Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Softwareværktøjer til de små styringer PNOZmulti

PNOZmulti Configurator – det originale program til konfiguration af dit sikkerhedskredsløb

Softwareværktøjer til de små styringer PNOZmulti

Konfigurer dit sikkerhedskredsløb helt enkelt på din pc med PNOZmulti Configurator. Konfigurationsværktøjet hjælper dig med projektering, udarbejdelse af konfiguration, dokumentation og idrifttagning af styringerne fra Pilz.

På den grafisk baserede Windows®-konforme brugerflade er alle elementer klar til brug i dit sikkerhedskredsløb enten som ikoner eller i menuer. Under konfigurationen af sikkerhedskredsløbet er online-hjælpen med dokumentation til rådighed. Når konfigurationen er afsluttet, kontrollerer værktøjet kredsløbet for fejlkilder.

Det færdigkonfigurerede sikkerhedskredsløb kan certificeres, således at det er beskyttet mod utilsigtede ændringer. Du kan altid bearbejde, ændre eller udvide ikke-certificerede konfigurationer af dit sikkerhedskredsløb. Du åbner dem blot i PNOZmulti Configurator! Konfigurationen kan udskrives og anvendes som dokumentation.

Nyhed: PNOZmulti Configurator softwareversion 10.11

PNOZmulti Configurator er et softwareværktøj til konfiguration af de sikre, små styringer PNOZmulti. Softwareversion 10.11 gør det muligt for dig at konfigurere sikker dataudveksling mellem PNOZmulti 2-basismoduler (PNOZ m B0 og B1) og Safe Motion-løsningen PMCprotego DS via realtids-Ethernettet SafetyNET p RTFL.

PMCprotego DS består af servoforstærkeren PMCprotego D og sikkerhedskortet PMCprotego S3. Her udveksles 32-bit-data via RTFL, som muliggør korte reaktionstider i din applikation. Tidligere kunne du forbinde op til 16 PNOZmulti 2-basismoduler i linjetopologi via udvidelsesmodulet PNOZ m EF SafetyNET. Nu kan også Safe Motion-løsningen PMCprotego DS integreres i SafetyNET p-netværket, således at der opstår en sikker drevløsning i forbindelse med PNOZmulti 2. PNOZmulti 2 overvåger drevløsningen og sørger for en kontrolleret og dermed sikker standsning af bevægelsen.

En yderligere udvidelse fra version 10.11 er indstillelige tolerancetider for sporingssignaler fra PNOZmulti 2 Motion Monitoring-modulerne PNOZ m EF 1MM/2MM. Derudover fås der en ny encoder-type til initiatorer med reduceret diagnose, f.eks. til brug i vindkraftanlæg.

Download af softwaren PNOZmulti Configurator

PNOZmulti Configurator version 10.10 med udvidede funktioner

Safety og Security kombineret – konfigurer helt enkelt adgangsrettigheder til maskiner og anlæg med det nye indgangselement
Med udlæsningsenheden PITreader med RFID-teknologi kan du implementere autentificeringer og autorisationer til maskiner og anlæg. Mulighederne går lige fra den enkle frigivelse over autentificering for bestemte maskindelsfunktioner til en kompleks hierarkisk autorisationsmatrix. PITreader kan her anvendes fleksibelt som standalone-modul eller sammen med en styring fra Pilz, især basismodulet PNOZ m B1.
En bruger kan lade sig autentificere ved at sætte en transpondernøgle ind i PITreaderens område på PNOZmulti og autoriseres derefter til bestemte handlinger. For at gøre dette skal autorisationen på transpondernøglen opfylde betingelsen for den konfigurerede, påkrævede autorisation.

Har du derudover også brug for et sikkert driftstypevælgersystem?
Så opgrader din PITreader til det kombinerede driftstypevælger- og adgangsautorisationssystem PITmode fusion. Det kombinerer Safety- og Security-funktioner i ét system. Til dette skal du ud over udlæsningsenheden PITreader også bruge en separat analyseenhed (Safe Evaluation Unit = SEU). Med modulerne er det muligt funktionelt sikkert at vælge driftstype samt regulere adgangsautorisation til maskiner og anlæg. I PNOZmulti Configurator konfigurerer du indgangselementet "Driftstypevælger" og knytter det til det nye indgangselement PITreader autentificering / autorisation.

Afkort engineering-tiderne ved at oprette makroer til basismodulet PNOZ m B1
De logiske tilknytninger, som defineres mellem ind- og udgange, kan samles til makroelementer. Du gemmer oprettede makroelementer i makrobiblioteket. Derefter er de til rådighed for alle kommende konfigurationer. Den enkle import- og eksportfunktion samt muligheden for at redigere makroerne i editoren afkorter engineering-tiden og sparer omkostninger!
Når der er makroer til rådighed til basismodulet PNOZ m B1, kan du på en enkel måde med hjælp fra softwaren migrere alle projekter til PNOZmulti generation 2. På denne måde nyder du godt af fordelene ved de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 og holder arbejdet på et minimalt niveau!

