Funkce bezpečnostního relé

Bezpečnostní relé / bezpečnostní moduly splňují požadavky EN 60947-5-1, EN 60204-1 a VDE 0113-1 a jsou schváleny pro monitorování následujících bezpečnostních funkcí:

 • tlačítko E-STOP
 • ochranné brány
 • světelné závory
 • bezpečnostní rohože
 • dvouruční ovládání
 • časová prodleva

Spínací modul splňuje následující bezpečnostní požadavky:

 • Zapojení je konstruováno jako zdvojené, s autokontrolou.
 • Bezpečnostní zařízení zůstává účinné i po výpadku některé jeho součásti.
 • Při každém cyklu zapnutí/vypnutí stroje se automaticky kontroluje, jestli relé bezpečnostního zařízení správně rozpínají a spínají.
Bezpečnostní relé / bezpečnostní moduly PNOZ

Proč není normální elektromechanické relé považováno za bezpečné?

Normální spínací relé používá k zapnutí a vypnutí zátěže cívku a mechanický pohyb kovových kontaktů. Po opakovaných spínacích cyklech se mohou kovové kontakty svařit. Pokud se tak stane a obsluha by použila tlačítko E-STOP, stroj by se nezastavil. Důsledkem by byla velmi nebezpečná situace pro pracovníka obsluhy. Mnoho evropských, amerických, národních a mezinárodních norem a bezpečnostních standardů proto zakazuje používání jednoduchých relé nebo stykačů na nebezpečných strojích.

Stykač

 • Doba životnosti: cca 1 milion spínacích cyklů
 • 600–1000 cyklů za den, 300 dní za rok = 180.000–300.000 cyklů za rok
 • Životnost: 3–5 let
 • Pak: NEBEZPEČNÁ SITUACE!

Jako řešení přinesla společnost Pilz roku 1987 na trh první kompaktní relé nouzového zastavení PNOZ. Vznikla komplexní rodina spínacích zařízení pro monitorování nouzového zastavení, ochranných bran, obouruční obsluhy, světelných závor, světelných mříží atd., která se neustále rozšiřuje.

Definované bezpečnostní funkce

Bezpečnostní relé / bezpečnostní moduly identifikují závadu ve vstupních kontaktech v bezpečnostním spínacím obvodu při zemním zkratu. Bezpečná funkce je zajištěna speciálními vnitřními spínacími obvody a technologií relé.

Bezpečnostní spínací moduly vykonávají definované bezpečnostní funkce: Zajišťují např. kontrolované a tak bezpečné zastavení pohybu, sledování polohy pohyblivých ochranných zařízení a přerušení zavíracího pohybu během zásahu.

Zjistěte si více o PNOZ:

Seznamte se s novým bezpečnostním relé myPNOZ:

více o modulárním bezpečnostním relé myPNOZ

Bezpečnostní spínací moduly dnes a v budoucnu

Bezpečnostní spínací moduly snižují rizika: V případě poruchy a při narušení ochranných zón zahájí bezpečnou a spolehlivou reakci. Bezpečnostní spínací moduly lze nalézt téměř ve všech oblastech mechanického a strojního inženýrství, zejména tam, kde je počet bezpečnostních funkcí relativně nízký. Existují však stále větší snahy o integraci diagnostických informací do řídicích a celkových konceptů. Proto bude možné v budoucnu najít ve strojích a zařízeních stále častěji bezpečnostní spínací moduly s komunikačním rozhraním.

Požadavky na uživatele bezpečnostních relé

Díky své jasné struktuře a snadné manipulaci nevyžaduje použití bezpečnostních spínacích modulů žádné zvláštní školení. Pro úspěšné používání těchto zařízení obvykle stačí základní znalosti elektrických systémů a znalost aktuálně platných norem. K jejich rozšíření přispěla jejich kompaktní konstrukce, vysoká spolehlivost a v neposlední řadě také skutečnost, že bezpečnostní spínací moduly splňují všechny požadované normy. Mezitím se staly nedílnou součástí každého stroje nebo zařízení, v nichž jsou důležité bezpečnostní funkce.

Funkce bezpečnostního relé

Od vývoje prvního bezpečnostního spínacího modulu - určeného nejprve pouze k monitorování funkce nouzového zastavení - vzniklo velké množství zařízení, která kromě jednoduchých monitorovacích funkcí mohou vykonávat velmi speciální úkoly, např. sledování otáček nebo kontrolu nepřítomnosti napětí na výkonovém stykači. Tyto přístroje jsou navrženy tak, aby optimálně a hladce fungovaly se senzory a ovladači dostupnými na trhu. Dnes máme k dispozici bezpečnostní spínací moduly splňující prakticky jakýkoliv požadavek. Díky rozmanitosti funkcí mohou bezpečnostní spínací moduly provádět téměř jakoukoli bezpečnostní funkci, například sledování celého bezpečnostního řetězce od senzoru přes vyhodnocovací logiku až po aktivaci ovladače.

Čím se různá bezpečnostní relé liší

Dnes se bezpečnostní spínací moduly liší především technologickou strukturou: od klasického systému založeného na reléové technologii na bázi kontaktů s elektronickým vyhodnocováním a bezpotenciálových výstupech osazených kontakty až po plně elektronická zařízení s polovodičovými výstupy.

Společné znaky a výhody různých bezpečnostních relé

Nic se nezměnilo na základním požadavku, aby byly bezpečnostní spínací moduly vždy navrženy tak, aby – jestliže byly správně zapojeny – chyba přístroje ani chyba způsobená externě senzorem nebo ovladačem nemohla vést ke ztrátě bezpečnostní funkce. Technologické změny vedly k vývoji elektronických bezpečnostních modulů, které nabízejí výrazně větší výhody pro zákazníka: Elektronická zařízení nepodléhají opotřebení, mají schopnost diagnostiky a lze je snadno integrovat do běžných sběrnicových systémů pro řídicí a diagnostické účely.

3stykačová kombinace

Typická struktura bezpečnostního spínacího modulu první generace v reléové technologii se podobá klasické 3stykačové kombinaci. Redundantní struktura zajišťuje, že chyby v zapojení nevedou ke ztrátě bezpečnostní funkce. Dvě relé (K1, K2) s kontakty s nuceným vedením zajišťují bezpečné spínací kontakty. Oba vstupní obvody CH1 a CH2 spouští vždy jedno z obou vnitřních relé. Obvod se spouští spouštěcím relé K3. Další monitorovací obvod je umístěn mezi spojovacími body Y1 a Y2 (zpětnovazební obvod). Toto připojení slouží k ovládání a monitorování polohy ovladačů, které jsou spouštěny nebo vypínány prostřednictvím bezpečnostních kontaktů. Zařízení je navrženo tak, aby rozpoznalo chyby ve vstupním obvodu, např. „svaření“ kontaktu tlačítka nouzového zastavení nebo jednoho z bezpečnostních kontaktů výstupního relé. Bezpečnostní zařízení zabraňuje opětovnému zapnutí přístroje a tím i aktivaci relé K1 a K2.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?