1. 7. 2019

"Ne-bezpečnost robotů"

Doba nahrává automatizaci a robotizaci. Je ale snadné nahradit zaměstnance robotem? Může být tento robot potenciálně nebezpečný? A jakou roli vůbec otázka bezpečnosti při automatizaci hraje? O tom jsem si povídal s Michalem Nevěřilem, ředitelem společnosti Pilz Czech and Slovakia, koordinujícím také pobočky v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

Redaktor odborného časopisu MM Průmyslové spektrum si povídal s generálním ředitelem Pilz Czech s.r.o. Michalem Nevěřilem na téma "Ne-bezpečnost robotů".
Článek si můžete přečíst zde: https://www.mmspektrum.com/clanek/ne-bezpecna-automatizace.html

Automotive robots
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?