7. 2. 2019

Znamená chytřejší automaticky i bezpečnější?

Průmysl 4.0 bude mít vliv na „bezpečnou automatizaci“. Budou-li výrobní procesy flexibilnější a části strojů a zařízení ještě autonomnější, je nutné i bezpečnost posuzovat jinak.

S Průmyslem 4.0 jdou ruku v ruce modulární a flexibilní výrobní procesy. Ty mají vliv na „bezpečnou automatizaci“. Jako aktivní člen technologické iniciativy SmartFactory KL zpracováváme v síti průmyslových partnerů a výzkumných zařízení v různých pracovních skupinách koncepce, standardy a řešení, která vytvářejí základ vysoce flexibilní automatizační techniky.

Pracovní skupina 1 „Chytrá infrastruktura“ pracuje na dynamické koncepci bezpečnosti pro zjednodušenou, částečně nebo plně automatizovanou certifikaci, která bude ve Smart Factory KL testována na zařízení podle Průmyslu 4.0. Koncepce je založena na průmyslovém komunikačním protokolu pro Ethernet. Celé zařízení tvoří čtyři prostorově oddělené výrobní linky, které jsou vzájemně propojené transportním systém bez řidiče, který nese název „Robotino“. Jestliže dojde k aktivování tlačítka nouzového zastavení PITestop active Pilz v době, kdy se „Robotino“ volně pohybuje mezi moduly, zastaví se výhradně jeho pohyb. Pokud „Robotino“ zaparkuje u některé z výrobních linek, tlačítko nouzového zastavení tuto linku zastaví. Zbývající výrobní linky klidně pokračují ve své práci. Výsledkem je výrazné omezení výpadků ve výrobě. Tlačítko nouzového zastavení tedy může být flexibilně parametrizováno pouze pro určité části výrobní linky a nemusí být pro celé zařízení.

Navíc je možné za provozu jednotlivé moduly vyměnit, aniž by tím došlo k výraznému ovlivnění výroby. Při každé přestavbě modulární výrobní linky vznikají nové vazby na rozhraních mezi bezpečnými moduly zařízení. Proto je nutné uvažovat z bezpečnostně technického hlediska vždy celé zařízení. Platí totiž jednoduše: CE modul1 + CE modul2 = CE celý stroj!

Chytrá řešení nejsou automaticky bezpečná, ale vyžadují nový pohled na bezpečnost. Optimální by bylo, kdyby při rozšiřování nebo doplňování zařízení bylo možné použít zjednodušené, částečně nebo plně automatizované certifikační řízení. Pracovní skupina proto hledá řešení, které by umožnilo automaticky zkoumat, zda je po sloučení dvou nebo více modulů nutné nové posuzování bezpečnosti.

Pokud byste si přáli znát více podrobností k tomuto tématu, doporučujeme Vám bílou knihu „Bezpečnost modulárních strojů“ Smart Factory KL, na jejímž vydání se Pilz rovněž účastnil.

Přečtěte si také naši bílou knihu na téma Průmysl 4.0!

Smart Factory KL
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?