Værktøjer til diagnoseløsningen PVIS

Diagnose på den nemme måde – med PVIS på OPC-/OPC UA server-basis

Værktøjer til diagnoseløsningen PVIS

En pålidelig og komfortabel diagnose er forudsætningen for, at maskiner og anlæg kan producere effektivt, prisbilligt og uden afbrydelse. Med PVIS har Pilz udviklet en helhedsdiagnoseløsning til hele spektret lige fra små maskiner til store anlæg.

PVIS OPC Tools er baseret på en OPC Server. Dermed har du den udvidede diagnose PVIS på basis af standard-softwareinterfaces til rådighed. PVIS OPC Tools kan dermed integreres i næsten alle miljøer. Dermed får du en optimal løsning til applikationer med Pilz-produkter!

Dine fordele

 • Tidsbesparelse ved fejlfinding og afhjælpning af fejlen – hurtig genstart af maskinen
 • Maskinoperatøren ved straks ud fra klartekstmeddelelserne, hvilken fejl der er tale om
 • Aktiv hjælp til operatøren under afhjælpning af fejl ved hjælp af trin for trin-anvisninger
 • PVIS angiver den "ansvarlige" for afhjælpningen af fejlen – f.eks. serviceteknikeren
 • Afkortet tid mellem maskinstilstand og genstart

Fordele for maskinproducenter og systemintegratorer

 • Fordefinerede fejlmeddelelser og trin-for-trin-meddelelser om afhjælpning for mange beskyttelsesanordninger
 • Tidsbesparelse ved hjælp af enkel projektering
 • Enkel anvendelse af fordefinerede meddelelser på flere sprog
 • Fleksibelt koncept – enkel tilføjelse af nye meddelelser og tilpasning af fordefinerede meddelelser
Fordele for maskinproducenter og systemintegratorer

Fordele for maskinbrugere

 • Spar tid og penge med fejlmeddelelser i klartekst
 • Hurtig genstart af produktionen ved hjælp af konkrete løsningsforslag
 • Enkel betjening uden behov for viden om programmering
 • Maskinspecifik diagnoseløsning ved hjælp af intelligent koncept
Fordele for maskinbrugere

Altid opdateret med diagnoseløsningen PVIS – egenskaber

Altid opdateret med diagnoseløsningen PVIS – egenskaber
 • Med til diagnoseløsningen PVIS hører: PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server og PVIS ActiveX Control
 • Omdannelse af fejlnumre fra de forskellige automatiseringsmoduler via OPC Diagnose Server til tekstmeddelelser og afhjælpning
 • Hjælpetekster til rådighed på mange sprog – enkel aktivering udføres af brugeren i projektet
 • Fra version 2.0.0 tilbydes der OPC UA-hjælp til PVIS OPC Diagnose Server
 • OPC Server – med PVIS OPC Tool visualiserer du diagnosemeddelelser fra flere styringer samtidigt (f.eks. dem fra de konfigurerbare små styringer PNOZmulti og drevløsningen PMC)
 • Diagnosemeddelelser på flere diagnoseapparater, adgang fra flere PVIS ActiveX Controls til en PVIS OPC Server

Egenskaber under projekteringen

Egenskaber under projekteringen
 • Oprettelse af diagnoseprojekter med få klik i velkendt programmeringssoftware (PNOZmulti Configurator, PASmotion)
 • Der findes klartekstmeddelelser og løsningsforslag til enheder og moduler
 • Tekster kan overtages, tilpasses eller indtastes helt forfra
 • Diagnosemeddelelser kan udvides på basis af bit- og ordinformationer fra styringerne

Egenskaber under driften

Egenskaber under driften
 • Entydige informationer om den opståede fejl – operatøren kan handle hurtigt i tilfælde af fejl
 • Målrettet hjælp til fejlsøgning og -afhjælpning – forbedring af handledygtigheden ved driftsforstyrrelser og øgning af produktiviteten
 • Afhjælpningsmeddelelserne til beskyttelsesanordningerne er allerede fordefineret i de gemte værktøjer
 • PVIS gemmer alle hændelser med "Komme"-tid og "Gå"-tid i en ringhukommelse "Hændelseslog" med henblik på senere analyse

 

Dele i PVIS-hændelsesmeddelelse

Dele i PVIS-hændelsesmeddelelse
 • Klartekstmeddelelse for hændelsen
 • Afhjælpningsmeddelelser for hver hændelse (op til otte aktiviteter)
 • Stedsangivelse i tekstform om driftsmiddelsymboler, område og ansvar
 • Prioritering af meddelelserne – visning af den udløsende hændelse på første position

Vores program: Diagnoseløsningen PVIS

PVIS-værktøjslicenser

Afhængigt af dine anvendelsesområder kan du vælge mellem basislicens, brugerlicens, projektlicens, basis-opgraderingslicens, bruger-opgraderingslicens og projekt-opgraderingslicens.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk