Česká republika | česky

Bezpečnost v průmyslu chrání člověka a stroj před nebezpečím.

Bezpečnost v průmyslu

Spolu se stále intenzivnějším propojením výroby a IT vzrůstá i nebezpečí manipulace. S Industrial Security chceme chránit před nepovoleným přístupem a manipulacemi nejen člověka a jeho životní prostředí, ale i přístroje, stroje a zařízení. Pouze tak může být zaručena bezpečnost strojů a zařízení, protože virtuální útoky mohou mít negativní vliv na skutečné funkce.

Novinka: Nedopusťte žádnou manipulaci!

SecurityBridge chrání Vaše řídicí jednotky

Chraňte konfigurovatelné malé řídící jednotky PNOZmulti 2 a automatizační systém PSS 4000 před nepovolaným přístupem! Se SecurityBridge budou Vaše řídicí jednotky Pilz vždy v bezpečí!

SecurityBridge - zjistěte si více informací!

Bílá kniha bezpečnosti - všechno důležité na jednom místě

Digitalizace přináší nejen výhody propojení zařízení v továrnách, ale nese sebou i zvýšené riziko špionáže a manipulace, protože útočníci mohou využít možné mezery v bezpečnosti. Bezpečnost - zejména zabezpečení dat - nabývá stále většího významu. Tato bílá kniha Vám má pomoci pochopit hlavní aspekty bezpečnosti a realizovat praktická řešení.

Bílá kniha nabízí odpověď na následující otázky:

  • Co je bezpečnost a jaký vliv má na ochranu?
  • Jaký význam má bezpečnost v automatizaci?
  • Jaké formy ohrožení mohou nastat?
  • Jak lze bezpečnost posuzovat?
  • Jaké strategie bezpečnosti máme k dispozici a jak je můžeme aplikovat?
Industrial Security Whitepaper

Bezpečnost v průmyslu, zejména v automatizační technice

Svět průmyslu dnes splývá se světem IT. To představuje nové výzvy jak z hlediska bezpečnosti osob (bezpečnost), tak i zabezpečení citlivých dat stroje (ochrana). Každý výrobce si dnes musí z hlediska bezpečnosti uvědomit, jak je otázka ochrany strojů důležitá pro jejich funkčnost. Harald Wessels, Product Manager, Product and Technology, Pilz GmbH & Co. KG v rozhovoru vysvětluje, proč význam bezpečnosti v průmyslu stoupá, jak souvisí bezpečnost (Safety) s ochranou (Security) a čemu budeme v budoucnosti nuceni čelit.

Normativní podklady pro bezpečnost v průmyslu

Když člověk a robot pracují ruku v ruce a svět automatizace se propojuje se světem IT, rostou nároky na bezpečnost. Člověk a stroj a samozřejmé také data a znalosti musí být spolehlivě chráněny před riziky, neoprávněným přístupem a zneužitím. Bernd Eisenhuth, CMSE, Customer Support, Pilz GmbH & Co. KG odpovídá na otázku, jaké normativní podklady dnes pro bezpečnost v průmyslu existují a jakým požadavkům musí ochrana průmyslových strojních zařízení vyhovovat.

Jak se vyrovnat s mezerami v ochraně citlivých dat strojů a zařízení

Mezery v tomto směru by totiž v oblasti automatizace mohly mít zničující účinky. Frank Eberle, Software Developer Network Systems, Advanced Development, Pilz GmbH & Co. KG v rozhovoru varuje před možným nebezpečím, které se skrývá v mezerách ochrany citlivých dat strojů. Současně nabízí i možná řešení, jak tyto mezery spolehlivě uzavřít.

Zjistěte si více o projektu Průmysl 4.0 u firmy Pilz:

Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz