6. 9. 2019

Industrial Security s řadou norem IEC 62443

Normami IEC 62443 by se měl zabývat zejména ten, kdo má jako provozovatel zařízení nebo výrobce přístrojů na mysli nejen ochranu svých pracovníků před nebezpečími vyvolanými strojním zařízením, ale chce své stroje a zařízení chránit před manipulací nepovolanými osobami a útoky hackerů.

Řada norem nabízí v současné době provozovatelům zařízení a výrobcům přístrojů nejlepší možnou orientaci při hledání vhodných řešení bezpečnosti pro průmyslová a výrobní zařízení. Tyto normy poskytují rozsáhlé informace o tom, jak chránit přístup ke strojům a zařízením, příslušným sítím a řídicím systémům před zneužitím.

IEC 62443 představuje základní požadavky na bezpečnost a vysvětluje, jakými opatřeními jich lze dosáhnout. Kromě toho popisuje koncepci „Defense-in-depth“ jako základ ochrany před kyberútoky. Dále uvádí, jak vyhledat pomocí posouzení rizik bezpečnosti vhodná opatření, kterými je možné se chránit před různou formou útoku.

Základem pochopení Industrial Security přitom je skutečnost, že pouhé opatření nemůže vést k požadovanému úspěchu. Průmyslová bezpečnost musí být výsledkem působení různých účastníků a různých opatření. Pro dosažení přiměřené ochrany je nezbytné, aby se tohoto procesu účastnili výrobci, integrátoři systémů a provozovatelé.

Které součásti normy jsou zvláště důležité zejména pro Vás a co je obsahem jednotlivých částí, to se dozvíte zde:

Řada bezpečnostních norem IEC 62443

Norma IEC 62443 definující bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?