Dostupné v ČR & SR: CMSE® - Certifikovaný expert na bezpečnost strojů

Pilz ve spolupráci s TÜV NORD nabízí možnost získání certifikátu CMSE - Certified Machinery Safety Expert. Čtyřdenní kurz nabízí celkový přehled tématu bezpečnost strojů a je rozdělen do pěti modulů, jejichž obsahem jsou podrobné informace o životním cyklu strojů. Moduly CMSE mají mezinárodní standard a jednotnou úroveň po celém světě. I certifikát vydávaný TÜV NORD má mezinárodní platnost.

Obsah

Modul 1: Úvod do bezpečnosti

 • Úvod do relevantních bezpečnostních předpisů
 • Příslušnosti a odpovědnosti
 • Úvod do systémů managementu bezpečnosti

Modul 2: Bezpečnost strojů

 • Legislativa týkající se konstrukce, výroby a údržby strojů a pracovního vybavení
 • Požadavky na shodu a metody jejího hodnocení při uvádění strojů do oběhu
 • Ustanovení týkající se pracovních prostředků a pracovišť
 • Ochrana bezpečnosti práce z hlediska strojů vč. ergonomie, hluku, vibrací a chemických substancí

Modul 3: Posouzení rizik

 • Posouzení rizik podle EN ISO 12100 a jeho aplikace
 • Metody posuzování rizik na základě konkrétních příkladů
 • Provádění posouzení rizik krok za krokem
 • Aplikace a používání dalších relevantních norem týkajících se strojů při procesu posuzování rizik
 • Stručný přehled možností snižování rizik po ukončení posouzení

Modul 4: Mechanická ochranná zařízení

 • Mezinárodní požadavky norem týkající se mechanických ochranných zařízení
 • Ochranná zařízení: definice, druhy a příklady použití
 • výpočet bezpečnostních vzdáleností podle EN ISO 13857

bezpečnostní komponenty a technologie

 • přehled bezpečnostních komponent, požadavků a aplikací
 • specifikace a používání, výhody a nevýhody (např. blokovací zařízení, světelné clony, přístroje s dvouruční obsluhou)
 • technická a doplňující ochranná opatření (např. ochranné ploty, světelné závory, povelové přístroje pro nouzové zastavení)
 • bezpečnostní požadavky na řídicí jednotky

bezpečnostní požadavky na elektrotechnická zařízení

 • podrobnější výklad EN 60204-1: elektrická výbava strojů a zařízení
 • sledování elektrických konstrukcí od napájení až po řádnou verifikaci
 • bezpečný provoz a údržba strojů s elektrickým vybavením

Modul 5: funkční bezpečnost řídicích systémů

 • podrobný pohled na požadavky EN ISO 13849
 • specifikace, návrh a validace funkčních bezpečnostních řídicích systémů
 • zjišťování Performance Level (PL) a Safety Integrity Level (SIL) ve vztahu k bezpečnostním funkcím
 • výběr architektury na základě praktických příkladů implementace kategorií
 • životní cyklus softwaru: požadavky a použití
 • verifikační a validační řízení
 • úvod do EN IEC 62061
 • praktická cvičení pro validaci PL a SIL

funkční bezpečnost fluidní techniky

 • požadavky EN ISO 4413 (hydraulické systémy) a EN ISO 4414 (pneumatické systémy)
 • opatření potřebná pro bezpečné používání hydraulických a pneumatických systémů
 • zvláštnosti hydraulických a pneumatických částí
 • konstrukce částí fluidní techniky se vztahem k bezpečnosti EN ISO 13849-1

Cílové skupiny

Upozornění

Součástí semináře je test Multiple-Choice. Po absolvování zkoušky obdrží účastníci mezinárodně uznávaný certifikát vydávaný TÜV NORD - „CMSE - Certified Machinery Safety Expert“, který má platnost 4 roky. Jednodenní recertifikace prodlouží jeho platnost vždy o další čtyři roky.

Podrobné informace, podmínky účasti a přihlášku najdete na stránkách www.cmse.com. Tam získáte také všechny informace o CMSE a můžete si ověřit své vědomosti kvízem.

Předpoklady

Účast na semináři CMSE předpokládá profesní zkušenosti a odborné znalosti. Nejste si jisti, zda Vaše současná kvalifikace
odpovídá potřebné úrovni? Kontaktujte nás. Poskytneme Vám individuální rady a ukážeme Vám možné alternativy, vhodné pro dosažení kvalifikační úrovně CMSE.

CMSE je rovněž předpokladem pro získání kvalifikace CECE - Certified Expert in CE Marking.

Přínosy školení

 • Využijte celosvětově uznávaný certifikát TÜV NORD pro Vás podnik, ale i pro vlastní kariéru.
 • Staňte se uznávaným expertem na bezpečnost strojů na Vašem pracovišti.
 • Certifikace za pouhé čtyři dny

Registrační formulář pro školení CMSE

Vaše osobní možnosti kvalifikace

Toto školení je modulem zaměření kvalifikace. Toto je naše doporučení zaměření kvalifikace nebo následných školení. Rádi vás podpoříme při vytváření individuálních zaměření kvalifikace.

Dostupné v ČR & SR: CMSE® - Certifikovaný expert na bezpečnost strojů
Praha
Délka školení
Čas
Maximální počet účastníků
12
Cena za účastníka
52.500 CZK bez DPH
Datum/dostupnost
Od 11.11.2024 K pořadníku
Dostupná místa Zbývá už jen několik míst Obsazeno

Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.

Vaše individuální poptávka
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Školení

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz