Skal nødstoppet resettes eller kvitteres ved hver enkeltmaskine, når nødstoppet på et maskinanlæg aktiveres?

Spørgsmål:

Et maskinanlæg består af flere enkeltmaskiner, og hver af disse maskiner er udstyret med en separat styring. Derudover findes der en overordnet styring/kontrolpanel. Skal nødstopkommandoen kvitteres ved hver enkeltmaskine ved aktivering af nødstoppet, eller kan den aktuelle nødstopkommando resettes for enkeltmaskinerne fra det overordnede kontrolpanel for at sætte anlægget i gang igen?


Svar:

Reset af nødstoppet må i henhold til DIN EN ISO 13850 kun ske direkte på den nødstopanordning, hvor kommandoen blev udløst, og det skal være en persons tilsigtede handling.

Betjente nødstopknapper må kun resettes igen, når den fare, som førte til udløsning af nødstopfunktionen, med sikkerhed er blevet afhjulpet. Hvis dette ikke kan kontrolleres fuldt ud fra nødstopanordningens position, f.eks. fordi der ikke er fuldt overblik over nødstoppets virkningsområde, kan der stilles yderligere moduler til rådighed til reset, f.eks. startknapper. Dette skal overvejes og vurderes i maskinens risikovurdering. Samtidig skal du være opmærksom på, at standsning i nødstilfælde (nødstandsning) er en supplerende beskyttelsesforanstaltning og ikke et primært middel til risikonedsættelse.

Endvidere: Reset af den betjente nødstopanordning må ikke automatisk medføre genstart af maskinen, men må kun forberede, at maskinen startes igen. Start af en maskine må kun være mulig ved hjælp af tilsigtet betjening af en dertil beregnet kommandoanordning. [Maskindirektivet, 2006/42/EF, bilag I – 1.2.3]

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?