Monitorování ploch laserovým skenerem 2D

Poznejte rozmanité možnosti využití laserových skenerů 2D!

monitorování ploch laserovým skenerem 2D

Ať už zajištění nebezpečných zón nebo monitorování vstupu: Laserové skenery 2D nabízejí flexibilní řešení Vašich požadavků na bezpečnost. Díky volné konfiguraci výstražných a ochranných polí a rovněž možnosti přizpůsobení konkrétním stavebním podmínkám Vašich provozů mohou být optimálně integrovány do nejrůznějších aplikací.

Co všechno bezpečnostní laserové skenery dnes umí? Představíme Vám nejdůležitější aktuální možnosti.

Zajištění stacionárních nebezpečných zón

Aplikace, v jejichž rámci dochází k interakci mezi člověkem a strojem, kladou mimořádně vysoké požadavky na bezpečnost. Laserový skener 2D rozpozná okamžik, ve kterém se člověk dostává do blízkosti nebezpečného pohybu a spolehlivě tento pohyb zastaví. Ochranná a výstražná pole je možné konfigurovat flexibilně a přizpůsobit je individuálním podmínkám provozu. Při vstupu do výstražného pole se nebezpečný pohyb kontrolovaně zabrzdí. Jestliže člověk naruší svou přítomností ochranné pole, nebezpečný pohyb se zastaví.

 

Vaše výhoda

  • Jednoduché začlenění do aplikace: volná konfigurace ochranných a výstražných polí včetně přizpůsobení podmínkám stavby

Zajištění transportních systémů bez řidiče

Transportní systémy bez řidiče vyžadují spolehlivé zajištění, které ochrání pracovníky před úrazy a majetek před poškozením. Laserové skenery 2D se díky jejich kompaktnímu provedení do těchto systémů integrují velmi snadno. Skener bezpečně rozpozná cizí objekt, který se nachází v cestě vozidla. To má oproti stacionárním bezpečnostním prvkům umístěným v jízdní dráze celou řadu výhod. Bezpečnostní laserové skenery jsou zárukou maximální bezpečnosti i při vysokých rychlostech, se kterými souvisí delší brzdná dráha, aniž by přitom docházelo ke snížení produktivity.

Vaše výhoda

  • Žádné zbytečné prostoje: monitorování rychlosti pro flexibilní přizpůsobení ochranných polí

Ochrana proti vstupu do nebezpečné zóny

Spolehlivá koncepce bezpečnosti je nezbytná především v nebezpečných místech s nedostatečnou možností rozhledu a u aplikací využívajících roboty. Kromě bezpečných spínačů ochranných dveří nebo světelných mříží na vstupu do těchto prostor je nutná i ochrana v prostoru za zády pracovníků. Laserový skener 2D spolehlivě identifikuje přítomnost pracovníka v nebezpečné zóně. Dokud se pracovník bude v tomto prostoru nacházet, zabrání skener opětovnému zahájení nebezpečného pohybu stroje.

Vaše výhoda

  • Současné řešení dvou úkolů: zajištění nebezpečné oblasti a kontrola opětovného náběhu

Zabezpečení přístupu

Pro zajištění vstupu do nebezpečných zón různých aplikací je požadováno flexibilní řešení. Laserové skenery 2D tyto prostory zabezpečí nejen z hlediska nežádoucího vstupu osob, ale jsou vhodné i pro aplikace, ve kterých současně dochází k přísunu a odebírání materiálu. Doplňkové senzory umí rozlišit člověka a předmět. Jestliže skener identifikuje povolený tvar materiálu, uvolní ochranné pole. Materiál projde bez problému povoleným vstupem. Pokud do ochranné pole vstoupí člověk, zůstane vstupní prostor zavřený. Nebezpečný pohyb se zastaví.

Vaše výhoda

  • správná identifikace člověka a materiálu pro spolehlivý přísun a odvádění materiálu

Naše portfólio: laserový skener 2D

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz