Souprava pro měření kolizí PRMS pro spolupráci člověka s robotem

Dokonale bezproblémová koncepce validace Vaší HRC aplikace

Souprava pro měření kolizí PRMS pro spolupráci člověka s robotem

Spolupráce člověka s robotem: Neexistuje žádný bezpečný robot – pouze bezpečné robotické aplikace!

Neustále se rozšiřující interakce mezi člověkem a robotem vyžaduje nová řešení v oblasti robotiky. Pilz Robot Measurement System PRMS Vám nabízí podporu na cestě k bezpečné spolupráci člověka s robotem v souladu s normami a podle požadavků ISO/TS 15066. Soupravou pro měření kolizí PRMS si můžete ověřit bezpečnost spolupráce člověka s robotem tím, že zjistíte sílu a tlak, které by působily v případě kolize.

Díky naší zcela bezproblémové koncepci získáte nejnovější produkt pro měření kolizí. PRMS si můžete podle vlastní volby zakoupit nebo pronajmout. Trvalá shoda prováděného měření s normami je zaručena údržbou, aktualizací softwaru i pravidelným kalibrováním.

Praktická ukázka práce se soupravou pro měření kolizí PRMS: Měření kolizí v souladu s normami podle ISO/TS 15066

Spolupráce člověka s robotem klade vysoké požadavky na bezpečnost, protože člověk sdílí společně s robotem pracovní prostor bez ochranného ohrazení.
Proto byla na ochranu pracovníků vydána technická specifikace ISO/TS 15066. Podle ISO/TS 15066 musí být v případě aplikací pro spolupráci člověka s robotem - metoda 4 (bez ochranného ohrazení) dodrženy mezní hodnoty bolestivosti při možné kolizi. Pokud zůstanou hodnoty v případě kontaktu "živého s neživým" ve stanovených mezích, odpovídá aplikace normě. Proto jsou u každé takové aplikace uvedená měření nezbytná. Seznamte se blíže s PRMS prostřednictvím našeho videa!

Funkce soupravy pro měření kolizí

Měření síly

Siloměr je vybaven pružinami a snímači, které měří síly působící na lidské tělo.
Devět různých pružin s různě nastavenými konstantními hodnotami se při měření síly používá k simulaci různých částí těla.

Měření tlaku

Lokální tlak se zjišťuje pomocí měřicích fólií a porovnává se s mezními hodnotami podle normy.
Vhodný software pak provede validaci a digitalizaci naměřené síly a zpracuje příslušné zkušební zprávy. 

Měření kolizí pomocí PRMS

Dokonale bezproblémová koncepce

Souprava pro měření kolizí PRMS
 • Pronájem nebo koupě - podle potřeby
 • 1denní školení s praktickým programem
 • Siloměr PRMS
 • Fólie pro měření tlaku
 • Kompresní prvky
 • Skener pro vyhodnocení fólií pro měření tlaku
 • Perfektní poprodejní servis – včetně údržby, kalibrování a aktualizace softwaru
 • Robustní transportní kufřík

*Při nákupu sady PRMS je školení k produktu zahrnuto v ceně. Při pronájmu sady PRMS je cena za školení závislá na době pronájmu.

Pilz Vás podpoří na cestě k bezpečným robotickým aplikacím

 • Měření síly a tlaku v souladu s normami
 • Precizní validace
 • Používání respektující praktické podmínky
 • Standardizovaná metoda měření
 • Hodnocení pracovišť s ohledem na realitu
 • Jednoduché používání díky snadno ovladatelným měřicím prvkům
 • Software s nástroji pro protokolování - pro jednoduché vyhodnocení, vizualizaci a dokumentaci
 • Schopnost flexibilního přizpůsobení podmínkám prostředí, např. díky volně přístupným pružinám

Vlastnosti soupravy pro měření kolizí

Detaily PRMS
 • Robustní zpracování
 • Velmi kvalitní součásti
 • Volně přístupné pružiny
 • Software s licencí vč. nástrojů pro vytváření protokolů

Spektrum produktů: Souprava pro měření kolizí PRMS

PRMS After Sales Package

Nechejte si Vaši soupravu pro měření kolizí pravidelně kalibrovat a zajistěte si aktualizaci softwaru. Pouze tak je možné zaručit trvalé měření ve shodě s normami.

Náhradní díly pro PRMS

Náhradní díly pro soupravu pro měření kolizí PRMS zahrnují kromě pružin, fólií pro měření tlaku a kompresních prvků i skener a kalibrační list.

Souprava pro měření kolizí PRMS

Souprava pro měření kolizí PRMS se používá pro validaci spolupráce člověka s robotem a slouží pro zjištění síly a tlaku v případě možné kolize. PRMS si můžete podle vlastního uvážení zakoupit nebo pronajmout.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz