Ovládání brzd

Bezpečné ovládání brzd (SBC) vydává bezpečný výstupní signál pro ovládání externí mechanické brzdy. Brzdy musí být provedeny jako tzv. bezpečnostní brzdy, u kterých klidový el.proud působí proti síle pružiny. Je-li tok el.proudu přerušen, brzda zareaguje. Ovládací moduly bývají často vybaveny redukcí výkonu u provzdušovaných brzd, aby se snížila spotřeba energie, resp. zahřívání brzd. Podle analýzy rizik se provádí test bezpečného brzdění, který odkryje chyby během provozu.


Na osách se zavěšenými břemeny se často používají zadržovací nebo provozní brzdy. Kromě brzdy je důležitou součástí bezpečnostní funkce i její ovládání. Funkce bezpečného ovládání brzdy (SBC) se zpravidla používá k ovládání zadržovací brzdy, která se aktivuje po zastavení osy.


Zajištění os, na které působí gravitace

Bezpečné ovládání a monitorování brzd pro vyloučení potenciálních nebezpečí je nutné zejména u os, na které působí gravitace. Vertikální pohyby ovlivněné gravitací mohou být v automatické výrobě mimořádně nebezpečné, pokud dojde k výpadku el. energie nebo selhání brzd. V rámci posuzování rizik je nutné vzít v úvahu nečekaný pokles a definovat opatření pro snížení nebezpečí.


Řešení bezpečného ovládání brzd firmy Pilz

Pilz nabízí různá řešení: Bezpečnostní relé PNOZ s50 zajišťuje bezpečné ovládání dvou brzd (zadržovací nebo bezpečnostní) až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PL e. PMCprotego DS kontroluje bezpečným testem opotřebení brzd.


Další informace:

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?