Test den nye version af vores softwareværktøj PNOZmulti Configurator nu. Se selv de udvidede funktioner, de mange muligheder og de unikke fordele!

Download af den gratis demoversion

Her er en oversigt over fordelene

 • Software med færdiglavede, certificerede moduler
 • Enkle, efterfølgende ændringer og tilpasninger i konfigurationen
 • Korte maskinstilstandstider og lange oppetider på grund af enkel og gennemgående diagnose
 • Verdensomspændende sikkerhedsstandard til forskellige automatiseringsmiljøer og kommunikationssystemer
 • Hurtig idrifttagning og meget lidt arbejde i forbindelse med ledningsføring – se det selv!

Her er et overblik over egenskaberne

Konfiguration af sikkerhedskredsløb i stedet for ledningsføring

Konfigurer dit sikkerhedskredsløb i stedet for ledningsføring

 • Kan betjenes intuitivt: Oprettelsen af dit sikkerhedskredsløb bliver den rene leg
 • Frit konfigurerbart: Du kan komfortabelt parametrere alle indgange og udgange i softwareværktøjet med få klik
 • Du sammenknytter dem med logiske operatorer til ét sikkerhedskredsløb ved hjælp af drag-and-drop
 • Du vælger alle indgangs-, logik- og udgangselementer på arbejdsfladen

Automatisk kontrol for fejl, beskyttelse mod ændringer

 • Sikkert: Softwareværktøjet kontrollerer de oprettede sikkerhedskredsløb for fejlkilder
 • Beskyttet: Du kan certificere den færdige konfiguration, således at den er beskyttet mod utilsigtede ændringer
 • Fleksibelt: Du kan altid bearbejde, ændre og udvide ikke-certificerede ledningsdiagrammer
 • Helt enkelt: Udskriv konfigurationen af ledningsdiagrammerne til dokumentation

Applikationer

PNOZmulti Configurator – video-selvstudier

Konfigurationsværktøjet PNOZmulti Configurator hjælper dig med projektering, udarbejdelse af konfiguration, dokumentation og idrifttagning af de konfigurerbare små styringer PNOZmulti. Tag selv et kig! Video-selvstudierne forklarer de vigtigste funktioner i PNOZmulti Configurator.

PNOZmulti Configurator version 10.9 – nu kan du også lave simulationer offline

Fra version 10.9 har du mulighed for at teste dit konfigurerede brugerprogram allerede før idrifttagningen med funktionen "Simulation". I første release beregner du logikelementerne, i yderligere releases alle elementer med simulation. Elementer, som ikke simuleres, kan indstilles i den ønskede tilstand ved at "force" udgangene. På denne måde udfører du en simulation af den komplette applikation. Ved målrettet at "force" forbindelseselementer er det også muligt for dig kun at simulere dele af din applikation. Sådan sparer du dig selv for arbejdet med at skulle definere alle indgange!

I videoen får du helt konkret at vide, hvordan du kan bruge funktionen "Simulation" til dine automatiseringsprojekter!

Konfiguration af det analoge indgangsmodul PNOZ m EF 4AI – til sikker procesovervågning

Fra version 10.8 af PNOZmulti Configurator understøttes det sikre, analoge indgangsmodul PNOZ m EF 4AI i de konfigurerbare, sikre små styringer PNOZmulti 2. Udvidelsesmodulet har fire sikre analoge strømindgange, som er uafhængige af hinanden. Konfigurationen sker i modulprogrammet mlQ.

Du kan konfigurere følgende overvågningsfunktioner i softwareværktøjet:

 • Arbejdsområdeovervågning i overensstemmelse med NAMUR NE43-anbefalingen eller frit konfigurerbar
 • Skaleringsfunktion
 • Plausibilitetskontrol
 • Matematiske operationer
 • Konstant
 • Grænseværdiovervågning
 • Områdeovervågning

Til diagnoseformål kan en præcis analog værdi videresendes til en feltbus eller en OPC-server. Den dynamiske programvisning er udvidet til de analoge moduler. De analoge værdier kan desuden vises i en variabelliste. I videoen får du mere at vide om de forskellige funktioner!

Konfiguration af det bipolare halvlederudgangsmodul PNOZ m EF 8DI2DOT:

 • Udvidelsesmodulet stiller 8 indgange og to bipolare udgange til rådighed
 • Konfigurationen sker i modulprogrammet
 • Konfigurerbar impulsundertrykkelse for modulets indgange
 • Lederbrudregistrering for de bipolare udgange
 • Pressemoduler understøttes: Driftstyper for pressemoduler, kamskiveværk, lystæpper, registrering af impulssignaler

I den vedhæftede video kan du se, hvordan du konfigurerer PNOZ m EF 8DI2DOT!

Migrationsassistent til PNOZmulti 2-projekt

Når du omstiller din hardware fra PNOZmulti eller PNOZmulti Mini til de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, har du fra version 10.2 et komfortabelt migrationsværktøj til rådighed, som du kan bruge til at migrere dataene fra det oprindelige projekt. Assistenten overtager hardwarekonfiguration, projektlogik, testimpulskonfiguration, driftsmiddelsymboler, forbindelsesmoduler, PDP67-moduler, feltbusmoduler samt virtuelle I/O'er og genererer derefter en migrationsrapport. Resultatet gemmes i en ny projektfil. Kildefilen ændres ikke.

