Souprava pro měření kolizí PRMS pro spolupráci člověka s robotem

Dokonale bezproblémová koncepce validace Vaší HRC aplikace

Souprava pro měření kolizí PRMS pro spolupráci člověka s robotem

Spolupráce člověka s robotem: Neexistuje žádný bezpečný robot – pouze bezpečné robotické aplikace!

Neustále se rozšiřující interakce mezi člověkem a robotem vyžaduje nová řešení v oblasti robotiky. Pilz Robot Measurement System PRMS Vám nabízí podporu na cestě k bezpečné spolupráci člověka s robotem v souladu s normami a podle požadavků ISO/TS 15066. Soupravou pro měření kolizí PRMS si můžete ověřit bezpečnost spolupráce člověka s robotem tím, že zjistíte sílu a tlak, které by působily v případě kolize.

Díky naší zcela bezproblémové koncepci získáte nejnovější produkt pro měření kolizí. PRMS si můžete podle vlastní volby zakoupit nebo pronajmout. Trvalá shoda prováděného měření s normami je zaručena údržbou, aktualizací softwaru i pravidelným kalibrováním.

Praktická ukázka práce se soupravou pro měření kolizí PRMS: Měření kolizí v souladu s normami podle ISO/TS 15066

Spolupráce člověka s robotem klade vysoké požadavky na bezpečnost, protože člověk sdílí společně s robotem pracovní prostor bez ochranného ohrazení.
Proto byla na ochranu pracovníků vydána technická specifikace ISO/TS 15066. Podle ISO/TS 15066 musí být v případě aplikací pro spolupráci člověka s robotem - metoda 4 (bez ochranného ohrazení) dodrženy mezní hodnoty bolestivosti při možné kolizi. Pokud zůstanou hodnoty v případě kontaktu "živého s neživým" ve stanovených mezích, odpovídá aplikace normě. Proto jsou u každé takové aplikace uvedená měření nezbytná. Seznamte se blíže s PRMS prostřednictvím našeho videa!

Funkce soupravy pro měření kolizí

Měření síly

Siloměr je vybaven pružinami a snímači, které měří síly působící na lidské tělo.
Devět různých pružin s různě nastavenými konstantními hodnotami se při měření síly používá k simulaci různých částí těla.

Měření tlaku

Lokální tlak se zjišťuje pomocí měřicích fólií a porovnává se s mezními hodnotami podle normy.
Vhodný software pak provede validaci a digitalizaci naměřené síly a zpracuje příslušné zkušební zprávy. 

Měření kolizí pomocí PRMS

Dokonale bezproblémová koncepce

Souprava pro měření kolizí PRMS
 • Pronájem nebo koupě - podle potřeby
 • 1denní školení s praktickým programem
 • Siloměr PRMS
 • Fólie pro měření tlaku
 • Kompresní prvky
 • Skener pro vyhodnocení fólií pro měření tlaku
 • Perfektní poprodejní servis – včetně údržby, kalibrování a aktualizace softwaru
 • Robustní transportní kufřík

*Při nákupu sady PRMS je školení k produktu zahrnuto v ceně. Při pronájmu sady PRMS je cena za školení závislá na době pronájmu.

Pilz Vás podpoří na cestě k bezpečným robotickým aplikacím

 • Měření síly a tlaku v souladu s normami
 • Precizní validace
 • Používání respektující praktické podmínky
 • Standardizovaná metoda měření
 • Hodnocení pracovišť s ohledem na realitu
 • Jednoduché používání díky snadno ovladatelným měřicím prvkům
 • Software s nástroji pro protokolování - pro jednoduché vyhodnocení, vizualizaci a dokumentaci
 • Schopnost flexibilního přizpůsobení podmínkám prostředí, např. díky volně přístupným pružinám

Vlastnosti soupravy pro měření kolizí

Detaily PRMS
 • Robustní zpracování
 • Velmi kvalitní součásti
 • Volně přístupné pružiny
 • Software s licencí vč. nástrojů pro vytváření protokolů

Spektrum produktů: Souprava pro měření kolizí PRMS

Souprava pro měření kolizí PRMS

Souprava pro měření kolizí PRMS se používá pro validaci spolupráce člověka s robotem a slouží pro zjištění síly a tlaku v případě možné kolize. PRMS si můžete podle vlastního uvážení zakoupit nebo pronajmout.

Náhradní díly pro PRMS

Náhradní díly pro soupravu pro měření kolizí PRMS zahrnují kromě pružin, fólií pro měření tlaku a kompresních prvků i skener a kalibrační list.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz