Dostupné v ČR & SR: BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (on-line)

Číslo objednávky 231714 | Úvod

Cílem semináře je poskytnout základní informace v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, včetně příslušných norem a zákonných požadavků. Definovat rozsah odpovědnosti a představit základní možnosti zabezpečení strojních zařízení.

Obsah

• Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/42/ES – rozsah působnosti směrnice, proces uvádění strojního zařízení/neúplného strojního zařízení na trh nebo do provozu – přehled základních požadavků
• Harmonizované normy – rozdělení, základní normy pro bezpečnost strojních zařízení
• Představení normy ČSN EN ISO 12100 – posouzení rizik a principy snižování rizik
• Techniky zabezpečení strojního zařízení a bezpečnostní komponenty
• Představení normy ČSN EN ISO 13849-1 – všeobecné zásady pro konstrukci bezpečnostní části řídicích systémů
• Ukázka bezpečnostního konceptu pro strojní zařízení

Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.

Vaše individuální poptávka

V současné době nemáme žádná data školení. Klikněte na tlačítko „individuálního požadavku“.