Internt i PNOZmulti 2 kan basismodulet PNOZ m B0 også migreres til B1. Ved migrationen skal du være opmærksom på visse begrænsninger, som du kan læse om i dokumentationen.

I videoen finder du yderligere oplysninger om migrationsassistenten!

Sikker Ethernet-forbindelse

PNOZmulti Configurator er det originale program til konfiguration af sikkerhedskredsløb med de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti. Modulet "Safe Ethernet Connection Status" (SEC) kan anvendes til sikker kommunikation med styringerne i automatiseringssystemet PSS 4000. I videoen får du at vide, hvordan man hurtigt og enkelt kan anvende modulet.

Sådan opretter du makroer

Du opretter sikkerhedskredsløb på pc'en med konfiguratoren til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti. Du arbejder endnu mere effektivt ved at oprette makroer. Du kan med få museklik samle dele af konfigurationen til makroelementer.

PNOZmulti Configurator fra version 8 med makroer

 • Effektivt: Fra version 8 kan du sammenfatte dele af en oprettet konfiguration til makroelementer
 • Overskueligt: Komplekse projekter bliver overskuelige, hvilket afkorter varigheden af diagnose og fejlafhjælpning
 • Hurtigt: Enkel import- og eksportfunktion og muligheden for at redigere makroerne i editoren giver kortere udviklingstid og sparer omkostninger
 • Genanvendelig: Når makroerne først er oprettet, er de til rådighed i makrobiblioteket for alle kommende sikkerhedskredsløb. Du sparer tid, og kvaliteten er altid den samme
 • Beskyt din knowhow: Makroer kan læse- og skrivebeskyttes
 • Hurtigere support: Du sender kun makroer - ikke den komplette projektkonfiguration
 • Makro-programmering er endnu ikke mulig ved PNOZ m B1

Lagring af makroer i biblioteket

Konfigurationsværktøjet hjælper dig med projektering, udarbejdelse af konfiguration, dokumentation og idrifttagning af Pilz-styringer. Du arbejder endnu mere effektivt ved hjælp af makroer. Når makroerne er oprettet, lægges de automatisk i projektadministrationen og kan altid genbruges.

Brugerfladens tekster kan oversættes til alle sprog

Brugeren kan oversætte alle tekster (projekt, diagnose, GUI) i PNOZmulti Configurator. Konfiguratoren kan dermed anvendes i alle lande på det pågældende lands sprog. Du kan således generere sprog til værktøjerne, som ikke stilles til rådighed af Pilz.

Etablering af en decentral struktur med linkmoduler til PNOZmulti 2

I PNOZmulti Configurator understøttes linkmodulerne til PNOZmulti 2 til decentralisering og sikker indbyrdes kommunikation mellem flere basismoduler. Få at vide, hvor enkelt det er at etablere en decentral struktur!

Licensaftaler, der er tilpasset dine behov

Licensaftaler, der er tilpasset dine behov

For at kunne bruge PNOZmulti Configurator i fuldt omfang til dit sikkerhedskredsløb, skal du ud over softwarepakken have en gyldig licens. (Uden licens kan PNOZmulti Configurator kun anvendes i demo-versionen.)

Der er forskellige licenser til rådighed til de forskellige behov:

 • Basic License: Enkeltpladslicens, udstedt til en indehaver (der skal oplyses firmanavn samt sted/projekt)
 • User Licence: Licens til reduceret pris til en ekstra arbejdsplads, udstedt til indehaveren af en basislicens.
 • Lite Licence: Licens med begrænsning til basismodulerne PNOZ m0p og PNOZ mm0p til brug ved en arbejdsstation.
 • Multi User Licence: Licens til flere arbejdspladser, graduering efter antallet af arbejdspladser (op til 25, 50, 100 og over 100)
 • Project Licence: Licens til anvendelse af softwaren inden for en kontraktligt begrænset ramme.
 • Basic/User/Multi User/Project Upgrade Licence: Licens til reduceret pris til indehaveren af en licens for skift til en nyere udgave af softwaren
 • Time Limited Licence: Basislicens begrænset til 2, 3 eller 4 måneder

De forskellige licenstyper fås henholdsvis som fulde versioner eller serviceversioner:

 • Med den fulde version har du alle funktioner til rådighed, som er omfattet af en licens.
 • Serviceversionen af en licens er egnet til service og vedligeholdelse. Den har kun begrænsede bearbejdningsmuligheder.

Vores produktprogram: PNOZmulti Tools

PNOZmulti Configurator-licenser

Du skal købe en licenskode for at kunne udnytte hele båndbredden i PNOZmulti Configurator: Du har forskellige alternativer til rådighed alt efter behov, lige fra basislicensen til projekt-upgrade-licensen.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk