Ostfildern, 25. 2. 2020

Konfigurovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 s novými funkcemi pro Safety & Industrial Security / Pilz na veletrhu v Hannoveru 2020 (hala 9, stánek D 17) - Systémová bezpečnost a zabezpečení!

Při výběru provozního režimu a řízení přístupových oprávnění přebírá nyní konfigurovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 další úlohy týkající se Industrial Security a Safety (bezpečnost strojů). Jako systémové řešení umožňuje PNOZmulti 2 společně s čtecí jednotkou PITreader a systémem pro výběr provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode rozsáhlou kontrolu přístupu ke strojům a zařízením a rovněž funkčně bezpečný výběr provozních režimů. K dispozici je od verze 10.12 příslušného softwarového nástroje PNOZmulti Configurator.

Systémové řešení tvořené malou řídicí jednotkou a systémem pro výběr provozních režimů a přístupových oprávnění zajišťuje výrobní operace na strojích, které jsou bezpečné, efektivní a optimální z hlediska obsluhy.

Hospodárná a bezpečná organizace přístupu
Společně s čtecí jednotkou PITreader systému pro výběr provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode zajistí PNOZmulti 2 efektivní regulaci přístupu. Nové je připojení až čtyř čtecích jednotek PITreader na základní modul PNOZ m B1 malé řídicí jednotky PNOZmulti 2. Tímto způsobem lze bezpečně řídit i řadu propojených strojů. Výsledkem je hospodárné řešení, protože jsou minimalizovány náklady na hardware.
Možnosti našeho rozšířeného systémového řešení zahrnují jednoduché povolování ovládání určitých dílčích funkcí stroje pomocí autentizace až komplexní hierarchickou matici oprávnění. Systém tedy umožňuje konfigurovat přístupová oprávnění z hlediska uživatele komfortně a s vysokou ochranou proti manipulaci. To zjednodušuje organizaci práce a pro uživatele to znamená výhody v důsledku omezení prostojů stroje.

Volba (provozních) režimů nemusí být problém
Funkční moduly ve spojení s PITreader umožňují jednoduchou konfiguraci strojů a zařízení i výběr provozních režimů až do PL d / SIL CL 2. Pro bezpečný výběr provozních režimů jsou nyní k dispozici dva komfortní způsoby nastavování - tlačítka nebo dotykový panel. Pro oprávnění k výběru provozního režimu je v obou variantách zapotřebí čtecí jednotka PITreader a správně nakonfigurovaný klíč RFID.

Alternativa 1: Jednoduchý hardware
Výběr provozního režimu lze provádět běžnými tlačítky. Výhody nabízí uživateli nový prvek od společnosti Pilz - PIT oe4S s více tlačítky: poslouží pro výběr až pěti provozních režimů. Potřebný režim lze vybírat čtyřmi samostatnými tlačítky umístěnými na voliči. Řešení nenáročné na prostor lze integrovat do ovládacího panelu, přičemž žádná další tlačítka již nejsou zapotřebí. Bezpečnostně technické vyhodnocení provozního režimu se v této variantě provádí pomocí PNOZmulti 2. Tato varianta představuje obecně řešení výhodné z hlediska nákladů, protože navíc šetří peníze na další hardware pro vizualizaci.

Alternativa 2: Pro rozvětvená zařízení
Pokud je pro uživatele prioritní zachovat si přehled o celém zařízení, může pro bezpečný výběr provozních režimů alternativně využít ovládací a vizualizační terminál PMIvisu společnosti Pilz. Tato varianta s dotykovým panelem je výhodná zejména u rozvětvených zařízení, zahrnujících více prostorově vzdálených pracovních úseků.

Pilz vystavuje v hale 9, stánek D17. Další informace najdete na hier

Další informace o konfigurovatelných malých řídicích jednotkách PNOZmulti 2 najdete zde

Bezpečné konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 společnosti Pilz přebírají nyní kromě úloh týkajících se bezpečnosti strojů (Safety) i kontrolu přístupu (Industrial Security). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Bezpečné konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 společnosti Pilz přebírají nyní kromě úloh týkajících se bezpečnosti strojů (Safety) i kontrolu přístupu (Industrial Security). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Bezpečné konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 společnosti Pilz přebírají nyní kromě úloh týkajících se bezpečnosti strojů (Safety) i kontrolu přístupu (Industrial Security). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz