Elektronická monitorovací zařízení PMDsrange

Každou situaci máte hravě pod kontrolou

PMDsrange

Vsaďte na elektronická monitorovací relé Pilz! Ať už monitorování napětí, sledu fází, proudu, izolace, činného výkonu, teploty, zastavení nebo chybného napětí – máme pro každou takovou úlohu optimální přístroj. Spolehlivá elektronická kontrola a řízení Vašeho stroje nebo zařízení je přitom vždy na prvním místě.

Výhody při používání monitorovacích přístrojů PMDsrange

  • krátká doba uvedení do provozu díky nastavování parametrů na čelní straně
  • úspora místa ve skříni rozvaděče konstrukční šířky pouhých 22,5 mm
  • rychlá diagnostika pomocí kontrolek LED signalizujících stav

Vlastnosti usnadňující práci uživatele

  • Přístroje pro kontrolu teploty mají certifikát ATEX.
  • Rozměry (v x š x h): 87 x 22,5 x 122 mm
  • přepínatelné rozsahy měření
  • použitelné pro všechna provozní napětí

Obsluha - pouze nastavíte: Monitorovací relé PMDsrange nastavte pomocí šroubováku na požadovaný rozsah a provozní režim. Jednoduché zaklapnutí na DIN lištu bez použití nářadí zaručuje jednoduchou a rychlou montáž.

Ušetřte místo ve skříňovém rozvaděči Kompaktní úzké pouzdro monitorovacího relé má montážní šířku 22,5 mm. Díky vysoce komprimovanému výkonu a funkcím vyžaduje ve skříňovém rozvaděči pouze minimální prostor.

Kontakty - výkonné po celou svojí životnost Kontakty všech monitorovacích relé jsou navrženy na intenzitu proudu od 100 mA do 5 A. Některá monitorovací zařízení jsou vybavené relé se speciálními kontakty, aby bylo možné bezpečně spínat nízké proudy směrem dolů až k 1 mA.

Svorky: Naše svorky jsou navrženy pro průřezy kabelů od 0,25 do max. 4 mm. Jednou svorkou lze upevnit až 2 kabely (max. vždy 1,5 mm na kabel).

LED: Všechna monitorovací relé jsou vybavena dvěma intenzivně svítícími diodami - zelenou pro provozní napětí a červenou pro signalizaci poruchy, resp. stavu.

Elektronické monitorovací relé v praxi

„Dopravník lahví“ s monitorovaným napětím

Použijte kontroly napětí například pro kontrolu napětí sítě u dopravníků lahví. Monitorovací relé zajistí řádné zastavení zařízení. Kromě toho nabízí ochranu před nekontrolovaným opětovným rozběhem.

„Válcování s kontrolou sledu fází

Použijte kontroly sledu fází pro kontrolu točivého pole. Zabráníte tím ohrožení lidí i stroje. Například při válcování s nesprávně nastaveným směrem otáčení.

 

„Nemocnice“ s kontrolou izolace

Použijte v nemocnici kontrolu izolace. Můžete například dosáhnout vyšší využitelnosti operačních sálů díky preventivní údržbě a včasným informacím.

„Větrací zařízení“ s kontrolou činného výkonu

Stejně rozsáhlý jako počet měřičů činných výkonů je i počet aplikací. Na základě změřeného činného výkonu můžete odhadovat odvozené veličiny, jako např. míru naplnění, objem, točivý moment nebo tlak vzduchu. Ve ventilačním zařízení tedy můžete kontrolovat znečištění, průtok vzduchu nebo opotřebení.

"Transportní šnek" s kontrolou proudu

Potřebujete kontrolovat elektrický proud, například u transportního šneku? To Vám umožní ochranu před zablokováním, resp. opotřebením a rovněž preventivní údržbu.

„Motor“ s kontrolou teploty

Chraňte pomocí sledování teploty Vaše motory před přehřátím. Zabraňte také jejich samočinnému spouštění. To je nutné zejména v případě poškozeného chlazení a při častém spouštění, resp. brzdění motoru.

"Automatická výměna nástrojů u vrtačky" s kontrolou prostoje

Proveďte automatickou výměnu nástroje okamžitě po jeho zastavení ! Díky kontrole zastavení je to možné. U nástrojů s různou dobou doběhu pak budete moci rychleji začít znovu pracovat. Tím si zvýšíte dobu taktu. Bez detekce klidového stavu by se automatická výměna nástrojů orientovala podle toho nástroje, který má nejdelší dobu doběhu.

„Sledování chybných napětí a izolace u svařovacích transformátorů“

Podle VDE 0545 se u svařovacích transformátorů, např. v hrubé výrobě automobilů, kontrolují nebezpečná dotyková napětí a vady izolace. Kontrolujte nezávisle na sobě nebezpečné napětí až na šesti sekundárních vinutích svařovacích transformátorů Detekujte navíc příčné a zemní zkraty. Kontrolujte a registrujte současně i správné uzemnění.

Monitorovací relé PMDsrange ovšem můžete použít i pro jiné aplikace, které zde nejsou uvedeny.

Spektrum našich produktů: PMDsrange

PMDsrange - elektronická monitorovací relé

Použijte elektronické monitorovací moduly PMDsrange pro monitorování napětí, sledu fází, proudu, izolace, činného výkonu, teploty, prostojů, chybného napětí.

Příslušenství

Na této stránce najdete příslušenství k elektronickým monitorovacím zařízením PMDsrange.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz