Bezpečnost robotů a jejich integrace

Stanovení cíle

Protože roboty jsou dostupné a lze je snadno učit, dochází k jejich stále častější integraci do strojů a automatizovaných výrobních linek. Používají se proto, aby bylo zajištěno efektivní spojení opakovatelnosti a vysoké produktivity. Roboty se uplatní i při provádění nebezpečných prací na celé řadě pracovišť, například při manipulaci s materiálem, montážích, svařování, vkládání materiálu a odebírání produktů z obráběcích strojů, lakování, stříkání atd.

Při integraci robotů do výrobních operací hraje rozhodující roli bezpečnost. Studie ukazují, že mnoho nehod s účastí robota vzniká za nestandardních provozních podmínek s nevhodným programováním, údržbou, testováním, seřizováním nebo nastavením. Během provádění těchto prací se navíc v pracovním dosahu robota dočasně nacházejí lidé a nečekané reakce mohou vést k úrazu.

Cílem praktického školení je předat znalosti o důležitých požadavcích na roboty a společnou bezpečnost těm, kteří aplikace s roboty do výroby zavádějí. Školení zahrnuje i přehled obsahu mezinárodních norem ISO 10218-1 a -2, který se vztahuje na roboty a jejich integraci do výroby. Součástí je dále klasifikace robotů, kyberbezpečnost, posouzení rizik a požadavky na jejich minimalizaci, Performance Level bezpečnostních funkcí a požadavky na validaci/ověřování robotických aplikací.

Seznámíte se s opatřeními pro minimalizaci rizik a používáním integrovaných strategií řízení. Navíc k tomu nabídneme vysvětlení, jak lze dosáhnout vysoké využitelnosti a produktivity i při respektování požadavků na bezpečnost.

Modré logo na bílém pozadí – úroveň „Pokročilí“

Obsah

 • Bezpečnost robotů
  • Třída robotů
  • Prostor robotů
  • Zóny a prostředky pro jejich ohraničení
 • Platné právní předpisy a norm pro bezpečnost robotů
  • Standardy ANSI
  • Normy ISO 10218 1 a 2
  • Korelace mezi standardy
 • Posuzování rizik u robotických systémů
  • Požadavky na posuzování rizik vyplývající ze specifických standardů pro roboty a jejich integraci
  • Navrhování požadavků na snížení rizik
 • Bezpečnostní požadavky na spolupracující aplikace
  • Ochranná opatření
  • Řídící funkce a kybernetická bezpečnost
  • Funkční bezpečnost
  • Koncové efektory
  • Nabíjecí/vybíjecí stanice
  • Izolace energie v robotických aplikacích
  • Zaškolování a požadavky na validaci
 • Praktický příklad bezpečné integrace robotů
Logo kvalifikační cesty na bílém pozadí – úroveň „Pokročilí“

Cílové skupiny

Školení je zaměřeno zejména na pracovníky, kteří jsou odpovědní za shodu a bezpečnost robotických systémů:

 • Technický personál, který odpovědný za dodržování shody robotických systémů, vč. konstruktérů strojů
 • Integrátoři robotických systémů
 • Projektanti
 • Inženýři z oblasti technologie zařízení a údržby
 • Inženýři pro oblast ochrany zdraví a bezpečnost

Výhody

 • Znalost příslušných norem a osvědčených technických metod pro integraci bezpečnosti do robotických aplikací
 • Podrobný proces posuzování rizik z hlediska integrace robotických systémů
 • Znalost konstrukčních bezpečnostních opatření pro snižování rizik
 • Pochopení požadavků na verifikaci a validaci robotických systémů
Bezpečnost robotů a jejich integrace
Jazyk online: angličtina
Délka školení
2 sessions = 8 hours
Čas
09:00 – 13:00 CET
Maximální počet účastníků
12
Cena za účastníka
570 eur
Datum/dostupnost
Od 03.09.2024 Registrovat se
Dostupná místa Zbývá už jen několik míst Obsazeno

Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.

Vaše individuální poptávka
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Pilz Academy

Telefon: 0711 3409-318
E-Mail: academy@pilz.de