Bezpečné monitorování otáček s PNOZ s30

Hlídač otáček stand-alone relé PNOZ s30 se u Vašich strojů postará o bezpečné monitorování otáček. PNOZ s30 je vhodný pro bezpečnou kontrolu otáček, doby zastavení, polohy a směru otáčení i pro kontrolu rozsahu otáček a zlomení hřídele, např. u převodovek.

Možnosti při monitorování otáček

Hlídač otáček PNOZ s30

Použitím hlídače otáček PNOZ s30 splníte požadavek směrnice o strojních zařízeních, aby při zastavení pohonu byl bezpečně monitorován provozní stav a tím byli chráněni pracovníci obsluhy.

Hlídač otáček PNOZ s30 může být použit v různých aplikacích a pro monitorování různých funkcí. Konfigurace se provádí buď přímo na přístroji nebo za pomoci nástroje PNOZsigma Configurator. Typickými aplikacemi, kde je monitorování otáček zapotřebí, jsou například vyvažovací stroje, vysoké regály, odstředivky, plnicí zařízení, zařízení pro využívání větrné energie nebo zábavní parky. Dále jsou uvedeny sledované bezpečnostní funkce podle EN 61800-5-2.

Monitorování otáček s PNOZ s30 - výhody pro Vás

 • komfortní konfigurace pomocí PNOZsigma Configurator
 • zadávání parametrů a diagnostika prostřednictvím osvětleného displeje
 • předběžné varování při dosažení definovaného prahu spínání
 • „Autoreset“ při přepínání sady parametrů při monitorování směru otáčení a polohy
 • rozšíření kontaktů PNOZ s22
 • bezpečnostní funkce podle EN 61800-5-2
 • „synchronní start“ možný pro všechny výstupy
 • „nelze spustit“ jako nový nastavitelný čas pro zpožděné vypnutí
 • podle norem EN 81-20 / EN 81-50 použitelný i pro výtahy

PNOZsigma Configurator

Konfiguraci hlídače otáček provedete rychle a snadno s PNOZsigma Configurator nebo přímo na přístroji prostřednictvím prosvětleného displeje. Požadavky norem EN ISO 13849-1 až PL e a EN IEC 62061 až SIL CL 3 jsou splněny.

Bezpečnostní funkce jsou realizovány podle EN 61800- 5- 2.

Více o nástroji PNOZsigma Configurator

Hlídač otáček PNOZ s30 reloaded - nové možnosti verze 3.0.0

Hlídač otáček PNOZ s30 je od verze 3.0 vybaven konfigurovatelným analogovým výstupem. Ten předává bezpečně změřené otáčky jako proporcionální signál 0-20 nebo 4-20 mA do řídicí jednotky.

Díky analogovému výstupu již nejsou zapotřebí doplňkové senzory pro snímání otáček. Hlídač otáček PNOZ s30 kontroluje bezpečným výstupním signálem i překročení nebo nedosažení stanovených výstražných prahových hodnot. Logicky lze vzájemně propojit až tři bezpečnostní funkce spojením AND a OR.

 

 

Hlídač otáček PNOZ s30 v nové verzi

Monitorování otáček bezpečnostní funkce podle EN 61800-5-2

Safe Speed Range (SSR) – bezpečný rozsah rychlosti

Bezpečné monitorování rozsahu rychlosti (SSR – Safe Speed Range) je kombinací bezpečného monitorování maximální rychlosti – „Bezpečně omezená rychlost (SLS – Safely Limited Speed)“ a bezpečného monitorování minimální rychlosti – „Bezpečné monitorování rychlosti“ (SSM – Safe Speed Monitor). Bezpečné monitorování rozsahu rychlosti je tedy definováno jako zachování monitorované rychlosti v rozmezí mezi minimální a maximální rychlostí.

Safe Direction (SDI) – bezpečný směr pohybu

Monitorováním bezpečného směru pohybu (SDI – Safe Direction) je zajištěno, že se pohon bude pohybovat pouze definovaným směrem. Pokud dojde k odchylce směru pohybu, bude bezpečně identifikována a bude spuštěno vhodné opatření. Praktické využití této funkce nastává v případech, kdy je zpřístupněna nebezpečná zóna v době, kdy se stroj pohybuje určitým směrem.

Safe Speed Monitor (SSM) – bezpečné monitorování rychlosti

Bezpečné monitorování rychlosti (SSM – Safe Speed Monitor) hlásí, že došlo k poklesu pod definovanou minimální rychlost. To lze využít například ke zpřístupnění nebezpečného prostoru, jakmile dojde k poklesu pod stanovenou minimální rychlost. Jako doplněk hlásí funkce „Bezpečně omezená rychlost (SLS - Safely Limited Speed)“ překročení definované maximální hodnoty.

Safe Operating Stop (SOS) – bezpečné zastavení provozu

Bezpečné monitorování zastavení provozu (SOS – Safe Operating Stop) zaručuje spolehlivou kontrolu polohy. V závislosti na konfiguraci je tak zajištěno, že bude sledováno zastavení nebo definované okno polohy. Dojde-li k překročení určeného rozsahu, následuje příslušná reakce.

Safe Speed Range (SSR)

Safe Speed Range (SSR)

Safe Direction (SDI)

Safe Direction (SDI)

Safe Speed Monitor (SSM)

Safe Speed Monitor (SSM)

Safe Operating Stop (SOS)

Safe Operating Stop (SOS)

Příklady použití

Bezpečná práce při otevřených ochranných dveřích

Bezpečná práce s otevřenou ochrannou mříží znamená:

 • Zkrácené doby vystrojování díky lepší přístupnosti potřebného prostoru
 • Větší bezpečnost práce zajištěním směru pohybu podle zvolené krokové funkce
 • Lepší bezpečnost práce díky bezpečně omezené seřizovací rychlosti
Bezpečné zastavení (SOS a SS2)

Bezpečné zastavení provozu (SOS a SS2) pro vyšší produktivitu:

 • Synchronicita os
 • Jednodušší a rychlejší opětovný start zařízení
 • Vyšší bezpečnost díky ochraně před nečekaným spuštěním zařízení

Rozšíření kontaktů s PNOZ s22 - dvakrát lepší

Rozšíření kontaktů s PNOZ s22
 • 2 vzájemně samostatně regulovatelné funkce relé podle PL e, EN ISO 13849-1, celkem 6 bezpečnostních kontaktů (spínacích) nezpožděných a 2 pomocné kontakty (rozpínací) nezpožděné
 • vždy 3 bezpečnostní kontakty a 1 pomocný kontakt mohou být ovládány samostatně, takže výstupům lze přiřadit různé funkce vycházející ze základního přístroje PNOZ s30.
 • bezpečné oddělení obou funkcí relé umožňuje spínání různých potenciálů

 

Spektrum našich produktů: Monitorování otáček

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz