Mutingové lampy PITsign

Bezpečná indikace stavů přerušení ochranné funkce

Kontrolky přerušení ochranné funkce PITsign

Muting je dočasné automatické potlačení bezpečnostní funkce během normálního provozu stroje. To je zapotřebí většinou při transportu materiálu do nebezpečné zóny nebo z této zóny ven. Signalizujte stav přemostění ochranných zařízení opticky a varujte tím osoby před náhodným nebo úmyslným vstupem do nebezpečných zón. Používejte k tomu kontrolky přerušení ochranné funkce PITsign firmy Pilz!

Více než jen pouhá kontrolka

 • Slouží jako prvek pro kontrolu přerušení ochranné funkce nebo jako kompletní řešení společně s dalšími produkty Pilz
 • Zvyšte bezpečnost pracovníků i strojů signalizací stavu muting
 • plynulá výroba v prostorách chráněných kontrolou funkce mutingu
 • Kompletní řešení ve spojení s vyhodnocovacími jednotkami
 • bezpečné a bezchybné aktivování signalizace funkce mutingu
 • spolehlivá kontrola poruchy signálky
Více než jen pouhá kontrolka

Signály zajistí bezpečnost

Nemonitorované kontrolky přerušení ochranné funkce PITsi1.1

Během provozu s aktivní funkcí mutingu musí být obsluha upozorněna na nebezpečí, které jí přitom hrozí. Signální lampy PITsign jsou navrženy právě pro tento účel. Rozsvítí se, jakmile je režim muting - přerušení ochranné funkce - spuštěn.

Nemonitorované kontrolky funkce muting PIT si1.1

 • nemonitorované kontrolky funkce muting
 • vhodné ve spojení se světelnými závěsy a mřížemi PSENopt, moduly s dvoupólovými výstupy, bezpečnostní spínací modul PMUT X1P

Monitorované lampy funkce muting PITsi1.2

 • Kontrolka funkce muting
 • pro aplikace do kategorie 4 podle EN 954-1, až SIL 3 podle EN/ISO 62061 příp. až PL e podle EN ISO 13849-1
 • Dva polovodičové výstupy pro výstrahu a hlášení v případě vadné lampy
 • Univerzálně použitelné díky integrovanému monitorování kontrolky podle normy BWS 61496-1/-2

Kontrolka funkce muting PIT si2.1

 • nemonitorovaná kontrolka funkce muting
 • vhodná např. pro použití společně se světelnými závěsy a mřížemi PSENopt, programovacími řídicími systémy PSS, moduly s dvoupólový výstupy nebo bezpečnostními relé PMUT X1P
 • Životnost až 50.000 hodin

Světelná signalizační jednotka PIT si3.1

 • nemonitorovaná světelná signalizační jednotka
 • signalizace různých provozních stavů a stavů zařízení (červené a zelené světlo)
 • signalizace chyb v procesu a narušení výstražného prostoru (žluté světlo)

Bezpečné signály

Kontroly přerušení ochranné funkce PITsign používejte všude tam, kde je přístup ke strojům a jejich částem sledován optoelektronickým zabezpečovacím zařízením.

Může to být například u:

 • Strojních nebo robotických buněk
 • zařízení pro svařování laserem
 • zařízení v automobilovém průmyslu

Použití v průmyslu

Použití v průmyslu

Používejte naše světelné závory PSENopt a mutingové lampy! Získáte perfektní řešení pro manipulační a nakládací stanice, u nichž dochází ke krátkodobému přemostění ochranných zařízení. Všechny světelné závory typu Advanced nabízejí rozšířené funkce jako muting, blanking a kaskádování. Při průchodu materiálu se světelná závora na krátkou dobu přemostí, kontrolka funkce muting se rozsvítí a signalizuje tím, že do nebezpečné zóny nesmí nikdo vstoupit. Příslušenství zahrnuje široké spektrum od zrcadel odrážejících paprsky, sloupů na ochranu před nárazem, kolizí a vibracemi, ochranných krytů IP6k9k až po testovací tyče.

Spektrum našich produktů: Kontrolky přerušení ochranné funkce PITsign

Kontrolky přerušení ochranné funkce PITsign

Z produktů Pilz můžete volit mezi monitorovanými a nemonitorovanými kontrolkami přerušení ochranné funkce. Můžete rovněž volit mezi žárovkou a světelnou diodou LED.

Příslušenství kontrolek pro přerušení ochranné funkce

Využijte i příslušenství pro kontrolky přerušení ochranné funkce PITsign.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz