28. 5. 2019

Jaký je aktuální stav nové DIN EN ISO 20607?

Nová norma se nyní zpracovává mezinárodně jako ISO 20607. Stanovuje základní požadavky na úpravu návodů k provozu strojů. Dotýká se i bezpečnostních prvků, protože bude harmonizována se směrnicí o strojních zařízeních. Aktuální znění nové normy bude možné používat jako stabilní podklad pro vývojové práce ve strojírenství. Předpokládá se, že bude zveřejněna v průběhu roku 2019!

Jak norma souvisí se směrnicí o strojních zařízeních?

Souvislost se směrnicí o strojních zařízení 2006/42/ES je stanovena v příloze normy ZA. Norma proto platí jako instrukce pro zpracování návodů k provozu strojů.

EN ISO 20607 se zabývá obsahem souvisejícím s bezpečností, příslušnou strukturou a provedením návodu k provozu s ohledem na celý životní cyklus konkrétního stroje. Norma stanovuje zásady, které jsou nevyhnutelně nutné k tomu, aby se zabránilo mezerám v informacích, zejména těch, které se týkají možných zbytkových rizik.

Jakmile bude DIN EN ISO 20607 zveřejněna v Úředním listu EU, předpokládá se její shoda se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES a bude zahrnuta do seznamu harmonizovaných norem. Zatím ještě není určeno, zda bude stanovena přechodná doba. Pokud ano, nesmí být delší než tři roky. Je samozřejmě možná i podstatně kratší doba.

Jaký význam má DIN EN ISO 20607 pro strojírenství?

Výrobci strojů a bezpečnostních prvků se musí co nejdříve seznámit s možnými vlivy - i zpětnými - na současné i budoucí návody k provozu. Nesplnění normy může znamenat, že pro stroje a bezpečnostní prvky nebude splněna ani shoda CE!

Jakmile dojde ke zveřejnění normy, můžete si ji jako placenou objednat prostřednictvím ISO Webstore.

 

Aktuální stav DIN EN ISO 20607
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?