PNOZmulti: Automatisering for nulfugen

HOMAG-kantmaskine KAL 370

Den synlige limfuge på møbler er måske snart et overstået kapitel: En laserTec-metode, som er udviklet af HOMAG, sammensvejser kanter og plademateriale uden synlige fuger.

Ved kantbearbejdning i deres maskiner til møbelindustrien bruger HOMAG bl.a. højeffektive lasere – og sammen med disse også det frit konfigurerbare sikkerhedssystem PNOZmulti fra Pilz. På denne måde undgår HOMAG mulige risici på maskinoperatørens arbejdsplads.

Effektiv sikkerhedsstyring gør laser sikker

I HOMAG-kantmaskinen KAL 370 profiLine anvendes der en diodelaser til at montere de forskellige kanter. Højeffektive lasere med en effekt fra 2,5 kW til ca. 4 kW er i sig selv yderst farlige: Enhver kontakt med hud eller øjne medfører meget alvorlige kvæstelser eller død.

PNOZmulti fra Pilz sørger derfor på KAL 370 for den integrerede sikkerhedsstyring: Ved forsætlig eller utilsigtet åbning af beskyttelseskappen udløser den sikre overvågning af beskyttelsesdøre med den elektromagnetiske procestvangskobling PSENslock fra Pilz omgående en sikker afbrydelse af laseren. Ud over nødstopknapperne overvåger PNOZmulti laserens korrekte udgangsposition, samt om der er et emne til stede. Samtidig overvåger sikkerhedssystemet strømmens forløb på laseren samt den installerede blæsedyse for røg og ild.

Effektiv sikkerhedsstyring gør laser sikker

Her er en oversigt over fordelene:

  • PNOZmulti: Selvstændigt og tilbagekoblingsfrit sikkerhedssystem: PNOZmulti fra Pilz sørger for den integrerede sikkerhedsstyring hos HOMAG
  • Maksimal beskyttelse mod manipulation (kodning) samt procesbeskyttelse ved hjælp af magnetisk tvangskobling: Hvis beskyttelseskappen åbnes, udløses den sikre overvågning af beskyttelsesdørene og den omgående, sikre afbrydelse af laseren

Med laserTec-metoden opnår HOMAG de højeste standarder i forbindelse med kantbearbejdning. Kunderne er overbevist om metodens fordele.

Bernhard Dettling

"Højeffektive lasere med en effekt på op til 4 kW er brandfarlige. Med PNOZmulti og procestvangskoblingen PSENslock fra Pilz med på holdet behøver operatøren af anlægget ikke at være bange for at komme fysisk til skade."

Bernhard Dettling, elektroteknisk styringsudvikling hos Homag
Logo Homag Group AG

Om Homag

HOMAG Group AG med hovedafdeling i byen Schopfloch beskæftiger på verdensplan mere end 6.000 medarbejdere. Virksomheden fremstiller bl.a. maskiner og anlæg til produktion af møbler, parket- og laminatgulve, vinduer, døre og trapper. Programpaletten indeholder både enkeltmaskiner til den mindre håndværksvirksomhed og netværksintegrerede produktionslinjer til industriel brug. Inden for møbelproduktion bruger HOMAG topmoderne processer, således at deres kunder kan producere møbler i maksimal kvalitet.

Vores produktprogram:

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?