Definice a bezpečnostní požadavky podle směrnice o nízkém napětí

Kromě směrnice o strojních zařízeních je pro stroje a zařízení často nutné dodržovat další směrnice. Pokud stroj zahrnuje např. i elektrické vybavení, spadá toto vybavení často i do působnosti směrnice o nízkém napětí.

"Za elektrická zařízení se ve smyslu této směrnice považují elektrické provozní prostředky používané při jmenovitém napětí mezi 50 a 1000 V pro střídavý proud a mezi 75 a 1500 V pro stejnosměrný proud [---]"

Směrnici o nízkém napětí najdete na stránce Evropské komise.

Oficiální název směrnice o nízkém napětí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12.prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí.

Příbuzné normy

EN 60947-1/8

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?