Bezpečná kontrola vedení

PLIDdys - bezpečné zapínání ve spojení s bezpečným relé PNOZ e8.1p

Propojovací vedení v průmyslovém prostředí je zatíženo nejrůznějšími signály (řídicí, resp. kontrolní signály; signály týkající se bezpečnosti). Přístroje pro kontrolu vedení nabízejí speciální ochranu vedení, resp. kontrolu spojení. To zaručuje jednoznačnost signálu na vedení. Vyloučíte chybné propojení, závady na vedení nebo nesprávnou manipulaci.

Naše portfólio: Zařízení pro monitorování výkonu

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz