Lyssensorer

Pålidelig objektregistrering med lyssensoren fra Pilz

To lyssensorer med skjult baggrund

Refleksionslyssensorerne med skjult baggrund registrerer et objekt ved at udsende lysstråler, som reflekteres af materialet. På denne måde sikres en pålidelig objektregistrering. De optiske sensorer opfylder ikke nogen sikkerhedsfunktion. Men de afgiver et omskiftningssignal, der analyseres af den sikre styringsteknik fra Pilz, som f.eks. den lille styring PNOZmulti 2 eller det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ.

Refleksionslyssensorerne anvendes f.eks. i løsninger til emballagemaskiner, som foretager sikker overvågning af kartonnagetilførslen. Løsningen er TÜV-SÜD-certificeret til PL d eller SIL 2 i henhold til IEC 62061.

Lyssensorernes fordele

Billede af PNOZ mB0 og myPNOZ med lyssensorer
 • TÜV-SÜD-certificeret løsning til PL d / kat. 3 i henhold til EN ISO 13849-1 eller SIL 2 i henhold til IEC 62061: Der spares omkostninger og tid ved hjælp af en certificeret løsning

 • Personalet opnår større sikkerhed: minimeret risiko for ulykker ved at anvende sikker styringsteknik sammen med optisk sensor

 • Færre udgifter ved anvendelse af refleksionslyssensorerne: intet behov for omfattende mekaniske beskyttelsesanordninger

 • Enkel integration i eksisterende applikationer samt mulighed for opgradering ved at bruge et defineret komponentsæt og tilhørende løsningsbeskrivelse

 • Stor pålidelighed ved registrering af forskellige emballagematerialer som f.eks. ultrasorte, skinnende eller reflekterende objekter

 • Fleksibel montering af sensorerne: ved siden af eller over kartonnagemagasinet

Lyssensorernes egenskaber

 • Den sikre, lille styring PNOZmulti 2 – alle basismoduler fra produktserien PNOZmulti 2 kan anvendes – ELLER
 • de modulopbyggede sikkerhedsrelæer med typereferencen myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 OG
  2 lyssensorer O300.GP.2-11246332 pr. kartonnagetilførsel/kartonnagemagasin
 • Sensorerne har korte reaktionstider
 • Punkt-stråleform
 • Skjult baggrund
 • Aftastningsområde 30 … 100 mm
 • Hanstik M8 4-polet
3D-visning af lyssensorerne med skjult baggrund

Applikationer med refleksionslyssensoren

Løsning med de sikre, små styringer PNOZmulti 2 + to lyssensorer pr. tilførselsanordning

Applikationseksempel med sekundær emballage med PNOZmulti og sensor

Løsning med de modulopbyggede sikkerhedsrelæer myPNOZ + to lyssensorer pr. tilførselsanordning

Applikationseksempel med sekundær emballage med myPNOZ og sensor

Sådan opnås en sikker og produktiv applikation:

Med Pilz-løsningen, der er TÜV-SÜD-certificeret til PL d / SIL 2, bestående af de små styringer PNOZmulti 2 eller sikkerhedsrelæet myPNOZ sammen med to refleksionslyssensorer, øger du dine emballagemaskiners sikkerhed og produktivitet!

Løsningen anvendes til kartonnagetilførsel, f.eks. i forbindelse med en kasserejser. Her rejses sammenfoldet kassemateriale til papkasser i maskinen. Kartonnagen tilføres via et kartonnagemagasin. Der udgår en fare for operatørerne fra maskinens bevægelige dele, fordi de kan række ind i den tomme åbning til materialetilførsel og blive kvæstet. Kartonnagen fungerer i overensstemmelse med standarderne som en afskærmende beskyttelsesanordning. Så længe der er et tilstrækkeligt antal papkasser i magasinet, tildækkes åbningen af kasserne, og det er ikke muligt at række ind i farezonen, mens maskinen arbejder.

Løsningen skal forhindre, at en operatør rækker ind i maskinen gennem den tomme materialetilførselsåbning og bliver kvæstet.

Applikationseksempel med emballagemaskine med tomt magasin

Så længe der er et tilstrækkeligt antal papkasser i tilførselsmagasinet, er det ikke muligt at række ind i farezonen og blive kvæstet, mens maskinen er i gang.

Applikationseksempel med emballagemaskine med fuldt magasin

Hvis det definerede minimumsantal af papkasser i magasinet underskrides, slukker sikkerhedsstyringens udgange maskinen.

Applikationseksempel med emballagemaskine med næsten tomt magasin

Sikker adgang til kartonnagetilførsel med refleksionslyssensor

Kartonnagetilførslens åbning skal overvåges med en sensor. Lyssensorerne registrerer, om der befinder sig tilstrækkeligt emballagemateriale i magasinet. Hvis det definerede antal papkasser i magasinet nås eller underskrides, slukker sikkerhedsstyringens udgange maskinen. Maskinen forbliver stoppet, indtil der igen er påfyldt et tilstrækkeligt antal papkasser, og produktionen kan starte igen.

Der skal bruges to lyssensorer med skjult baggrund til hver tilførselsanordning. Sensorerne kan enten monteres ved siden af eller over tilførselsmagasinet.

Yderligere oplysninger

Her finder du alle informationer om sikring af emballagemaskiner:

Vores produktprogram: Lyssensorer

Lyssensorer

Pålidelig objektregistrering! Lyssensorerne anvendes f.eks. i løsninger til emballagemaskiner.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk