PNOZmulti Configurator til oprettelse af en sikkerhedskreds

PNOZmulti Configurator

Med konfiguratoren til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti opretter du sikkerhedskredsløb på pc'en.

PNOZmulti Configurator-licenser

PNOZmulti Configurator-licenser

Du skal købe en licenskode for at kunne udnytte hele båndbredden i PNOZmulti Configurator: Du har forskellige alternativer til rådighed alt efter behov, lige fra basislicensen til projekt-upgrade-licensen.

Konfigurering af sikkerhedskredsløb i stedet for ledningsføring

I PNOZmulti Configurator kan alle ind- og udgange konfigureres frit og med drag-and-drop sammenknyttes til et sikkerhedskredsløb ved hjælp af logiske elementer. Du har fuldt overblik over alle indgangs-, logik- og udgangselementer på én gang. Du vil også blive overbevist af den hurtige idrifttagning og det minimale arbejde med ledningsføring – PNOZmulti betjenes intuitivt og gør oprettelsen af dit sikkerhedskredsløb til en leg.

Automatisk kontrol af fejl, beskyttelse mod ændringer

Når du har afsluttet konfigurationen af dit sikkerhedskredsløb, kontrollerer værktøjet det for fejlkilder. Den færdige konfiguration kan certificeres, således at kredsløbet er beskyttet mod utilsigtede ændringer. Redigering, ændring og udvidelse er altid mulig med ikke-certificerede ledningsdiagrammer, ved at du åbner dem i programmet igen. Du kan udskrive konfigurationen og bruge den som dokumentation for dit sikkerhedskredsløb.

PNOZmulti Configurator fra version 8 med makroer

Fra version 8 og frem konfigurerer du dit sikkerhedskredsløb mere effektivt med PNOZmulti Configurator. Oprettelse af makroer er lige så nemt som altid: Du kan med få museklik samle dele af en oprettet konfiguration til makroelementer. Derefter er de til rådighed i makrobiblioteket for alle kommende sikkerhedskredsløb. En enkel import- og eksportfunktion og muligheden for at redigere makroerne i editoren giver kortere udviklingstid og sparer omkostninger.

Dine fordele med makroer

 • Opret sikkerhedskredsløbet én gang, og brug det igen og igen: Du sparer tid, og kvaliteten er altid den samme
 • Komplekse projekter bliver overskuelige: Det reducerer tidsforbruget til diagnose og afhjælpning af fejl
 • Hurtigere support: Du sender kun makroer – ikke den komplette projektkonfiguration
 • Beskyt din knowhow: Makroer kan læse- og skrivebeskyttes  

PNOZmulti Configurator – tutorial-videoer

Konfigurationsværktøjet PNOZmulti Configurator hjælper dig med projektering, udarbejdelse af konfiguration, dokumentation og idrifttagning af de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti. Tag selv et kig! Tutorial-videoerne forklarer de vigtigste funktioner i PNOZmulti Configurator.

Sikker Ethernet-forbindelse

PNOZmulti Configurator er det originale program til konfiguration af sikkerhedskredsløb med de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti. Modulet "Safe Ethernet Connection Status" (SEC) kan anvendes til sikker kommunikation med styringerne i automatiseringssystemet PSS 4000. I videoen får du at vide, hvordan man hurtigt og enkelt kan anvende modulet.

Oprettelse af makroer

Du opretter sikkerhedskredsløb på pc'en med konfiguratoren til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti. Du arbejder endnu mere effektivt ved at oprette makroer. Du kan med få museklik samle dele af konfigurationen til makroelementer.

Lagring af makroer i biblioteket

Konfigurationsværktøjet hjælper dig med projektering, udarbejdelse af konfiguration, dokumentation og idrifttagning af styringer fra Pilz. Du arbejder endnu mere effektivt ved hjælp af makroer. Når makroerne er oprettet, lægges de automatisk i projektadministrationen og kan altid genbruges.

Brugerfladens tekster kan oversættes til alle sprog

Brugeren kan oversætte alle tekster (projekt, diagnose, GUI) i PNOZmulti Configurator. Konfiguratoren kan dermed anvendes i alle lande på det pågældende lands sprog. Du kan således generere sprog til værktøjerne, som ikke stilles til rådighed af Pilz.

Etablering af en decentral struktur med link-moduler til PNOZmulti 2

I PNOZmulti Configurator understøttes linkmodulerne til PNOZmulti 2 til decentralisering og sikker indbyrdes kommunikation mellem flere basismoduler. Få at vide, hvor enkelt det er at etablere en decentral struktur.

Licensaftaler, der er tilpasset dine behov

Du skal ud over softwarepakken have en gyldig licens for i fuldt omfang at kunne bruge PNOZmulti Configurator til dit sikkerhedskredsløb (uden licens kan PNOZmulti Configurator kun anvendes i demo-versionen).

Der er forskellige licenser til rådighed til de forskellige behov:

 • Basic License: Enkeltpladslicens, udstedt til en indehaver (der skal oplyses firmanavn samt sted/projekt)
 • User License: Prisreduceret licens til en ekstra arbejdsplads, udstedt til indehaveren af en basislicens.
 • Lite Licence: Licens med begrænsning til basismodulerne PNOZ m0p og PNOZ mm0p til brug ved en arbejdsstation.
 • Multi User License: Licens til flere arbejdspladser, graduering efter antallet af arbejdspladser (op til 25, 50, 100 og over 100)
 • Project License: Licens til anvendelse af softwaren inden for en kontraktligt begrænset ramme.
 • Basic/User/Multi User/Project Upgrade License: Licens til reduceret pris til indehaveren af en licens for skift til en nyere udgave af softwaren
 • Time Limited License: Basislicens begrænset til 2, 3 eller 4 måneder

            

Licenstyperne fås som komplet version eller serviceversion:

 • Med den komplette version har du alle funktioner til rådighed, som er omfattet af en licens.
 • Serviceversionen af en licens er egnet til service og vedligeholdelse. Den har kun begrænsede bearbejdningsmuligheder.