4. 12. 2020

Pilz rozšiřuje program školení – zvyšujte si kvalifikaci online!

Pro rok 2021 jsme naše portfólio školení znovu rozšířili: Kromě nových kurzů nabízíme naše oblíbená školení na všechna témata týkající se bezpečnosti strojů včetně praktických cvičení online.

Právě v současné zvláštní době nabývá významu mezinárodní charakter programu školení a dalšího vzdělávání nabízený společností Pilz! Bez ohledu na formu – školení online / prezenční školení – je náplň vždy zcela identická. Kompaktní moduly umožňují snadné zprostředkování komplexních témat. Po ukončení kterékoli z forem školení samozřejmě vždy obdržíte Váš osobní certifikát účastníka!

Od roku 2021 zahrnuje naše portfólio následující kurzy:

CEFS – Certified Expert in Functional Safety
Mezinárodně uznávaná kvalifikace CEFS - Certified Expert in Functional Safety certifikovaná TÜV NORD nabízí odborné vědomosti v oblasti systémů pro funkční bezpečnosti strojů. Během dvoudenního školení pro experty se dozvíte, jaké normativní a technické požadavky jsou na takový systém kladeny.

Detaily školení

Bezpečné používání transportních systémů bez řidiče
Používání transportních systémů bez řidiče (AGV, FTS) a autonomních mobilních robotických vozidel (něm.zkratka AMR) nabývá stále většího významu. V průběhu školení získáte podrobný přehled o funkcích FTS a AMR. Dozvíte se více o rizicích, který vyplývají z integrace více FTS nebo AMR do stávajícího systému.

Detaily školení

Celosvětově platné kvalitativní standardy!

Naše mezinárodní portfólio školení doplňuje nabídka našich dceřiných společností v jednotlivých zemích. Naši nabídku, která umožňuje pracovníkům kdekoli na světě získat stejné znalosti, využívají pravidelně nejen malé podniky. Kompletní programy dalšího vzdělávání zajišťující kvalifikační standardy jsou určeny i pro velké firmy. Informace o potřebné vstupní úrovni a možnostech kvalifikace si v závislosti na individuálním stavu znalostí můžete vyhledat v nabídce společnosti Pilz platné kdekoli na světě!

Neváhejte, využijte možnosti dalšího vzdělávání v roce 2021 a informujte se o rozsáhlé nabídce různých školení! Těšíme se na Vaše přihlášky.

K mezinárodnímu kvalifikačnímu programu

Školení Pilz
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?